Kaarthouders

NB Niet voor leden van een golfclub!
Deze geven hun mutaties aan de eigen vereniging door.

Via onderstaande link kunnen contribuanten van de Stichting Golfsport hun gegevens inzien en/of hun adresgegevens wijzigen.

www.stichtinggolfsport.nl


Reglement van de Stichting tot Bevordering van de Golfsport

(hierna genoemd Stichting Golfsport)

1. Het doel van de Stichting Golfsport is het bevorderen van de golfsport en het behartigen van de belangen van met name de niet-clubgebonden golfers.

2. Dit laatste betekent dat eenieder die lid is van een golfclub (te weten de bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfclubs en golfclubs met het predikaat geassocieerd) geen contribuant kan worden van de Stichting Golfsport.

3. Als contribuant van de Stichting Golfsport dient men in het bezit te zijn van een golfvaardigheidsbewijs of handicapbewijs, uitgegeven door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) of een bewijs dat gelijkwaardig is, dit laatste vastgesteld door de NGF.

4. Als de contribuant in het jaar waarover een bijdrage is voldaan, lid wordt van een golfclub aangesloten bij de NGF of een golfclub met het predikaat geassocieerd, dan wordt zijn homeclub automatisch deze golfclub. Deze contribuant wordt aan het einde van het betreffende jaar automatisch verwijderd uit het bestand van de Stichting Golfsport.

5. Contribuanten van de Stichting Golfsport ontvangen in oktober van elk jaar een factuur voor de bijdrage aangaande het komende jaar.

Check je handicap