NGF-kaart Algemene informatie

Algemene informatie

Kaartje verloren, gestolen of niet-werkende magneetstrip
Clubleden dienen voor een duplicaatkaartje contact op te nemen met de eigen club. U ontvangt het duplicaatkaartje via de club.

Contribuanten van de Stichting Golfsport kunnen een duplicaatkaartje aanvragen door € 6,- (2013) over te maken op rekeningnummer 22.64.63.079 van de Nederlandse Golf Federatie onder vermelding van: duplicaatkaartje, het NGF-nummer en het huidige adres. U ontvangt het duplicaatkaartje op het door u opgegeven adres.

GOLFjournaal
Sinds 2011 ontvangen alle clubleden en contribuanten van de Stichting Golfsport 6 maal per jaar het blad GOLFjournaal (één per adres).

Clubleden die geen GOLFjournaal ontvangen, dienen contact op te nemen met hun club.

Contribuanten van de Stichting Golfsport die geen GOLFjournaal ontvangen, kunnen contact opnemen met de Stichting Golfsport via e-mail: golfsport@ngf.nl, onder vermelding van het NGF-nummer.

Verhuizing
Clubleden geven mutaties aan de eigen vereniging door.

Contribuanten van de Stichting Golfsport kunnen een verhuisbericht sturen aan de Stichting Golfsport, Postbus 1083, 1300 BB Almere of via e-mail: golfsport@ngf.nl, onder vermelding van het NGF-nummer, of via de site onder ‘Kaarthouders’.
NB U dient een Nederlands correspondentieadres op te geven.

Beëindigen lidmaatschap
Als een speler het lidmaatschap van een club (of zijn handicapregistratie) beëindigt, dan kan de speler gedurende één jaar een door de club (of de NGF) uitgegeven certificaat van zijn laatste EGA Handicap verkrijgen. Als hij binnen dat jaar geen nieuwe handicapautoriteit krijgt (of zich laat registreren bij een club), dan moet hij opnieuw drie scores inleveren voor het verkrijgen van een EGA Handicap.

Is een speler in het bezit van een Clubhandicap en is deze langer dan vijf jaar verlopen, dan dient hij één Qualifying kaart (van 18 punten of meer bij een ronde van 9 holes, of 36 punten of meer bij een ronde van 18 holes) in te leveren voor het verkrijgen van een Clubhandicap.
U kunt een nieuwe club vinden via www.waarkanikgolfen.nl.*

Stichting Golfsport
Sinds 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om contribuant te worden van de Stichting Golfsport. Wij verzoeken u om een club waar u lid kunt worden of een club die handicaps registreert voor niet-leden te zoeken. Zie www.waarkanikgolfen.nl.*

Het registreren van een handicap
De club waar u lid bent, registreert uw handicap. U kunt uw gespeelde kaarten bij uw club inleveren. De handicapcommissie van uw club zal uw nieuwe handicap uitrekenen en verwerken.

Nog geen lid van een club
Wanneer u net begint met golfen en u bent nog geen lid van een club, dan dient u een club te zoeken die uw handicap registreert. U kunt volwaardig lid worden bij een club (onbeperkt spelen) of u kunt kiezen voor een club die handicaps registreert voor niet-leden. Deze clubs zijn te vinden via www.waarkanikgolfen.nl.*

*U gaat naar www.waarkanikgolfen.nl en vervolgens naar de oranje balk ‘waar kan ik lid worden’. U kunt daar selecteren wat voor soort club u zoekt (lidmaatschapsvorm: volledig, beperkt, registratie) en in welke regio. U krijgt een lijstje met clubs te zien waar u uit kunt kiezen. Wanneer u geïnteresseerd bent in een club kunt u met hen contact opnemen. De contactgegevens staan op hun pagina op de website. Wanneer u lid of geregistreerd bent, kunt u uw scorekaarten bij die club inleveren, zodat zij uw handicap kunnen uitrekenen, verwerken en aanpassen. U ontvangt vervolgens een NGF-pas met de naam van uw club en uw handicap.

Elk jaar ontvangt u een nieuw pasje met de laatst geregistreerde handicap.

Check je handicap