Inhoud caddie

Boostplan

De sluiting van golfbanen in het voorjaar van 2020 als gevolg van de coronacrisis was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen.

Klik hier voor het complete boostplan. Raadpleeg ook het artikel Tips en ideeën voor nu en straks. Lees hieronder meer over verschillende activiteiten waaraan de NGF op dit moment extra aandacht geeft.

Promotie van acties van banen en clubs

GOLF.NL biedt clubs en banen de mogelijkheid om acties onder de aandacht van golfers te brengen. In de zomer van 2020 hebben 29 golfclubs en -banen hieraan meegedaan.
Ook in de wintermaanden kunnen golfclubs en -banen hun acties onder de aandacht brengen van huidige en nieuwe golfers via GOLF.NL. Lees hier meer. 

Jeugd

Organiseert je club golfactiviteiten voor de jeugd? Geef het door aan GOLF RAAK!, dan komt het op de jeugdkalender te staan.

Efficiënt starttijdenmanagement

Mede door de coronamaatregelen maakt een meerderheid van de Nederlandse golfbanen nu gebruik van een starttijdensysteem. Het is echter een uitdaging om een boekingssysteem op zo’n manier in te richten dat iedereen tevreden is. Daarom hebben we in 2020 tips op een rij gezet voor efficiënt starttijdenmanagement

GOLFGO en de app GOLF.NL

Het online reserveringsplatform GOLFGO is in 2020, vanwege de coronacrisis, vervroegd gelanceerd. Het platform wordt in 2020 gratis aangeboden aan clubs en banen. GOLFGO is in 2020 geïntegreerd in de app GOLF.NL.

 • Van half mei tot eind 2020 zijn er ruim 72.000 boekingen gedaan via GOLFGO (9 of 18 holes) op een van de 72 aangesloten golfbanen. Het hoogtepunt was november 2020 waarin ruim 13.000 boekingen zijn gedaan. Half november lag het aantal unieke bezoekers op 25.000.
 • In de periode mei tot en met september 2020 was het totaal aantal gespeelde/ingediende scorekaarten in de app GOLF.NL 493.000; dat is ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode in 2019 (245.000 scorekaarten).
 • Het aantal unieke golfers dat één of meerdere scorekaarten in de app GOLF.NL gespeeld heeft is ten opzichte van 2019 bijna verdubbeld naar 99.400 golfers.
 • Er is aanzienlijk meer gegolft door de huidige golfers. Cijfers uit de app GOLF.NL laten zien dat een gemiddelde app-gebruiker in 2020 één rondje meer heeft gespeeld/ingediend dan in 2019.

Lees ook: 225.000 downloads: profiteer als club van de app GOLF.NL.

Golfstart

De NGF, NVG en PGA Holland voeren promotie-activiteiten uit voor het boekingsplatform Golfstart. Deze portal bestaat sinds 2019.

 • In 2020 hebben ruim 1.600 mensen een Golfstart-lespakket gevolgd bij een van de 68 actief deelnemende golfclubs en -banen.
 • In 2020 maakten 59 verschillende clubs een lespakket aan op Golfstart.
 • Ruim 80 procent van de deelnemers was tussen de 21 en 65 jaar.
 • Over het gehele jaar waren er gemiddeld 30 clubs per week met een aanbod op het platform.
 • Veel golfbanen promoten hun eigen Golfstart-programma. Zo profiteren ze zowel van de nationale als van lokale promotie. Lees het succesverhaal van de Noord Nederlandse G&CC hier.

Lees ook: 

Open Golfdagen

De NGF, NVG en PGA Holland stimuleren het gebruik van opengolfdag.nl. Deze website brengt clinics, proeflessen en open dagen van clubs en banen onder de aandacht van potentiële golfers. Lees hier meer.

 • De Open Golfdagen van 2020 vielen samen met de sluiting van golfbanen in het voorjaar van 2020. Alle activiteiten zijn geannuleerd en weinig clubs en banen hebben na de heropening van golf nog ingezet op Open Golfdagen.
 • Toch hebben in 2020 bijna 600 nieuwe golfers deelgenomen aan een Open Golfdag. Bijna 50 procent van de deelnemers was vrouw en ruim 80 procent van de deelnemers was tussen de 21 en 65 jaar. Het aantal deelnemende golfclubs en banen is in vergelijking met 2019 afgenomen van 65 naar 45. 
 • Het platform van de Open Golfdagen trok maandelijks gemiddeld 1050 bezoekers.

Accountmanagement

In 2020 heeft elke club een eigen account manager van de NGF gekregen voor overleg en antwoorden op vragen. In 2020 hebben bijna alle golfclubs en veel golfbanen in Nederland minimaal één keer bezoek gehad van de NGF, digitaal of fysiek. Hieruit zijn vier golfclubs gekomen die een intensief begeleidingstraject zijn aangegaan met de NGF (zie onder).

Intensieve clubbegeleiding

Om golfclubs te ondersteunen bij het implementeren van het Boostplan of het aanpassen van sportief beleid, is er het traject intensieve clubbegeleiding. Dit is een traject van 18 tot 24 maanden waarbij ondersteuning wordt geboden op de volgende gebieden:

 • Werving en behouden van nieuwe golfers; ondersteuning bij het in beeld brengen van de klantreis en het implementeren van de juiste activiteiten.
 • Behouden van bestaande leden; ondersteuning bij het opnieuw inrichten van de gehele activiteitenkalender met als hoofddoel een betere binding met de vereniging.
 • Jeugd- en familiegolf; ondersteuning bij het werven en behouden van de doelgroep.

Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met Alexander Renders.

Onderzoek naar productdifferentiatie

Om clubs te ondersteunen is in 2020 een groot onderzoek begonnen naar de lidmaatschapsbehoeftes van spelers. Lees hier meer.

Steunactie #supportervangolf

De steunactie #supportervangolf voor golfclubs en -banen heeft in 2020 € 35.575 opgeleverd. Lees hier meer.

AH Sportactie ‘Proef de sport’

In 2020 heeft golf weer meegedaan aan de AH Sportactie "Proef de sport". Dat heeft tot 1 oktober 2020 200 boekingen opgeleverd voor de 30 deelnemende clubs en banen. helaas is de Sportactie vroegtijdig afgeblazen vanwege de tweede coronagolf.

Familietoernooi

Vanwege de coronamaatregelen is de opzet voor het NGF Familietoernooi in 2020 aangepast. Tot en met september 2020 hebben ongeveer 25 golfclubs een familietoernooi georganiseerd. De opbrengst van het Familietoernooi gaat in 2020 naar de clubs zelf. 

Zomerswing

Het plan was om in de zomer van 2020 vier Zomerswing-afleveringen te maken op verschillende golfbanen en met verschillende bekende golfende Nederlanders. Uiteindelijk is het door strengere coronamaatregelen en weersomstandigheden bij één aflevering gebleven. De overige afleveringen worden naar de zomer van 2021 verplaatst.

Ansichtkaarten

In 2020 is een actie gelanceerd die het mogelijk maakt dat clubs ‘groeten-uit’-ansichtkaarten versturen aan hun leden. Ook een zelfgemaakte kaart naar je golfers sturen? Klik hier.

Webinars

Er zijn en worden verschillende webinars gehouden om clubs en banen te ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten die in het Boostplan staan.

De webinars in 2020 werden live gevolgd door ruim 550 bestuurders, vrijwilligers en golfbaanmanagers en achteraf nog eens door ruim 3500 'terugkijkers'.

Er zijn in 2020 ook vier themabijeenkomsten gehouden waarin elke keer een thema uit het Boostplan centraal stond.

NGF Najaarscompetitie

De opzet van de NGF Najaarscompetitie is in 2020 aangepast. Met 377 teams waren er tweemaal zoveel inschrijvingen als in 2019. De Najaarscompetitie 2020 moest echter afgelast worden door een aanscherping van de coronamaatregelen.

Meer golfers spelen meer rondjes

Het Boostplan - en de behoefte van Nederlanders om gedurende de coronacrisis buiten te sporten - leidt tot meer golf, zo blijkt uit cijfers.

 • In de periode mei tot en met 1 november 2020 zijn er 24.871 unieke nieuwe golfers bijgekomen. Vergeleken met dezelfde periode in 2019 (16.135) is dit een toename van ruim 8.500 golfers. Op jaarbasis zullen we in 2020 een kleinere groei zien van het aantal nieuwe golfers tov 2019 vanwege de 'corona-maanden'.
 • Opvallend is dat, vergeleken met 2019, de grootste groei van nieuwe golfers in de leeftijd 15-35 jaar zit en niet in de leeftijd 50+.
 • De enige handicapcategorie waarin het aantal golfers flink is gedaald ten opzichte van  2019 is die van handicap 54. Dit is goed nieuws, want deze groep bestaat vooral uit inactieve of nieuwe golfers. Met een daling van ruim 12.000 golfers (9%) in deze categorie slagen we er in om deze groep te verleiden om aan hun handicap te gaan werken en dus (meer) te gaan golfen.

 

boostplan ngf