Inhoud caddie

De zakelijke uitdagingen rond de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van golfbanen en -clubs nemen in complexiteit enorm toe. Denk hierbij aan financiering, vraaggericht aanbod, fiscaliteit, governance maar ook aan subsidiemogelijkheden, veranderende milieuwetgeving en zorgplicht.
Wie had immers een aantal jaren geleden kunnen denken dat het crowdfunding-model van de golfsport niet meer geaccepteerd zou worden door een groot aantal van de golfers? Of dat huidige bestuurders zich zouden bezighouden met marktanalyses, marketing, tariefmodellen en kortingsafspraken?
Het zakelijke speelveld van golf

Deze verzakelijkte werkelijkheid, waarbinnen de passie voor golf moet kunnen blijven gedijen, vraagt in toenemende mate om externe oriëntatie, knowhow, visie en daadkracht. Ook voor golfclubs die niet verantwoordelijk zijn voor het beheer en de exploitatie van de golfba(a)n(en), neemt de complexiteit toe in een omgeving die steeds concurrerender wordt. Het zakelijke speelveld van golf draait om commerciële en verenigingsbelangen. Net als in andere sectoren vervaagt het fundamentele verschil tussen profit en non-profit als de kortetermijnfocus plaatsmaakt voor een langetermijnvisie, gericht op structurele waardeontwikkeling: Duurzaam! Golf.