Inhoud caddie

Een wedstrijd- en activiteitenkalender voor alle leden

Een activiteiten- en wedstrijdkalender waar elke lid iets van zijn of haar gading op vindt, zou dat niet perfect zijn? Maar hoe weet je wat je leden willen? Voor wat voor activiteiten, wedstrijden of lessen ze warm lopen?

Het zijn vaak ‘the usual suspects’ die zich uitspreken. Maar wat zijn eigenlijk de wensen van de grote groep overige leden?

Ook worden activiteiten- en wedstrijdkalenders vaak jaar na jaar op dezelfde manier gevuld. En wordt daarbij vergeten te kijken naar hoeveel leden zich werkelijk inschreven voor deze activiteiten. Is het op jouw club ook tijd om deze kalender eens te herzien, om een betere afstemming te krijgen met een groter deel van de leden?

Om dit te bewerkstelligen kunnen clubs in 2022 gebruik maken van de activiteitenkalender-enquête, ontwikkeld door de NGF. In deze enquête wordt gevraagd waar leden behoefte aan hebben, waar ze graag aan mee zouden doen.

Er wordt hierbij gevraagd naar 5 soorten activiteiten:

  • samen lessen
  • samen trainen
  • samen spelen
  • wedstrijden spelen
  • overige niet golf gerelateerde activiteiten

Voor meer inzicht kunnen de resultaten gekoppeld worden aan verschillende variabelen als leeftijd, handicapniveau en lidmaatschapsduur. 

Zo is het bijvoorbeeld interessant om te toetsen of de beoogde activiteitenkalender wel past bij de behoeften van de nieuwere leden. Veruit de grootste uitstroom van leden vindt plaats in de eerste 5-6 jaar van het lidmaatschap. Een passender aanbod voor deze groep zou hier wellicht verandering in kunnen brengen.

Benchmark
Eén van de voordelen van deze activiteitenkalender-enquête is dat er een benchmark ontstaat indien een significant aantal clubs gebruik heeft gemaakt van de enquête. Dan is het mogelijk de resultaten van meerdere clubs met elkaar te vergelijken en algemene uitspraken te doen over de behoefte naar bepaalde activiteiten. Uitspraken waar alle golfclubs hun voordeel mee kunnen doen!

Meer informatie
Wil je ook gebruik maken van de enquête, je activiteiten beter afstemmen op de wensen van je leden en op deze manier indirect de tevredenheid van je leden positief beïnvloeden? Neem dan contact op met Floris van Imhoff.