Inhoud caddie

De quickscan en clubscan

Met de quick- en clubscan geven we je direct inzicht in onder meer ledenwerving, -ontwikkeling en -behoud.

Bijvoorbeeld: wat is je huidige en gewenste baanbezetting en hoe groot is het verschil tussen beide? Hoe geef je vorm aan marketing en communicatie? Jouw doelstellingen, de praktijk en ons advies brengen we bij elkaar om zo samen resultaat te boeken!

De quick- en clubscan kunnen te allen tijde door alle clubs aangevraagd worden. Wat houden beide scans in en wanneer kun je voor welke scan kiezen?

Quickscan

De quickscan brengt de belangrijkste data van jouw club in beeld. De NGF begeleidt de quickscan en biedt indien gewenst assistentie om de benodigde gegevens uit jouw systemen (bijvoorbeeld E-Golf4U, intoGolf) te halen. Samen analyseren en interpreteren we de gegevens. We helpen je trends en ontwikkelingen te herkennen. Ook kijken we of je huidige cijfers afwijken van de door jouw gestelde doelen en waar je prioriteiten zouden kunnen liggen.

Wanneer kies je voor een quickscan?
De quickscan is geschikt voor elke club die op een snelle en laagdrempelige manier inzicht wil krijgen in de relevante data en hier haar voordeel mee wil doen. Ook voor clubs die niet direct een probleem hebben of ergens tegenaan lopen, kan de quickscan verrassende uitkomsten bieden, maar ook ter bevestiging dienen dat de juiste koers gevaren wordt. 

Wat kan een quickscan voor jouw club betekenen?
Vaak vertellen de cijfers een ander verhaal dan je gevoel. Het is waardevol om cijfers mee te nemen in belangrijke beslissingen, je doelstellingen te monitoren en eventueel bij te sturen waar nodig. Bijna alle clubs maken gebruik van diverse softwaresystemen om data in te voeren. De quickscan helpt om deze data te combineren en kan leiden tot een concreet verbeterplan waar clubs snel zelf mee aan de slag kunnen.

Clubscan

Wil je op basis van de quickscan meer onderzoek doen naar wat er speelt binnen jouw club? Geven de cijfers niet voldoende inzicht? Of wil je in één keer een volledig beeld op basis van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve gegevens van jouw club? Vraag dan de clubscan aan. Bovenop de data die we in de quickscan gebruiken, analyseren we ook de door jou gegeven antwoorden op een uitgebreide vragenlijst.

Wanneer kies je voor een clubscan?
Als je op basis van de quickscan meer onderzoek wil doen. Of als je meer tijd en moeite wilt steken in een complete schets van hoe jouw club ervoor staat. De clubscan is geschikt voor elke club die ergens tegenaan loopt maar de vinger (net) niet op de zere plek kan leggen. Het kan zijn dat je je (financiële) doelstellingen niet dreigt te halen. Of dat de samenwerking met bijvoorbeeld je golfschool of de gemeente stroef verloopt. Of misschien trek je wel een andere doelgroep aan dan je zou willen, strookt je imago niet met wat je voor ogen hebt. Allemaal problemen die aanleiding kunnen geven tot een clubscan. Vaak leidt een probleem op één gebied ongemerkt tot problemen op ander vlak en met de clubscan wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Wat kan een clubscan voor jouw club betekenen?
Aan de hand van de clubscan maak je een plan om je club weer op de gewenste koers te krijgen. Onderdeel van dat plan kan een gerichte ondersteuning zijn van de NGF-afdeling Sportparticipatie, zoals een in-company workshop, een clubbezoek en korte begeleiding, of een intensief clubtraject van twee jaar.

Quickscan versus clubscan

  Quickscan Clubscan
Ondersteuning NGF?
Ja
Ja
Tijd kwijt aan verzamelen
gegevens clubsoftware
Afhankelijk van de
software: 15-60 min.
1 à 2 uur
Tijd kwijt aan beantwoorden
vragenlijst
n.v.t. 2 uur
Onderwerpen
Ledenbestand Ja Ja
Ledenbehoud Ja Ja
Ledenwerving Ja  Ja 
Participatie van de leden Ja*
Ja*
Marketing & communicatie
X
Ja
Baancapaciteit en -gebruik
X Ja
Samenwerking X Ja
Gastvrijheid X Ja
Financiën
X Ja**

* op basis van de wedstrijdmodule
** we vragen om inzicht in de laatste twee jaarverslagen van jouw club/baan

Vraag een quick- of clubscan nu aan!

Doe je voordeel met de gratis quick- of clubscan en vraag deze vandaag nog aan door een e-mail te sturen aan Floris van Imhoff