Inhoud caddie

Players 1st jaarplanning

Gaan jullie komend jaar de leden weer feedback vragen met behulp van Players 1st? Dan is het nu het moment om een goede jaarplanning te maken, zodat alle betrokkenen weten wanneer zij aan de slag kunnen met de resultaten. De praktijk leert dat als het golfseizoen eenmaal in volle gang is, je er door alle dagelijkse drukte niet meer aan toekomt.

Het bevragen van alle leden over de verschillende activiteiten en diensten rondom de golfbaan is van grote waarde voor bestuur en management. Het geeft niet alleen waardevolle informatie, het creëert ook een groter gevoel van betrokkenheid bij de leden. Maar het stellen van vragen vereist ook dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt met de antwoorden. Denk hierbij niet alleen aan terugkoppeling naar de leden, maar zeker ook aan het bespreken van de uitkomsten en de mogelijke verbeteringen. Uiteraard in overleg met de verantwoordelijken voor de diverse dienstgebieden, zoals horeca, baan en de golfschool.

Waarom is een jaarplanning zo belangrijk?

Hoe en wanneer gaan jullie die uitkomsten analyseren? Wanneer kun je die analyse met de verschillende stakeholders delen? Wie moeten hier dan bij betrokken worden? Tot welke concrete acties op korte termijn dan wel op lange termijn leidt dit? Hoe is de ontwikkeling van eerder benoemde acties? Een greep uit de vragen die onbeantwoord dreigen te blijven als eind mei de resultaten van de eerste enquêteronde binnenkomen en iedereen zijn handen dan vol heeft aan de dagelijkse operationele zaken omdat het seizoen weer in volle vaart is. Het maken van een heldere jaarplanning is hierbij niet alleen handig maar zelfs noodzakelijk. De eerste maanden van het jaar zijn het beste moment om dit te doen.

In de tweede helft van maart organiseren wij een online training over het maken van een jaarplanning en alles wat daarbij komt kijken. Mochten jullie eerder al ondersteuning willen of andere vragen hebben over Players 1st, neem dan gerust contact via de onderstaande contactgegevens.