Inhoud caddie

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat dit precies betekent, staat in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

Om deze wetten nauwkeurig na te leven moet iedere werkgever een arbobeleid voeren. Niet alleen de werkgever heeft verplichtingen, ook de werknemer moet zich aan een aantal regels houden. Het Arboportaal biedt meer algemene informatie.

Wil je weten wat het basiscontract precies inhoudt? Bekijk de animatie...

In de laatste alinea genoemde verwijzing naar informatie over Second Opinion.