Terug naar Caddie

In 2016 hebben de NVG en de NGF een meerjarig partnership gesloten met Veilig Verkeer Nederland om nadrukkelijk aandacht te vragen voor verkeersveiligheid in relatie met alcoholconsumptie tijdens of na het spelen van golf. De golfsport heeft toen gekozen voor de 'bewust onbeschonken bestuurder' (Bob).

De Bob-campagne is sinds 2001, door acties van Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en VVN's trouwe partners, een niet meer weg te denken fenomeen. 

Bewustzijn creëren met respect voor de normen en waarden binnen de golfsport 

VVN heeft de NGF in 2016 benaderd om aandacht te vragen voor alcoholconsumptie en verkeersdeelname na het spelen van golf. Er is toen onderzoek gedaan in samenwerking met de afdeling Traffic psychologie van de Hogeschool Leeuwarden. Op zes banen - te weten Delfland, Kleiburg, De Groene Ster, Anderstein, Sluispolder en Vught - zijn 158 golfers geënquêteerd.

Naar voren kwam dat de meerderheid van de ondervraagden ervaarde dat er geen of te weinig aandacht was als het ging om alcoholbeleid in relatie tot verkeer. De meerderheid van de bezoekers vond dit wel noodzakelijk en gaf aan dit te willen. Het grootste deel van de golfers komt met de auto en 95% daarvan zit vaak alleen in de auto.

Clubs en banen worden verzocht aandacht te geven aan verkeersveiligheid in relatie met alcoholconsumptie tijdens of na het spelen van golf, zodat golfers kiezen om bewust onbeschonken bestuurder (Bob) te zijn. Dit vraagt commitment van de leden om stap voor stap een nieuwe sociale norm te creëren.

Lees meer over de Bob-campagne op rijksoverheid.nl en komveiligthuis.nl