Inhoud caddie

Het speelveld

Op deze pagina vindt u enkele links naar nationale en internationale organisaties waarmee de NGF samenwerkt en links naar organisaties die zich inzetten op het gebied van duurzaam golfbaanbeheer.

NVG

De NVG is het collectief van de golfbanen in Nederland. Belangenbehartiging en kennisdeling zijn de belangrijkste activiteiten van deze vereniging.  

GEO

De GEO Foundation is een internationale not-for-profit organisatie die de golfsector ondersteunt met het optimaliseren van de positieve impact van golf op mens en natuur. Het GEO-kenmerk voor duurzaam beheer is door de GEO Foundation ontwikkeld in samenwerking met partners in de golfsector.    

 

TURF 

TURF is op initiatief van de NGF, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professor Coen Ritsema van de Wageningen Universiteit is in 2013 de Dutch Turfgrass Research Foundation, heden Turfgrass University Research Foundation (TURF), opgericht.

Turfgrass Sciences poogt door kennisontwikkeling bij te dragen aan een beter begrip van het bodem-water-plant systeem zoals zich dat manifesteert op onder andere golfbanen. Deze stichting richt zich specifiek op onderzoek en educatie in de relatie bodem, water en grassen op sportvelden en golfbanen. Met de benoeming van Professor Dr. Bernd R. Leinauer tot Buitengewoon Hoogleraar Turfgrass Ecology in Wageningen is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling naar duurzaam beheer van sportvelden.

Vogelbescherming Nederland

Samen met de NGF wil Vogelbescherming Nederland de golfterreinen zo vogelvriendelijk mogelijk maken. Daarvoor is het programma Committed to Birds gestart en is het handboek "Vogels en Golfbanen" uitgebracht. 

STERF

STERF is een onafhankelijke research organisatie die bestaande en toekomstige R&D initiatieven ondersteunt en bruikbare onderzoeksresultaten levert voor de golfbranche.

Natuur en Milieufederaties

De Natuur en Milieufederaties maken zich sterk voor duurzame energie, een mooie natuur, gezond voedsel en een gevarieerd landschap.  

R&A

De R&A zet zich in voor de ontwikkeling van de golfsport in de breedste zin. Tevens verstrekken ze best practice richtlijnen op het gebied van duurzaam baanonderhoud.  

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is de organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. Samen met de NGF en andere organisaties wordt er gewerkt aan de verbinding van buitensport met de natuur. 


NGA

De NGA, opgericht in 1991, is een jonge groene associatie die wordt onderhouden door vele vrijwilligers die dagelijks hun beroep als (hoofd) greenkeeper, baanmanager of anderszins uitoefenen op een golfbaan en/of sportveld.