Inhoud caddie

'Coronaregels': aangepaste regels voor qualifying ronden

Vanaf 11 mei 2020 zijn de golfbanen weer voor iedereen geopend. Om het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen, gelden er strenge richtlijnen. Maar dankzij regelaanpassingen is het mogelijk dat er met inachtneming van alle richtlijnen toch op een veilige manier qualifying ronden gespeeld worden.
 • Voor golfbanen en spelers gelden in 'cornatijd' richtlijnen die zijn vastgelegd in een golfprotocol (zie ngf.nl/coronafaq).
 • In dit artikel lichten we aanpassingen van de golfregels toe die het mogelijk maken dat golfers om op een veilige manier qualifying ronden spelen. 

Op 20 april 2021 is op ngf.nl/coronafaq aangeven dat het in onze ogen, mede na uitgebreid overleg met deskundigen, verantwoord en veilig is om materialen terug te plaatsen in de baan - met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Zie hiervoor de FAQ "Hoe zit het met baanmaterialen zoals vuilnisbakken, harken en vlaggen?" op ngf.nl/coronafaq. Op basis hiervan is dit artikel geactualiseerd. Laatste update: 4 mei 2021.

Harken in bunkers of harken niet in bunkers en een local rule

Clubs en banen mogen harken in de bunkers plaatsen, maar in dit geval verdient het de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.

Als clubs het risico op besmetting via harken volledig willen uitsluiten, dan is onderstaande plaatselijke regel toegestaan, waarbij de harken uit de baan verwijderd zijn maar qualifying condities van kracht blijven.

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  -dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  -dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Als de bal in de bunker blijft na een slag, dan mag de tijdelijke plaatselijke regel opnieuw toegepast worden. De verkorte vorm van de plaatselijke regel:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. 

Als een club besluit om de harken voorlopig nog niet in de bunkers te leggen, dan zijn er verschillende oplossingen om de bunkers zo netjes mogelijk te houden. Clubs kunnen de spelers verzoeken om oneffenheden in het zand glad te strijken met de voet of club. Een club of baan kan ook met de greenkeeping afstemmen dat de greenkeepers de bunker vaker aanharken dan normaal. Andere mogelijkheden zijn:

 • Het meegeven van een (lichte) hark aan één persoon per flight.
 • Marshals laten harken als ze langs bunkers rijden.
 • Spelers aanmoedigen een speelgoedharkje mee te nemen. 

De score bij strokeplay (Regel 3.3b)

Scorekaarten mogen uitgewisseld worden, maar in dit geval verdient het de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.

In een wedstrijd of een qualifying ronde is het natuurlijk wel nodig dat men elkaars score bijhoudt en na de ronde verifieert, maar het is in dit geval niet vereist dat scorekaarten uitgewisseld worden. Iedere speler kan de scores op zijn eigen scorekaart noteren.

Na afloop kunnen scores digitaal ingevoerd worden - bij wedstrijden in de software van de club, bij qualifying ronden in de app GOLF.NL of de software van de club. Op die manier hoeft men niets van elkaar aan te raken maar voldoet men wel volledig aan de regels.

In de gevallen dat een speler niet gebruik kan maken van de app GOLF.NL of clubsoftware, kan de volgende plaatselijke regel toegepast worden:

In afwijking van Regel 3.3b mag een speler de eigen holescores op de scorekaart noteren in plaats van de marker en is het voldoende als de marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert. De speler mag in afwijking van regel 3.3b de scorekaart op een andere wijze dan fysiek inleveren, mits de commissie de score op een andere wijze kan accepteren.

Vlaggenstokken

Clubs kunnen zelf bepalen of zij het aanraken van vlaggenstokken toestaan of dat ze het aanraken van vlaggenstokken verbieden, om zo risico op besmetting te voorkomen en snelheid in het spel te houden. Clubs mogen kiezen tussen deze drie opties.

1 Toestaan dat vlaggenstokken aangeraakt worden

Clubs mogen ervoor kiezen om het aanraken van de vlaggenstok toe te staan, maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.

2 Niet toestaan dat vlaggenstokken aangeraakt worden

Als clubs het risico op besmetting via vlaggenstokken volledig willen uitsluiten, dan is onderstaande plaatselijke regel toegestaan, waarbij qualifying condities van kracht blijven. Op basis van het geaccordeerde protocol kan de club optreden in geval van overtredingen en een speler bijvoorbeeld eerst een waarschuwing geven en bij herhaaldelijke overtreding uiteindelijk de toegang tot de accommodatie voor een bepaalde duur ontzeggen.

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet de vlaggenstok in de hole blijven staan. Het is niet toegestaan om de vlaggenstok met de hand aan te raken, ook niet wanneer een handschoen of handdoek wordt gebruikt. Het is wel toegestaan om de vlaggenstok met een club rechtop in de hole te zetten. De vlaggenstok mag ook op deze wijze in het midden van de hole worden gehouden terwijl een andere speler een slag doet.

3 De vlaggenstokken verwijderen uit de baan

In dit geval kunnen de pinposities online bekendgemaakt worden aan de spelers. 

Hole-afmetingen en uitholen

Het is niet nodig om de hole aan te passen om zo contactoppervlakten te verminderen en het risico op besmetting te verkleinen, maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.

Voor clubs die besmetting via de hole willen minimaliseren, staat de Europese Golf Associatie tijdelijk aanpassingen van de hole toe die een veilige situatie garanderen waarbij toch qualifying condities gelden. Hierbij mag er een 'insert' (inzetstuk) in de hole zitten, maar de bal moet volledig onder het oppervlak van de green tot stilstand kunnen komen. Dit betekent dat de diepte van de hole gereduceerd kan worden van 4 inch (10,16 cm) naar 2 inch (5,08 cm) met behulp van een inzetstuk.

Hieronder staan drie voorbeelden van oplossingen die voorkomen dat spelers de bal diep uit de hole moeten halen. Een verhoging kan in de cup worden geplaatst zodat de bal 'hoog' blijft liggen. De bal kan zo gemakkelijker uit de hole worden gehaald.

corona golfregels

Scores gemaakt met de hierboven afgebeelde aanpassingen accepteert de NGF tijdelijk voor handicapdoeleinden. 

Een drastischer maatregel om te vermijden dat spelers de vlag of hole aanraken, kan zijn om de rand van de cup boven het maaiveld te laten uitsteken, zoals in de foto hieronder. Maar als een dergelijke maatregel toegepast wordt, is er geen sprake van qualifying condities.

corona golfregels

Het is tijdelijk toegestaan om een inzetstuk in de cup te zetten en een hefmechanisme op de vlaggenstok te bevestigen, een constructie die het mogelijk maakt om de bal van afstand omhoog te halen (bekijk de video hieronder). Op die manier hoeft niemand met zijn handen in de buurt van de hole te komen. Scores gemaakt met deze hefboom-aanpassing accepteert de NGF tijdelijk voor handicapdoeleinden.