Inhoud caddie

"Coronaregels": aangepaste regels voor qualifying ronden

Vanaf 11 mei 2020 zijn de golfbanen weer voor iedereen geopend. Om het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen, gelden er strenge richtlijnen. Maar dankzij regelaanpassingen is het mogelijk dat er met inachtneming van alle richtlijnen toch op een veilige manier qualifying ronden gespeeld worden.
 • Voor golfbanen en spelers gelden in deze periode richtlijnen die zijn vastgelegd in een golfprotocol (zie ngf.nl/coronafaq).
 • In dit artikel lichten we aanpassingen van de golfregels toe waardoor we op een veilige manier qualifying ronden kunnen spelen. 
 • Dit artikel (ngf.nl/coronaregels) wordt zodra dat nodig is geactualiseerd.

Het doel van deze communicatie is om de clubs en banen richtlijnen te geven voor qualifying ronden in een periode waarin er gevaar is dat mensen elkaar besmetten. 

Harken in bunkers of een local rule

De clubs hebben vanaf 17 juni de keuze tussen onderstaande twee opties.

1 Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker

Op verzoek van meerdere clubs heeft de Handicap- & Regelcommissie van de NGF na het webinar van 5 juni de situatie ten aanzien van de toestand van de bunkers op de banen in Nederland besproken en is er besloten om per direct onderstaande plaatselijke regel toe te staan, waarbij qualifying condities van kracht blijven. "Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole." Deze plaatselijke regel kan worden ingevoerd wanneer de commissie van mening is dat de toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke omstandigheden kunnen spelen. Wanneer het plaatsen binnen een kaartlengte niet voldoende is voor de toestand op uw baan, neem dan contact op met Myrte Eikenaar (Manager Handicap & Regels) via myrte.eikenaar@ngf.nl voor een passende oplossing. In verband met de veiligheid voor uw spelers adviseren wij u voorlopig de plaatselijke regel hierboven toe te passen.

Voorbeeld tijdelijke plaatselijke regel voor plaatsen in bunkers tijdens de Covid-19 pandemie:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  -dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  -dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Als de bal in de bunker blijft na een slag, dan mag de tijdelijke plaatselijke regel opnieuw toegepast worden. 

Verkorte vorm van de plaatselijke regel:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. 

Als besloten wordt om de harken voorlopig nog niet in de bunkers te leggen, dan zijn er verschillende oplossingen om de bunkers zo netjes mogelijk te houden. Clubs kunnen de spelers verzoeken om oneffenheden in het zand glad te strijken met de voet of club. Een club of baan kan ook met de greenkeeping afstemmen dat de greenkeepers de bunker vaker aanharken dan normaal. Andere mogelijkheden zijn:

 • Het meegeven van een (lichte) hark aan één persoon per flight.
 • Marshals laten harken als ze langs bunkers rijden.
 • Spelers aanmoedigen een speelgoedharkje mee te nemen.

2 Harken terug op de golfbaan

Clubs en banen mogen harken terugplaatsen in de bunkers maar dan moeten de spelers erop gewezen worden dat zij na het gebruik van een hark direct hun handen moeten desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes.

De meest veilige oplossing is vanzelfsprekend het hanteren van de local rule (optie 1). Voor alle duidelijkheid. Je maakt of gebruik van de local rule waarbij harken dus niet in de baan zijn of harken zijn in de baan en dan kun je de local rule niet toepassen. Beide tegelijk is vanzelfsprekend niet de bedoeling. Wat betreft andere baanmaterialen dan harken verwijzen we naar ngf.nl/coronafaq.

De score bij strokeplay (Regel 3.3b)

In verband met besmettingsgevaar raden wij af dat er papieren scorekaarten uitgewisseld worden. In een wedstrijd of een qualifying ronde is het natuurlijk wel nodig dat men elkaars score bijhoudt en na de ronde verifieert. Iedere speler kan de scores op zijn eigen scorekaart noteren.

Na afloop kunnen de scores digitaal ingevoerd worden - bij wedstrijden in de software van de club, bij qualifying ronden in de app GOLF.NL of de software van de club. Dan hoef je niks meer van elkaar aan te raken en dan voldoe je volledig aan de regels.

Alleen in de gevallen dat iemand de app of clubsoftware niet kan gebruiken, is de volgende plaatselijke regel van kracht:

In afwijking van Regel 3.3b mag een speler de eigen holescores op de scorekaart noteren in plaats van de marker en is het voldoende als de marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert. De speler mag in afwijking van regel 3.3b de scorekaart op een andere wijze dan fysiek inleveren, mits de commissie de score op een andere wijze kan accepteren.

Vlaggenstokken

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken. De Commissies mogen ervoor kiezen om tijdelijk het volgende beleid te hanteren:

 • Eisen dat de spelers te allen tijde de vlaggenstok in de hole laten staan.
  Op basis van het geaccordeerde protocol kan de club optreden in geval van overtredingen en een speler bijvoorbeeld eerst een waarschuwing geven en bij herhaaldelijke overtreding uiteindelijk de toegang tot de accommodatie voor een bepaalde duur ontzeggen.
  Voor communicatie kan een club of baan gebruik maken van posters op deze pagina, waarop duidelijk is vermeld dat het aanraken van de vlaggenstok door golfers niet is toegestaan.
 • Een club kan er ook voor kiezen helemaal geen vlaggenstokken neer te zetten in de holes en online de pinposities bekend te maken aan spelers. 

Hole-afmetingen en uitholen

Er worden geen wijzigingen in de definitie van "hole" aangebracht. De EGA staat echter wel tijdelijk enkele aanpassingen van de hole toe die een veilige situatie garanderen (dat spelers de vlag en hole niet aanraken) maar waarbij toch qualifying condities gelden. Hierbij mag er een "insert" (inzetstuk) in de hole zitten, maar de bal moet volledig onder het oppervlak van de green tot stilstand kunnen komen. Dit betekent dat de diepte van de hole gereduceerd kan worden van 4 inch (10,16 cm) naar 2 inch (5,08 cm) met behulp van een inzetstuk.

Hieronder staan drie voorbeelden van oplossingen die voorkomen dat spelers de bal diep uit de hole moeten halen. Een verhoging kan in de cup worden geplaatst zodat de bal "hoog" blijft liggen. De bal kan zo gemakkelijker uit de hole worden gehaald.

corona golfregels

Scores gemaakt met de hierboven afgebeelde aanpassingen accepteert de NGF tijdelijk voor handicapdoeleinden. 

Een drastischer maatregel om te vermijden dat spelers de vlag of hole aanraken, kan zijn om de rand van de cup boven het maaiveld te laten uitsteken, zoals in de foto hieronder. Dit zou een oplossing kunnen zijn in de eerste fase dat er weer golf gespeeld mag worden. Maar als een dergelijke maatregel toegepast wordt, kan er volgens de EGA en NGF geen sprake zijn van qualifying condities.

corona golfregels

Het is tijdelijk toegestaan om een inzetstuk in de cup te zetten en een hefmechanisme op de vlaggenstok te bevestigen, een constructie die het mogelijk maakt om de bal van afstand omhoog te halen (bekijk de video hieronder). Op die manier hoeft niemand met zijn handen in de buurt van de hole te komen. Scores gemaakt met deze hefboom-aanpassing accepteert de NGF tijdelijk voor handicapdoeleinden.