Inhoud caddie

Bij de uitbraak van Covid-19 in 2020 heeft de R&A enkele plaatselijke regels in het leven geroepen. Deze plaatselijke regels zijn niet langer in gebruik.

In maart 2020, bij de uitbraak van Covid-19, zijn enkele plaatselijke regels ontwikkeld. Deze 'Covid-19 Local Rules' waren bedoeld voor periodes dat er veel besmettingen waren en de overheid strenge coronamaatregelen nam. De plaatselijke regels maakten het mogelijk dat er in deze periodes op een veilige manier qualifying ronden gespeeld konden worden.

De R&A en de NGF hebben deze plaatselijke regels eind 2022 teruggetrokken. Ze mogen dus niet meer gebruikt worden.

Heeft jouw club behoefte aan een plaatselijke regel die lijkt op een van de Covid-19 Local Rules? Neem dan contact op met de NGF. Stuur een mail aan Robert Hage (robert.hage@ngf.nl).

Hieronder staan de plaatselijke regels die clubs in de periode 2020-2022 mochten gebruiken.

1 Harken in bunkers

Februari 2023: deze plaatselijke regel mag niet meer gebruikt worden. 

Clubs en banen mogen harken in de bunkers plaatsen, maar in dit geval verdient het de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is als men materialen aanraakt. Clubs en banen kunnen golfers adviseren dat ze ontsmettingsmiddelen meenemen. Dan kan een speler direct in de baan de handen desinfecteren.

Als clubs het risico op besmetting via harken volledig willen uitsluiten, dan is onderstaande plaatselijke regel toegestaan, waarbij de harken uit de baan verwijderd zijn maar qualifying condities van kracht blijven.

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag eenmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
    -dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
    -dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Als de bal in de bunker blijft na een slag, dan mag de tijdelijke plaatselijke regel opnieuw toegepast worden. De verkorte vorm van de plaatselijke regel:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. 

Als een club besluit om de harken niet in de bunkers te plaatsen, dan zijn er verschillende oplossingen om de bunkers zo netjes mogelijk te houden. Clubs kunnen de spelers verzoeken om oneffenheden in het zand glad te strijken met de voet of club. Een club of baan kan ook met de greenkeeping afstemmen dat de greenkeepers de bunker vaker aanharken dan normaal. Andere mogelijkheden zijn het meegeven van een (lichte) hark aan één persoon per flight, marshals laten harken als ze langs bunkers rijden en spelers

2 De score bij strokeplay (Regel 3.3b)

Februari 2023: deze plaatselijke regel mag niet meer gebruikt worden. 

Scorekaarten mogen uitgewisseld worden, maar in dit geval verdient het de aanbeveling spelers erop te wijzen dat zij handcontact vermijden. Ook wordt aanbevolen om golfers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is als men materialen of oppervlakken aanraakt. Door niet met de handen aan het gezicht te komen en handen goed te wassen, voorkomen mensen dat ze ziek worden.

In een wedstrijd of een qualifying ronde moeten spelers elkaars score bijhouden en na de ronde verifiëren. Het is in dit geval niet vereist dat scorekaarten uitgewisseld worden. Iedere speler kan de scores op zijn/haar eigen scorekaart noteren.

Bij voorkeur worden scores na afloop digitaal ingevoerd - bij wedstrijden via softwareprogramma's van de club, bij qualifying ronden in de app GOLF.NL of via de software van de club. Op die manier hoeft men elkaars scorekaart niet aan te raken maar voldoet men wel volledig aan de regels.

In de gevallen dat een speler niet gebruik kan maken van de app GOLF.NL of clubsoftware, kan de volgende plaatselijke regel toegepast worden:

In afwijking van Regel 3.3b mag een speler de eigen holescores op de scorekaart noteren in plaats van de marker en is het voldoende als de marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert. De speler mag in afwijking van regel 3.3b de scorekaart op een andere wijze dan fysiek inleveren, mits de commissie de score op een andere wijze kan accepteren.

Februari 2023: deze plaatselijke regel mag niet meer gebruikt worden. 

3 Vlaggenstokken

Februari 2023: deze plaatselijke regel mag niet meer gebruikt worden. 

Clubs kunnen zelf bepalen of zij het aanraken van vlaggenstokken toestaan of dat ze het aanraken van vlaggenstokken verbieden, om zo risico op besmetting te voorkomen en snelheid in het spel te houden. Clubs mogen kiezen tussen deze drie opties.

3a Toestaan dat vlaggenstokken aangeraakt worden

Clubs mogen ervoor kiezen om het aanraken van de vlaggenstok toe te staan, maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is als ze oppervlakken aanraken (zie meer hierboven).

3b Niet toestaan dat vlaggenstokken aangeraakt worden

Als clubs het risico op besmetting via vlaggenstokken volledig willen uitsluiten, dan is onderstaande plaatselijke regel toegestaan, waarbij qualifying condities van kracht blijven. Op basis van het geaccordeerde protocol kan de club optreden in geval van overtredingen en een speler bijvoorbeeld eerst een waarschuwing geven en bij herhaaldelijke overtreding uiteindelijk de toegang tot de accommodatie voor een bepaalde duur ontzeggen.

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet de vlaggenstok in de hole blijven staan. Het is niet toegestaan om de vlaggenstok met de hand aan te raken, ook niet wanneer een handschoen of handdoek wordt gebruikt. Het is wel toegestaan om de vlaggenstok met een club rechtop in de hole te zetten. De vlaggenstok mag ook op deze wijze in het midden van de hole worden gehouden terwijl een andere speler een slag doet.

3c De vlaggenstokken verwijderen uit de baan

In dit geval kunnen de pinposities online bekendgemaakt worden aan de spelers.