Inhoud caddie

CBA: wat is dat en hoe werkt het?

In golfwedstrijden wordt vaak gesproken over de ‘CBA’ (Computed Buffer Adjustment). ‘Wat zou de CBA vandaag worden?’, ‘Wat is de invloed van CBA op mijn handicap?’ We leggen het graag even uit in dit bericht.

Op 1 maart 2021 stappen we over van het EGA Handicap Systeem naar het Wereld Handicap Systeem (WHS). CBA bestaat niet meer per 1 maart 2021 maar het WHS kent wel PCC. Lees hierover meer op ngf.nl/whs.

Waarom een CBA?

Elke golfbaan in Nederland heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad gekregen. Afhankelijk van deze moeilijkheidsgraad van de golfbaan krijgt een golfer een aantal slagen mee om zijn/haar handicap te kunnen spelen. Het kan zo zijn dat een ronde golf wordt gespeeld onder omstandigheden die niet ‘normaal’ zijn. Bijvoorbeeld door extreem slecht weer of een zeer moeilijke baan set-up zoals vlaggen die direct achter een bunker staan of op een andere lastig aan te spelen positie op de green.

Wanneer de omstandigheden tijdens een wedstrijd significant afwijken van de normale omstandigheden kan dit leiden tot een correctie van de scores zodat de spelers een aantal slagen meekrijgen dat recht doet aan deze afwijkende omstandigheden. Deze compensatie wordt Computed Buffer Adjustment (CBA) genoemd.

Hoe werkt de CBA?

Bij het vaststellen van de CBA voor een ronde wordt de prestatie van het totale speelveld aan golfers, vergeleken met de verwachte prestatie van deze golfers onder ‘normale’ omstandigheden. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen vallen, wordt de bufferzone van de spelers met één of meer punten verschoven.

Indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht, wordt de bufferzone naar boven verschoven. Dat wil zeggen dat men een Stableford punt meer moet halen om de buffer te halen of een handicap te verlagen.

Indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht, wordt de bufferzone naar onder verschoven. Dat wil zeggen dat men met één of meer Stableford punten minder al een score in de buffer realiseert en dat men dus ook een handicap zal verlagen bij slechts 36 punten of zelfs minder. Wanneer er zeer afwijkende moeilijke omstandigheden zijn, kan het ook zo zijn dat alleen van golfers die beter dan hun handicap hebben gespeeld de handicap wordt aangepast. Die wordt dan ‘reduction only’ genoemd.

Voorwaarden om CBA toe te passen

  • Een qualifying wedstrijd over 18 holes.
  • Minimaal tien deelnemers aan de wedstrijd met handicap 26,4 of lager.
  • De berekening van CBA wordt alleen gedaan op basis van de resultaten van de deelnemers met handicap 26,4 of lager.
  • De CBA-uitkomst geldt voor alle deelnemers met handicap 36 of lager.
  • Als niet alle deelnemers aan een wedstrijd hun ronde kunnen voltooien, bijvoorbeeld omdat de wedstrijd in de loop van de dag door extreme weersomstandigheden moet worden gestopt, dan is de CBA gelijk aan 0 en mogen de scores van spelers die wel in de buffer of beter zijn voor handicapdoeleinden worden gebruikt; met de overige scores gebeurt niets. 

Een voorbeeld

Bij een wedstrijd is er een CBA berekend van -1. Een golfer met handicap 12 heeft 32 stablefordpunten gehaald. De bufferzone van de golfer verschuift naar beneden vanwege de CBA van 33 naar 32, waardoor de score van de golfer in de buffer valt. Zijn handicap wordt daardoor niet verhoogd.

Een uitgebreider verslag met voorbeelden en de volledige tabel met handicaps en bufferzone-verschuiving zijn te vinden op het NGF Informatieplein.

Vink de interesse 'Handicap Systeem' aan in het Informatieplein en bekijk alle documentatie over CBA