Inhoud caddie

CBA wat is dat?

Tijdens golfwedstrijden wordt er vaak gesproken over de ‘CBA’ (Computed Buffer Adjustment). ‘Wat zou de CBA vandaag doen’, ‘wat is de invloed van CBA op mijn handicap’? We leggen het graag even uit in onderstaand bericht.

Waarom een CBA?

Elke golfbaan in Nederland heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad gekregen. Afhankelijk van deze moeilijkheidsgraad van de golfbaan krijgt een golfer een aantal slagen mee om zijn/haar handicap te kunnen spelen. Het kan zo zijn dat een ronde golf wordt gespeeld onder omstandigheden die niet ‘normaal’ zijn. Bijvoorbeeld door extreem slecht weer of een zeer moeilijke baan set-up zoals vlaggen die direct achter een bunker, of op een helling gestoken zijn.
Wanneer de omstandigheden van een wedstrijd zo extreem zijn dat het de handicap van een golfer bovengemiddeld beïnvloedt, vindt er een compensatie plaats. Deze compensatie wordt Computed Buffer Adjustment (CBA) genoemd. 
CBA wordt o.a. toegepast bij extreme weersomstandigheden

Hoe werkt de CBA?

Bij een CBA-berekening wordt de prestatie van het totale speelveld aan golfers, vergeleken met de verwachte prestatie van deze golfers onder ‘normale’ omstandigheden. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen vallen, wordt een aanpassing gemaakt van de bufferzone van de golfers. De aanpassing kan resulteren in:
  1. Een daling van de bufferzone (indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht)
  2. Een stijging van de bufferzone (indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht). 

NB het kan ook gebeuren dat de omstandigheden zo extreem zijn dat - nadat CBA is toegepast - alleen van golfers die beter dan hun handicap hebben gespeeld de handicap wordt aangepast.

Voorwaarden om CBA toe te passen

  • Een qualifying wedstrijd over 18 holes.
  • Er minimaal 10 deelnemers aan de wedstrijd zijn met handicap 26,4 of lager.
  • De berekening van CBA wordt alleen gedaan op basis van de resultaten van de deelnemers met handicap 26,4 of lager.
  •  De CBA uitkomst geldt voor alle deelnemers met handicap 36 of lager.
Als een wedstrijd is afgelast, dan is de CBA gelijk aan 0 en worden alleen de scores in de buffer of beter voor handicapdoeleinden gebruikt.

Een voorbeeld

Bij een wedstrijd is er een CBA berekend van -1. Een golfer met handicap 12 heeft 32 stablefordpunten gehaald. De bufferzone van de golfer daalt/verschuift vanwege de CBA van 33 naar 32, waardoor de score van de golfer in de buffer valt. Zijn handicap wordt daardoor niet verhoogd.
Een uitgebreider verslag met voorbeelden en de volledige tabel met handicaps en bufferzone-verschuiving zijn te vinden op het NGF-informatieplein.

Vink de interesse 'Handicap Systeem' aan in het Informatieplein en bekijk alle documentatie over CBA