Inhoud caddie

Hoe worden golfers op de hoogte gehouden van het World Handicap System en worden de clubs bijgeschoold?

De NGF had voor maart 2020 twee maal een symposium voor handicapcommissies op de agenda gezet. Voor elk symposium hadden zich ruim 200 personen aangemeld. Op 11 maart moest besloten worden om deze symposia af te gelasten vanwege de verspreiding van het coronavirus.

In de komende periode gaan we bekijken of het Handicap Symposium later dit jaar alsnog georganiseerd kan worden of op een alternatieve wijze gehouden wordt, bijvoorbeeld als webinar. Eind april zijn we begonnen met online trainingen (video en tekst) waarbij de natwoorden en vragen op ngf.nl/whs onder de aandacht worden gebracht.

De clubs worden geacht om hun leden zo goed mogelijk uit te leggen hoe het World Handicap System werkt. De NGF zal hierbij helpen door communicatiemateriaal beschikbaar stellen. Je kunt voor de communicatie teksten en video's gebruiken die op deze pagina's (ngf.nl/whs) staan. We zullen in juni ook een tekst maken die gebruikt kan worden voor nieuwsbrieven en clubbladen van clubs.

Golfclubs en handicapcommissies spelen een belangrijke rol in het verwelkomen van nieuwe golfers. Een uitleg van het Wereld Handicap Systeem is onderdeel van de introductie van beginnende golfers. Met speciale wedstrijden voor nieuwelingen in de sport kan aangemoedigd worden dat nieuwe spelers proberen om een handicap te halen.

In de loop van het jaar zullen we clubs informeren hoeveel van hun spelers te weinig scores in de database hebben staan om een reële WHS-handicap te bepalen. Ook zullen we met voorbeelden komen voor spelers om te laten zien welk effect de invoering van het WHS zou kunnen hebben op een EGA-handicap.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.