Inhoud caddie

Informatie over het Wereld Handicap Systeem voor de Stichting Golfsport

Het waarom van het WHS

In Nederland wordt het Wereld Handicap Systeem ingevoerd op 1 maart 2021 en in de loop van 2021 zullen alle landen in de wereld overgestapt zijn op het WHS. Dat betekent dat de handicap van iedere speler ter wereld vanaf dat moment op dezelfde manier berekend wordt. Je kunt vanaf dan in elk land een qualifying ronde spelen en een eerlijke strijd spelen tegen golfers uit alle landen van de wereld. Voorheen was dat niet het geval, er waren zes verschillende handicapsystemen met elk een eigen berekeningsmethoden.

Vanaf 4 januari kun je op je digitale NGF-pas zien wat je te verwachten WHS-handicap wordt

Een nieuw systeem, een nieuwe handicap

 • Tot 1 maart 2021 wordt je handicap nog berekend volgens de formule van het EGA Handicap Systeem. Je EGA-handicap is leidend tot de laatste dag van februari.
 • Op 1 maart krijg je een WHS-handicap die bepaald is volgens de berekeningsmethode van het Wereld Handicap Systeem. Vanaf 1 maart is je WHS-handicap je handicap.
 • Maar al vanaf 4 januari kun je op je digitale NGF-pas (zichtbaar in de app GOLF.NL en op mijn.golf.nl) zien wat je te verwachten WHS-handicap wordt en op welke scores (maximaal 20) je WHS-handicap gebaseerd wordt. Je te verwachten WHS-handicap staat dan naast je EGA-handicap. Je EGA-handicap blijft tot 1 maart leidend (ook in wedstrijden) maar je WHS-handicap draait dus al wel op de achtergrond mee.
 • Het is mogelijk dat je initiële WHS-handicap op 1 maart zal afwijken van je EGA-handicap op 28 februari. Mogelijk is je WHS-handicap hoger. Daarover vertellen we verderop meer.
 • Er verandert verder weinig. In de komende maanden en ook na februari kun je net als nu een score invoeren in de app GOLF.NL. De computer berekent je nieuwe handicap.
 • Alleen is er eind februari een korte periode, een kleine week, waarin qualifying scores even niet verwerkt worden. Je handicap is in deze fase bevroren om de overgang naar het WHS in goede banen te leiden. Je kunt dan wel gewoon spelen en ook qualifying scores invoeren, maar die scores komen in een wachtrij te staan en worden pas na de “vriesperiode” verwerkt.
 • Op 1 maart stappen we over op het Wereld Handicap Systeem en zie je alleen nog maar je WHS-handicap op je digitale NGF-pas. 
Je EGA-handicap is leidend tot de laatste dag van februari

Leuke verbeteringen

De komst van het WHS brengt een aantal leuke veranderingen met zich mee. 

 • Een qualifying kaart of wedstrijd spelen over bijvoorbeeld 12 of 14 holes? Het behoort na de invoering van het WHS tot de mogelijkheden, maar er zijn voorwaarden aan verbonden.
 • Het WHS kent een mechanisme dat een extreem goede ronde beloont met een extra verlaging van je handicap.
 • Als er 20 scores in je handicapgeschiedenis zitten, kan je WHS-handicap bij tijdelijk vormverlies nooit extreem snel stijgen. Bij minder dan 20 scores in je geschiedenis is dat wel mogelijk.
 • Na de invoering van het WHS mag iedereen (ook spelers met een handicap van 4,4 en lager) qualifying ronden spelen, ook over 9 of meer holes. Ook kan iedereen dan meedoen aan qualifying wedstrijden, ook wedstrijden over 9 of meer holes.

Waarom je handicap op 1 maart mogelijk hoger is

Bij veel spelers zal de “eerste WHS-handicap” op 1 maart hoger zijn dan “de laatste EGA-handicap” op 28 februari. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening heel anders werkt dan die van het EGA-systeem. Je WHS-handicap is het gemiddelde van je beste 8 “dagresultaten” in je laatste 20 ronden. Daarbij wordt gekeken naar scores vanaf begin 2016. De computer zet al je scores om in dagresultaten en je beste dagresultaten kun je beschouwen als je beste prestaties na verrekening van het een en ander, met name de moeilijkheidsgraad van de baan die je hebt gespeeld. In de app GOLF.NL (en op mijn.golf.nl) kun je nu al een overzicht van jouw qualifying scores bekijken (klik hiervoor op "Mijn spel") en vanaf 4 januari zie je in de app (en op mijn.golf.nl) ook wat je beste dagresultaten zijn.

Zal jouw handicap op 1 maart stijgen?

Hieronder schetsen we wat je in het algemeen kunt verwachten.

 • Vooral spelers met een hogere handicap moeten er rekening mee houden dat ze op 1 maart een WHS-handicap krijgen die hoger is dan hun laatste EGA-handicap. Bij spelers met een hogere handicap is er vaak sprake van scores die flink van elkaar verschillen. Dan zitten er bij je beste 8 dagresultaten vaak ook een aantal relatief minder goede dagresultaten en dat kan leiden tot een WHS-handicap die hoger is dan je EGA-handicap.
 • Voor heel goede spelers (handicap 4 en lager) is het in het algemeen anders: hun eerste WHS-handicap zal vaak lager zijn dan hun laatste EGA-handicap. Dat komt omdat de scores van deze groep vaak heel stabiel zijn.
 • Als je op 1 maart een hogere handicap hebt dan daarvoor, dan is het is natuurlijk niet zo dat je opeens slechter bent dan vroeger. Een eventuele handicapverhoging is relatief want op 1 maart wordt de handicap van alle spelers “gereset” op basis van de WHS-principes.
 • Als er op 1 maart 2021 maar enkele qualifying scores in je handicapgeschiedenis staan, dan word je WHS-handicap berekend op basis van die scores. Je moet er dan wel rekening mee houden dat je handicap flink verandert (en waarschijnlijk zal stijgen) als je na 1 maart een score inlevert die flink afwijkt van je WHS-handicap.
 • Als er op 1 maart helemaal geen scores van jou beschikbaar zijn, dan zal je WHS-handicap gelijk zijn aan je laatste EGA-handicap. Ook dan moet je er rekening mee houden dat je handicap flink verandert (en waarschijnlijk zal stijgen) als je na 1 maart een score inlevert die flink afwijkt van je WHS-handicap. 

Een betrouwbare handicap

Hoe meer scores er in je handicapgeschiedenis zitten, hoe beter je handicap je speelsterkte weerspiegelt. Ideaal gesproken zijn er 20 scores van jou beschikbaar, maar als er 9 scores in je handicapgeschiedenis zitten, dan zal je WHS-handicap ook al een redelijk betrouwbare weergave zijn van je spelniveau. En dan is er minder kans dat je handicap flink stijgt als je na 1 maart een score inlevert.

Maar je kunt ervoor zorgen dat je eerste WHS-handicap een goede afspiegeling is van je golfvaardigheid en dat je handicap na 1 maart redelijk stabiel blijft. Hoe? Dat vatten we samen in deze twee tips.

Tip 1

Deze tip geldt voor iedereen maar zeker voor spelers met geen of weinig qualifying scores in hun handicapgeschiedenis. Als je een betrouwbare WHS-handicap belangrijk vindt, speel dan in de komende maanden nog een aantal qualifying rondjes. Je qualifying scores tussen nu en 1 maart worden immers gebruikt voor het bepalen van je WHS-handicap op 1 maart en ze zullen daarna vermoedelijk ook nog een tijdje meetellen. Hoe meer scores er van jou beschikbaar zijn, hoe beter je handicap je speelsterkte weerspiegelt.

Tip 2

Het is met de komst van het WHS belangrijk om elke ronde zo goed mogelijk af te maken. Je WHS-handicap wordt immers bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten in je laatste 20 qualifying ronden. En een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Vragen?


Meer informatie over het Wereld Handicap Systeem vind je op golf.nl/whs maar vragen zijn natuurlijk ook welkom. Stuur in dit geval een mail.