Inhoud caddie

GOLF RAAK!-funpark beschikbaar voor golfclubs en -banen

De NGF stelt alle superleuke spelonderdelen van het GOLF RAAK!-funpark ter beschikking aan golfclubs en -banen. Zo kan je heel eenvoudig een leuk evenement voor kinderen organiseren, zoals vriendjes- en vriendinnetjesdagen, kennismakingsdagen of andere (wervings)activiteiten.

Het GOLF RAAK!-funpark is op drie manieren aan te vragen.

Optie 1: GOLF RAAK!-festival

Een GOLF RAAK!-festival wordt georganiseerd door meerdere golfclubs uit de regio. Het is een ideale manier om gezamenlijk een grote doelgroep te bereiken. De golfclubs hebben met elkaar meer draagvlak, materiaal, vrijwilligers en meer kennis en ervaring. En uiteraard een gezamenlijk doel: een fantastische golfdag voor kinderen en hen enthousiast maken voor de golfsport. De ervaring leert dat het organiseren van een GOLF RAAK!-festival vaak de start is voor een goede samenwerking tussen de golfclubs in de regio.

De NGF ondersteunt en begeleidt de communicatie en samenwerkingen tussen de golfclubs. Het opblaasbare GOLF RAAK!-funpark wordt geleverd en opgebouwd door Players United en het evenement zelf wordt ondersteund door twee ervaren begeleiders.

De kosten van het Funpark worden 50% gefinancierd door de NGF. De overige kosten worden gedeeld door deelnemende golfclubs en -banen.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Optie 2: GOLF RAAK!-to go

GOLF RAAK!-to go wordt door een golfclub of -baan op eigen initiatief georganiseerd tijdens een Open Golfdag. Het GOLF RAAK!-Funpark kan voor deze dag gehuurd worden, maar wordt niet ondersteund door begeleiders van Players United. Vrijwilligers zullen de spellen moeten begeleiden. Het Funpark bestaat uit maximaal vier onderdelen.

Het Funpark moet zelf worden opgehaald en teruggebracht in Amstelveen (een busje is noodzakelijk voor vervoer). De kosten zijn €100 + nazorg per spel. De kosten voor nazorg is afhankelijk van het spel.

*Ophalen en terugbrengen kan alleen tijdens kantoordagen (maandag t/m vrijdag) 

Optie 3: GOLF RAAK!-all-in

GOLF RAAK!-all-in wordt door een golfclub of -baan georganiseerd en volledig begeleid door twee personen van Players United. Players United zorgt ook voor de levering en opbouw van het Funpark. De hele dag wordt tot in de puntjes verzorgd.

De kosten bedragen 2.200 euro ex. btw. 

Aanvraag GOLF RAAK!-funpark

Heb jij een vraag over het GOLF RAAK!-Funpark of wil je het Funpark alvast reserveren? Stuur dan een mail naar TEAM GOLF RAAK!.