Inhoud caddie

Wat vinden deelnemers en golfclubs van Golfstart?

Golfstart, het platform dat golfclubs/-banen en de beginnende golfer bij elkaar brengt, bestaat eind 2020 1,5 jaar. In 2020 maakten 59 verschillende clubs een lespakket aan op Golfstart en over het gehele jaar waren er gemiddeld 30 clubs per week met een aanbod op het platform. Tijd voor een evaluatie: hoe tevreden zijn de deelnemers en deelnemende golfclubs/-banen over het Golfstart-platform? Wat zijn opvallende bevindingen en onze aanbevelingen aan golfclubs en -banen naar aanleiding van de resultaten van de enquête?

Er zijn twee enquêtes opgesteld en uitgezet. Eén enquête is verstuurd naar golfers die zich in 2020 hebben ingeschreven voor een Golfstart-lespakket en de lessen ook gevolgd hebben. Deze enquête is bijna 350 keer volledig ingevuld. Ook is er een enquête verstuurd naar deelnemende golfclubs en -banen. Deze hebben we 27 keer volledig ingevuld retour gekregen.

We hebben veel informatie verkregen uit de kwantitatieve enquêteresultaten. Dit hebben we kunnen aanvullen met waardevolle kwalitatieve informatie verkregen uit een groot aantal responses op de gestelde open vragen.

Deelnemers

In 2020 hebben ruim 1.600 deelnemers een Golfstart-lespakket gevolgd. De meesten deden dit in juni (400 deelnemers); de minste deelnemers zagen we in oktober. Iets meer dan de helft (54%) van de deelnemers waren mannen, tegenover 46% vrouwen. Tenslotte was ruim 80% van de deelnemers tussen de 21 en 65 jaar: studenten en mensen in de werkzame leeftijd.

Over het algemeen kozen deelnemers voor een bepaalde golfclub of -baan omdat de dag en het tijdstip van de daar aangeboden cursus hen het beste uitkwam (19%), bij de golfclub reeds vrienden of familie golfden (22%), maar vooral omdat de betreffende golfbaan het dichtst bij hen in de buurt was (45%).  Het blijkt dan ook dat het overgrote deel van de deelnemers (87%) niet langer dan 30 minuten hoefde te reizen naar de golfclub of -baan waar ze hun Golfstart-lessen volgden.

Ruim 70% van de deelnemers beoordeelt de website van Golfstart en het boekingsproces op de website met een goed tot zeer goed. Ook zijn de deelnemers zeer tevreden over de lespakketten zelf en beoordelen ze deze met een gemiddelde van 8,3. Daarnaast zegt 66% van alle geënquêteerden andere mensen inmiddels ook enthousiast te hebben gemaakt voor de golfsport.

De deelnemers gaan ook door met golfen na hun Golfstart-lespakket. Zo geeft 44% van de deelnemers aan dat ze door zijn gegaan met het behalen van handicap 54. Een kwart van de ondervraagden is zelfstandig doorgegaan met de sport en iets meer dan 10% heeft een (proef)lidmaatschap aangenomen. Slechts 4% is helemaal gestopt met golfen en 15% geeft aan tijdelijk gestopt te zijn maar dit wel in de (nabije) toekomst weer te willen oppikken.

Golfclubs en -banen

Ook de deelnemende golfclubs en -banen zijn tevreden over het Golfstart-platform. Bij ruim 60% van de clubs hebben 20 of meer mensen een Golfstart-lespakket afgenomen in 2020. Bij 60% van alle golfclubs overtrof het aantal deelnemers de verwachtingen.

Golfclubs en -banen promoten hun Golfstart-lespakket met name via hun eigen kanalen (website, nieuwsbrief, social media) en het is dan ook niet verwonderlijk dat het overgrote deel van de deelnemers via de eigen website van de club (67%) hun Golfstart boekte.

Van de deelnemers zegt 44% door te zijn gegaan met het behalen van handicap 54

Conclusies

Belangrijke conclusies die we kunnen trekken uit beide enquêtes zijn dat golfclubs en -banen nog meer aandacht kunnen besteden aan de lokale promotie van Golfstart en het opstellen en aanbieden van een duidelijk vervolg op het Golfstart-lespakket.

  1. Lokale promotie is zeer belangrijk. Helemaal gezien het feit dat 45% van de deelnemers voor een bepaald Golfstart-lespakket kiest omdat deze in de buurt wordt aangeboden. Er ligt een kans voor golfclubs en -banen om ook externe kanalen voor deze promotie te gebruiken, denk aan paid advertising (Facebook advertising of Adwords).

  2. Er liggen grote kansen om nog meer Golfstart-deelnemers te behouden voor de sport in het algemeen en de betreffende golfclub of -baan in het bijzonder. Van de deelnemers zegt 44% door te zijn gegaan met het behalen van handicap 54. Dit percentage zou met een duidelijk vervolgtraject significant hoger kunnen worden. Uit de enquête blijkt ook dat maar liefst 13,5% van de deelnemers aangeeft dat de betreffende golfclub of -baan hen niks heeft aangeboden na Golfstart: geen losse lessen, geen (proef)lidmaatschap, maar ook geen vervolgtraject richting handicap 54. Terwijl dit juist de loyaliteit van de golfer aan de betreffende golfclub of -baan enorm zou kunnen vergroten.

  3. We hebben het afgelopen jaar gezien dat de vraag naar Golfstart-lespakketten continu groter was dan het aanbod. We raden golfclubs en -banen dan ook aan om hun aanbod vooruit te plannen en in te vullen op het platform. Als de lespakketten snel vol raken, kunnen de golfbanen hieruit opmaken dat er meer vraag is in hun regio en dus ruimte voor nog meer Golfstart-lespakketten.

De NGF is continu bezig het Golfstart-platform te verbeteren voor zowel deelnemers als clubs om het in 2021 nog succesvoller te laten zijn en om nog meer deelnemers te kunnen verwelkomen op golfclubs en -banen door het gehele land. En hoe groter het aanbod op Golfstart, hoe beter het platform werkt. Plan daarom nu al jouw lespakketten voor de komende maanden in en laten we er samen een vliegende start van maken in 2021!

Wil jij weten wat de enquêteresultaten waren van jouw golfclub of -baan? Neem dan contact op met Gijs Lustenhouwer.

Wat vinden de deelnemers en golfclubs 1,5 jaar na introductie van Golfstart?