Inhoud caddie

Hoe tevreden is de Golfstart-deelnemer?

Golfstart, het platform dat golfclubs en -banen en de beginnende golfer bij elkaar brengt bestaat 2,5 jaar. Golfstart geeft beginnende golfers een goede introductie en een duurzame start in de golfsport. In 2021 hebben 1.561 deelnemers bij in totaal 55 golfclubs een Golfstart-lespakket gevolgd. Hoe hebben zij hun start in golfer ervaren? Wij zochten het voor je uit!

We hechten een groot belang aan een goede start voor de beginnende golfer. We zien namelijk dat beginners de sport vaak al binnen twee jaar weer verlaten. Zonde! Een goede start en integratie in de golfsport is om die reden ontzettend belangrijk voor een gezonde golfsport op de korte en lange termijn.

Voor deze enquête hebben we 500 deelnemers ondervraagd over hun ervaring met Golfstart in 2021. Lees mee over wie zij zijn en wat ze vinden.

Wie is de Golfstart deelnemer?

Van alle deelnemers is 48% vrouw en 52% man. Een hoopgevende verdeling, aangezien het percentage vrouwen onder actieve golfers slechts 33% is.
35% van de deelnemers is tussen de 21 en 50 jaar oud. Dit percentage zouden we hoger willen zien. De afgelopen tien jaar is de golfpopulatie gemiddeld vijf jaar ouder geworden. Om deze dalende trend te keren, heeft de NGF de jonge golfer (25-50 jaar) centraal staan in het Strategisch plan 2021+, met extra focus op de jonge vrouwelijke golfer.

Kijk je naar het percentage deelnemers tussen de 21 en 64 jaar dan kom je op ruim driekwart van de deelnemers! Uit de enquête blijkt ook dat de meeste ondervraagden hun lessen in de avonduren of het weekend volgden. Studie en werk bepalen die keuze.

De meeste deelnemers (63%) kiezen voor een golfclub of -baan die dicht bij hen in de buurt ligt. Een klein gedeelte (17%) kiest voor een golfbaan waar familie of vrienden golfen en 13% heeft in de enquête aangegeven te hebben gekozen voor een club of baan waarbij de aangeboden data en tijden hen het beste uitkwamen.

Een groot gedeelte van de deelnemers boekt en volgt zijn of haar Golfstart alleen

Meer dan de helft van de deelnemers heeft al eerder kennis gemaakt met golf via een Open Dag of clinic, heeft al gespeeld op een Pitch & Putt baan of geoefend op een drivingrange. 43% van de deelnemers had echter niet eerder gegolft.

Opvallend is dat een groot gedeelte van de deelnemers (45%) zijn/haar Golfstart alleen boekt, het andere deel doet dat samen met een bekende.

Golfstart wordt volgens het gros van de deelnemers (59%) gezien als een goede start in golf. Eén deelnemer reageerde met: "Prima start voor als je in aanraking wil komen met golf. Duidelijke lessen en goede start voor je nieuwe hobby!”

Wat vinden de deelnemers van hun Golfstart?

Uit de enquête blijkt dat 59% van de Golfstart-deelnemers specifiek voor het Golfstart-format van wekelijkse lessen heeft gekozen, nadat ze het Golfstart-aanbod vergeleken hadden met andere aanbiedingen.

Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden over Golfstart. Zo is maar liefst 94% van alle deelnemers tevreden of zeer tevreden over de inhoud van de lessen. Ook de golfpro blijkt een cruciale rol te spelen in hoe deelnemers hun lessen ervaren - 92% zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn over de golfpro met wie zij te maken hebben gehad.

Over de faciliteiten op de clubs en banen is men eveneens tevreden tot zeer tevreden: opgeteld 84%. Gevraagd naar de sfeer op de club antwoordt een opvallend percentage (13%) 'neutraal'. De coronamaatregelen en beperkte toegang tot het clubhuis kunnen hier debet aan zijn. Maar alsnog scoort de ‘sfeer op de club’ goed met 43% van de deelnemers die hier tevreden over zegt te zijn en nogmaals 43% die hier zeer tevreden over is.

Tenslotte - een fantastisch hoog percentage van 97% zou Golfstart aanraden aan vrienden en/of familie en de gemiddelde beoordeling die deelnemers aan de cursus geven is 8,3.

Vervolg op de cursus

Om beginnende golfers uiteindelijk aan de sport te binden is een vervolg op Golfstart net zo belangrijk als Golfstart zelf. Maar liefst 90% van de deelnemers geeft aan hun handicap 54 te willen halen. Van alle golfers die hun Golfstart-lespakket hebben afgerond, geeft 55% aan ook daadwerkelijk een cursus richting handicap 54 aangeboden te hebben gekregen en 31% zegt informatie van de club/baan te hebben ontvangen over een lidmaatschap of abonnement. Maar bijna 20% heeft niks aangeboden gekregen – een gemiste kans!

Na het Golfstart-lespakket is 87% van de deelnemers verder gegaan met golfen, waarvan 84% bij dezelfde golfclub als waar ze hun Golfstart volgden. Wanneer deelnemers verder gingen op een andere club of baan, was de afstand tot de club daar de voornaamste reden voor.

Van de deelnemers die zijn blijven golfen valt op dat 30% zelfstandig is doorgegaan, dus zonder regelmatige lessen. Een reden hiervoor kan zijn dat zij geen geschikt aanbod vonden voor vervolglessen richting handicap 54.

Conclusies en aanbevelingen

Belangrijke conclusies die we kunnen trekken uit de resultaten van de enquête zijn dat golfclubs en -banen continu met aanbod zichtbaar moeten blijven op het platform, dat ze de beginnende golfer de eerste twee jaar niet moeten loslaten en het opstellen en aanbieden van een passend vervolg en lidmaatschap nog meer aandacht zou moeten krijgen.

Promotie
Lokale promotie van Golfstart is enorm belangrijk. Helemaal gezien het feit dat 63% van de deelnemers een bepaald Golfstart-lespakket kiest op basis van locatie. Zorg ervoor dat jouw aanbod zichtbaar is voor de beginnende golfer. Doe dit door middel van posters, social media, ambassadeurschap van leden etc. Bedenk daarbij dat 40% van de deelnemers is gestart met Golfstart via vrienden of familie. Het is dus ook raadzaam om jouw leden te attenderen op jouw Golfstart-lessen en hen te vragen vrienden en familie te enthousiasmeren.  

Maak daarnaast ook gebruik van de landelijke campagnes die worden gedraaid vanuit de NGF. Bijna 50% van de deelnemers heeft Golfstart ontdekt via Google Adwords, advertenties in kranten/magazines (e.g. de Libelle), en Instagramberichten van bekende Nederlanders.

Golfmaatjes
Het sociale aspect van Golfstart blijkt niet te onderschatten. Eerder schreven we al dat 45% van alle deelnemers alleen aan de lessen begint. Het is belangrijk dat zij aansluiting vinden bij de groep en/of andere beginnende golfers. Het maken van ‘golfmaatjes’ zorgt ervoor dat zij verbintenis krijgen met de sport en de club. Neem de deelnemer met name in die eerste twee belangrijke jaren bij de hand. Stel bijvoorbeeld een ‘nieuwe-ledencommissie’ op, organiseer verschillende activiteiten voor beginners, initieer een whats-app groep.  De betreffende golfpro kan hierin een grote rol spelen. Hij of zij is immers het eerste aanspreekpunt voor de beginnende golfer.

Vervolgaanbod
Er liggen grote kansen om nog meer Golfstart-deelnemers te behouden voor de sport in het algemeen en de betreffende golfclub of -baan in het bijzonder. 90% geeft aan hun handicap 54 te willen behalen, toch is slechts 34% doorgegaan met een cursus naar handicap 54. Een passend vervolgaanbod na Golfstart zou de loyaliteit van de golfer aan de betreffende club of -baan enorm kunnen vergroten.

Een vervolg op de handicap 54 cursus is het aanbieden van een passend aanbod/lidmaatschap. Uit de enquête blijkt dat de  55% het liefst op een Par-3 baan speelt; 39% prefereert het spelen van 9 holes op de grote baan. Een beginnende golfer zal zich sneller binden aan een golfclub of -baan als er een passend lidmaatschap klaar ligt. Denk hierbij aan een aantrekkelijke beginnerskorting, een Par-3 lidmaatschap of een rondenkaart.

Golfstart enquete 2021

De NGF is continu bezig het Golfstart-platform te verbeteren voor zowel deelnemers als clubs, om in 2022 nog meer deelnemers te kunnen verwelkomen op golfclubs en -banen door het gehele land. En hoe groter het aanbod op Golfstart, hoe beter het platform werkt. Plan daarom nu al jouw lespakketten voor de komende maanden in en laten we er samen een vliegende start van maken in 2022!

Lees alle enquêteresultaten in de bijlage. Wil jij weten wat de enquêteresultaten waren van jouw golfclub of -baan? Neem dan contact op met Gijs Lustenhouwer.