Inhoud caddie

Enquête Open Golfdagen 2020

Corona bemoeilijkte weliswaar de organisatie van Open Golfdagen, maar toch werd er succesvol gebruikgemaakt van het platform. Wat is het oordeel van deelnemers en deelnemende clubs en -banen?

De Open Golfdagen enquête is verzonden naar zo’n achthonderd deelnemers die zich hebben ingeschreven via het platform. Uiteindelijk is deze enquête 61 keer volledig ingevuld retour gekomen. De enquête voor de deelnemende golfclubs en -banen is 31 keer ingevuld.

Deelnemers

In 2020 hebben bijna zeshonderd nieuwe golfers deelgenomen aan een Open Golfdag. De cijfers wat betreft geslacht en leeftijd zijn min of meer gelijk aan die van de Golfstart-deelnemers: iets meer dan de helft (53 procent) was man, tegenover 47 procent vrouwen. En ruim 80 procent van de deelnemers was tussen de 21 en 65 jaar: studenten en mensen in de werkzame leeftijd.

Wat opvalt is dat bijna 40 procent nog nooit een golfclub had vastgehouden. Een hoog aantal voor wie de golfsport dus helemaal nieuw was. Iets meer dan 30 procent had wel al eerder een golfles/-clinic gehad of op een drivingrange gestaan. Op de vraag ‘Waarom wilde je meedoen aan een Open Golfdag?’ werden antwoorden gegeven variërend van ‘laagdrempelige manier om kennis te maken met de golfsport’ en ‘om in contact te komen met andere beginners’ tot ‘ik heb vele jaren terug mijn GVB behaald en wil de sport nu samen met mijn partner oppakken’.

Hoe kwamen de deelnemers in contact met het Open Golfdagen-platform? Een kwart van de deelnemers werd hier door een vriend of familielid op gewezen. 36 procent vond zijn of haar weg naar www.opengolfdag.nl via het internet of via social media als Instagram en Facebook. Ook gaven veel deelnemers bij ‘opmerkingen’ aan dat ze een advertentie van een Open Golfdag hadden in de lokale krant.

Twee derde van alle deelnemers kwam samen met iemand anders naar de Open Golfdag. Vaak was dit een al golfende vriend of familielid. 30 procent van de ondervraagden gaf dan ook aan in het bezit te zijn van een handicap. Hier blijkt maar weer: golfers zijn de beste ambassadeurs van de sport!

De website www.opengolfdag.nl werd door de deelnemers over het algemeen met een goed (48 procent) en een zeer goed (27 procent) beoordeeld. Deelnemers gaven de betreffende Open Golfdag zelf gemiddeld een 9,1. Ook gaf 73 procent van de geënquêteerden aan door te willen gaan met golf. En van de deelnemers die niet direct verder wilden, gaf de helft aan dit waarschijnlijk wel in de toekomst te willen. Een mooi resultaat en vertrekpunt om deze service voor clubs en nieuwe golfers nog verder te ontwikkelen.

Golfclubs en -banen

Onder de 37 geënquêteerde golfclubs blijkt dat 47 procent dit jaar een Open Golfdag heeft aangeboden. Twee derde van de clubs organiseerde echter niet meer dan vijf Open Golfdagen. De coronamaatregelen in maart en april hebben helaas een negatieve impact gehad. 

Ruim de helft van de deelnemende golfclubs en -banen gaf aan zelf de dagen in het jaar te willen kiezen waarop zij hun Open Golfdagen houden. Clubs geven aan op meerdere manieren promotie te maken voor hun Open Golfdag. Vaak wordt promotie op de eigen website, social media en via de eigen nieuwsbrief gecombineerd met een advertentie in de lokale krant. Opvallend is ten slotte dat de clubs schatten dat ongeveer 20 procent van de deelnemers na de Open Golfdag doorgaat met golfen, terwijl van de deelnemers zelf ruim 70 procent denkt door te gaan in de sport. Het lijkt alsof hier een kans ligt voor de golfclubs en -banen!

Conclusies

Belangrijke conclusies die we kunnen trekken uit beide enquêtes zijn dat het concept Open Golfdagen zeker bestaansrecht heeft, óók in coronatijd. Voor veel mensen is het een goede eerste kennismaking met de sport, maar dan moeten ze wel weten dát er een Open Golfdag in hun buurt georganiseerd wordt en hier enthousiast voor worden gemaakt.

  1. Corona heeft het aantal deelnemende golfclubs en aantal boekingen negatief beïnvloed. Vanaf half maart tot eind mei zijn alle Open Golfdagen die gepland stonden geannuleerd. Ook daarna zijn er minder Open Golfdagen georganiseerd, omdat clubs het te druk hadden met het faciliteren van hun eigen leden en greenfeespelers, of omdat ze het door corona toch liever voor zich uit schoven.

  2. De deelnemers en deelnemende clubs die geënquêteerd zijn, zijn echter heel enthousiast over het platform en het concept Open Golfdagen. Het laagdrempelige karakter trekt veel nieuwe golfers over de streep. Ook gebruiken actieve golfers en leden van golfclubs de Open Golfdagen om hun vrienden en familie in de sport te introduceren.

  3. Lokale promotie is zeer belangrijk. Voor veel golfclubs en -banen zijn de Open Golfdagen succesvol geweest dankzij verschillende manieren van lokale promotie. Van de deelnemende golfers gaf ruim 80 procent aan dat ze binnen 30 minuten reizen van de betreffende club woonde.

  4. Golfclubs en -banen laten nog kansen liggen om deelnemers van de Open Golfdagen te behouden voor de sport en/of club. Een vervolgaanbod is essentieel. Tijdens de Open Golfdagen zouden de deelnemers al op de hoogte moeten worden gebracht van een vervolgaanbod, zoals Golfstart. En natuurlijk aangespoord worden zich hiervoor meteen in te schrijven!

Wil jij weten wat de enquêteresultaten waren van jouw golfclub of -baan? Neem dan contact op met Gijs Lustenhouwer.

Wat vinden deelnemers en clubs van de Open Golfdagen?