Inhoud caddie

Wat vinden deelnemers van open golfdagen?

Ondanks corona hebben er in 2021 maar liefst 243 kennismakingslessen plaatsgevonden, al dan niet in aangepaste vorm. Ruim 900 mensen namen deel aan zo’n open golfdag. Hoe hebben zij deze start in golf ervaren?

Om er achter te komen hoe de open golfdagen gewaardeerd worden, hebben we een enquête onder deelnemers uitgevoerd. Er waren maar liefst 220 respondenten. Lees de resultaten hieronder en bekijk ze in deze bijlage.

Wie is de open golfdag-deelnemer?

Van alle deelnemers is 47% vrouw en 53% man. We zien eenzelfde verdeling bij de Golfstart-deelnemers in 2021. Het zijn hoopgevende cijfers, aangezien de NGF de ambitie heeft om meer vrouwen aan het golfen te krijgen. Het huidige percentage vrouwen onder actieve golfers is slechts 33%.

Naast deze focus op de vrouwelijke golfer geeft de NGF de de jonge golfer (25-50 jaar) centraal staan in het Strategisch plan 2021+. Maar ondanks dat de golfsport zeker - mede dankzij corona - aan populariteit gewonnen heeft onder jongeren, zien we dat nog niet duidelijk  terug in hun deelname aan de open golfdagen. Slechts een derde (33%) van alle deelnemers was jonger dan 50.

Ruim de helft (53%) van de deelnemers kiest voor een golfclub of -baan omdat deze dicht bij hen in de buurt ligt. 13% neemt deel aan een open golfdag op een club waar hij of zij iemand kent en 18% laat zich bij zijn of haar keuze leiden door de beste datum en tijd van de open golfdag.

Opvallend is dat zeker een kwart (27%) van de mensen die een open golfdag volgt al een handicap heeft. 37% van de deelnemers heeft wel eens gegolft (clinic/drivingrange) en 36% heeft nog niet eerder een golfclub in handen gehad.

Het merendeel komt met open golfdagen in contact via vrienden of familie of vindt zijn of haar weg naar het platform via de promotiecampagnes van de NGF. Belangrijk is dus dat clubs en banen continue aanbod hebben op het Open Golfdagen-platform. Plan bijvoorbeeld maandelijks een kennismakingsles in en plan deze lessen voor een heel jaar vooruit.

Gevraagd naar waarom mensen zich inschrijven voor een open golfdag geeft 45% van de geënquêteerden aan dat zij denken zo op een laagdrempelige manier kennis te kunnen maken met de sport. Nog eens 22% geeft aan dat zij zich hebben ingeschreven omdat dit hen werd aangeraden door iemand in hun omgeving.

Het blijkt dat mensen een open golfdag niet vaak alleen bezoeken. Zo schrijft 43% zich samen met één ander persoon in en 36% zelfs samen met twee of meer. Slechts 21% boekt en bezoekt een open golfdag in zijn/haar eentje.

Wat vinden de deelnemers van hun open golfdag?

De geënquêteerden zijn gevraagd om op vier onderdelen een beoordeling te geven van zeer ontevreden tot zeer tevreden. Over het algemeen zijn deelnemers tevreden tot zeer tevreden over de inhoud van de open golfdagen, de golfprofessional, de faciliteiten en de sfeer op de club en baan. De beoordeling ‘zeer tevreden’ werd daarbij het meest gegeven aan de golfprofessional. Het geeft aan hoe belangrijk de deskundigheid, betrokkenheid en vriendelijkheid van de golfpro’s is. Zij dragen voor een zeer groot deel bij aan de tevredenheid van de open golfdag-deelnemers.

Deelnemers beoordelen hun Open Golfdag met een gemiddeld cijfer van 8,3.

Bijna iedereen (99%!) zou een open golfdag aanraden bij vrienden en/of familie

Vervolg

Het is belangrijk om alle deelnemers tijdens of na hun open golfdag een aanbod te doen om ze op enige manier aan je club te binden. Uit de enquête blijkt dat personen op vele verschillende manieren verder gaan met golfen:

  • 20% gaat verder met een beginnerscursus (zoals Golfstart)
  • 17% gaat zelfstandig verder met golfen
  • 15% volgt privélessen
  • 11% kiest direct voor een lidmaatschap (NB: van hen had 58% al een handicap)

22% van de deelnemers geeft aan nog geen concrete plannen te hebben om in de nabije toekomst verder te gaan met golf.

Conclusies en aanbevelingen

Belangrijke conclusies die we kunnen trekken uit de resultaten van de open golfdagen-enquête is dat het concept zeker bestaansrecht heeft, óók in coronatijd. Voor veel mensen is het een goede eerste kennismaking met de sport, maar dan moet er (1) wel aanbod in de buurt te vinden zijn op het Open Golfdagen-platform en (2) dit aanbod goed promoot worden.

De deelnemers die geënquêteerd zijn, zijn heel enthousiast over het platform en het concept Open Golfdagen. Het laagdrempelige karakter trekt veel nieuwe en beginnende golfers over de streep. Ook gebruiken actieve golfers en leden van golfclubs de open golfdagen om hun vrienden en familie in de sport te introduceren.

Inhoud open golfdag
Het is belangrijk goed na te denken over wat je deelnemers biedt. Blijf je alleen op de oefenfaciliteiten of neem je deelnemers ook mee de baan in om bijvoorbeeld een of twee holes te spelen? Vraag je een entreeprijs en zo ja, wat krijgen deelnemers hiervoor terug (denk aan een drankje en snack)? Zijn er enthousiaste vrijwilligers aanwezig om vragen te beantwoorden? Het kan allemaal een bijdrage leveren aan een positieve ervaring waarbij deelnemers niet alleen kennismaken met de sport maar ook met de golfclub of -baan.

Clubs zouden moeten kijken of ze de inhoud van hun open golfdagen nog beter kunnen aansluiten op de jongere doelgroep. Jongeren zijn misschien meer geneigd om ‘gewoon te beginnen’, in plaats van zich op de sport te oriënteren tijdens een open golfdag. Het kan ook zijn dat jongeren (veelal studenten of werkenden) zoeken naar kennismakingslessen in de avonduren of in het weekend, en deze niet voldoende te vinden zijn op het platform.

Promotie
Wat voor de inhoud van de open golfdagen geldt, geldt ook voor de promotie. Promotie gericht op jongeren heeft nog meer aandacht nodig. In 2021 was slechts 26% van alle deelnemers tussen de 21 en 50 jaar.  Maak nog meer gebruik van posters, posts op social media en betrek je jongere leden in de werving van leeftijdsgenoten. Maar denk ook eens out of the box en neem een voorbeeld aan Prise d'Eau!

We hebben het al vaak gehad over het belang van lokale promotie. Meer dan de helft van de deelnemers kiest voor een bepaalde club of baan omdat deze dicht in de buurt ligt. Dat betekent dus ook dat je deze mensen dicht bij huis kunt werven. Vraag bijvoorbeeld de golfwinkel bij jou in de buurt of ze de ‘ga je mee golfen’ actiekaartjes op hun toonbank willen leggen of aan hun klanten willen geven.

Vervolgaanbod
Golfclubs en -banen laten nog kansen liggen om deelnemers van de open golfdagen te behouden voor de sport en/of club. Het percentage van 20% dat na een open golfdag verder gaat met een beginnerscursus, lijkt aan de lage kant. Een vervolgaanbod is essentieel. Tijdens de open golfdagen zouden de deelnemers al op de hoogte moeten worden gebracht van een vervolgaanbod, zoals Golfstart. En natuurlijk aangespoord worden zich hiervoor meteen in te schrijven! Geef deelnemers een flyer of brief mee met informatie, of stuur ze na afloop een e-mail. Smeed het ijzer wanneer het heet is!

Een open golfdag is niet een op zichzelf staand evenement. Het is het begin van een traject dat gevolgd wordt door een beginnerscursus, baanpermissie, handicap 54 en uiteindelijk een leven lang plezier in en actieve deelname aan de golfsport!

De NGF is continu bezig het Open Golfdagen-platform te verbeteren voor zowel bezoekers als clubs, om in 2022 nog meer beginnende golfers te kunnen verwelkomen op clubs en -banen door het gehele land. En hoe groter het aanbod op opengolfdag.nl, hoe beter het platform werkt. Plan daarom nu al jouw open golfdagen of kennismakingslessen voor de komende maanden in en laten we er samen een vliegende start van maken in 2022!

Lees alle enquêteresultaten in de bijlage. Wil jij weten wat de enquêteresultaten waren van jouw golfclub of -baan? Neem dan contact op met Gijs Lustenhouwer.

Open golfdagen

Open golfdagen zijn voor beginnende golfers en nieuwsgierige niet-golfers een laagdrempelige manier om kennis te maken met de golfsport en golfclub of -baan bij hen in de buurt. Ook voor bestaande golfers op zoek naar een (andere) club of baan kan een open golfdag interessant zijn. Open golfdagen zijn eenvoudig onder de aandacht te brengen via het platform opengolfdag.nl, waar golfers en golfclubs bij elkaar worden gebracht. Geïnteresseerden zien waar bij hen in de buurt een open golfdag is en kunnen meteen een plekje reserveren. Golfclubs en -banen kunnen hun open golfdagen het hele jaar door organiseren en promoten via het platform. Voor de duidelijkheid, we spreken over open golfdagen, waar we ook kennismakingslessen bedoelen. Om grote groepen te voorkomen hebben veel clubs de afgelopen twee jaar hun bezoekers opgesplitst in verschillende tijdsblokken. Zo werden de mensen goed over de dag verdeeld en was ook duidelijk hoeveel mensen een club of baan kon verwachten. Een open golfdag werd op deze manier meer een kennismakingsles van vaak 2 of 2,5 uur.