Inhoud caddie

Wat vinden deelnemers van kennismakingslessen via Probeer Golf?

27 december 2022

Het Probeer Golf-platform wordt steeds meer gebruikt om iedere vorm van gratis kennismakingslessen aan te bieden. Er was in 2022 ook een flinke stijging van het aantal cursussen en deelnemers. In 2022 hebben 1.276 deelnemers een gratis kennismakingsles gevolgd bij een van de 47 golfclubs of -banen die afgelopen jaar minimaal één les heeft aangeboden. Om erachter te komen hoe de kennismakingslessen gewaardeerd worden, hebben we een enquête onder deelnemers uitgevoerd. Er waren 75 respondenten. Lees de resultaten hieronder.

Wie is de Probeer Golf-deelnemer?

Van alle deelnemers is 44% vrouw en 56% man. We zien een vergelijkbare verdeling bij deelnemers in eerdere jaren en bij bezoekers op het Golfstart-platform. Het zijn hoopgevende cijfers, aangezien de NGF de ambitie heeft om meer vrouwen aan het golfen te krijgen. Het huidige percentage vrouwen onder actieve golfers is 33%.

Naast deze focus op de vrouwelijke golfer heeft de NGF de jonge golfer (25-50 jaar) centraal staan in het Strategisch Plan 2021+. Maar ondanks dat de golfsport zeker – mede dankzij corona – aan populariteit gewonnen heeft onder jongeren, zien we dat nog niet duidelijk terug in hun deelname aan de kennismakingslessen. De gemiddelde leeftijd van alle Probeer Golf-deelnemers was 42 jaar.

Ruim de helft (56%) van de mensen kiest voor een golfclub of -baan omdat deze locatie het dichtst in de buurt is van zijn of haar huis. 19% kiest voor de betreffende club of -baan omdat vrienden of familie hier golfen en voor 24% was datum en tijd de doorslaggevende factor. Uiteindelijk had 40% van de deelnemers een baan op minder dan 15 minuten rijden. Iets meer mensen (44%) moesten tussen de 15 en 30 minuten rijden.

Wat betreft de gratis kennismakingslessen is het goed te zien dat deze ook gebruikt worden door mensen die al een handicap hebben, namelijk 23%. Dit komt omdat ze meegaan met een vriend of vriendin die ze willen laten kennismaken met golf, of ze zijn ergens anders lid en willen kennismaken met de golfclub. 43% had al een golfles of clinic gehad en/of op de drivingrange gestaan. Voor een derde van alle deelnemers was de kennismakingsles echt een allereerste kennismaking met de sport.

Het merendeel van alle deelnemers volgt een gratis kennismakingsles op advies van vrienden of familie (31%). Er zijn ook steeds meer mensen met de kennismakingslessen in aanraking gekomen via advertenties zoals op Google (12%), via GOLF.NL (21%), in de krant (13%) of op social media (12%). Gedurende het jaar worden er veel van dit soort advertenties uitgezet.

Gevraagd naar waarom mensen zich inschrijven voor een kennismakingsles geeft maar liefst 61% aan dat zij denken zo op een laagdrempelige manier kennis te maken met de sport, 13% om een gezellig uitje te hebben en 8% op aanraden van iemand anders.

Deelnemer: "Wat een leuke manier om kennis te maken met verschillende aspecten van golf. Ik heb leren putten, leren swingen en ben zelfs de baan in geweest."

Een gratis kennismakingsles wordt ook vaker geboekt met iemand anders in vergelijking tot Golfstart, waar ruim de helft van de mensen alleen boekt. Bij kennismakingslessen boekt slechts 23% van de mensen alleen, 40% met één vriend(in) en 37% samen met een groep.

Hoe beoordelen deelnemers de kennismakingsles?

De geënquêteerden zijn gevraagd om op vier onderdelen een beoordeling te geven van zeer ontevreden tot zeer tevreden. De onderdelen waren de inhoud van de les, de golfprofessional, de faciliteiten en de sfeer op de golfclub of -baan. Slecht een enkeling was zeer ontevreden over een onderdeel. Voor de rest is op elk onderdeel minimaal 84% 'tevreden' of 'zeer tevreden' gescoord. Deelnemers waren vaker zeer tevreden dan tevreden.

Deelnemers beoordelen hun kennismakingsles met een gemiddeld cijfers van 8,1. Belangrijk is ook dat bijna iedereen 96% de gratis kennismakingslessen zou aanraden aan vrienden of familie!

Deelnemer: ‘"Door het enthousiasme van mijn dochter en mijzelf heeft een goede kennis ons zich nu ook ingeschreven voor een open golfdag!"

Na de kennismakingsles

Voor deelnemers zijn de kennismakingslessen een eerste vrijblijvende kennismaking met golf of met een golfclub of -baan. Toch is het doel dat deze mensen na hun kennismaking ook doorgaan met golfen. Is dat ook gebeurd? Jazeker! 62% van alle Probeer Golf-deelnemers geeft aan door te zijn gegaan met golfen. Over het algemeen doen ze dit via (privé)lessen of beginnerscursussen, slechts 4% kiest direct voor een (proef)lidmaatschap. Van de genoemde 62% is 61% bij dezelfde golfclub gebleven. Verder geeft 20% van de deelnemers aan nu nog niet door te zijn gegaan met golfen om uiteenlopende redenen, maar dit later mogelijk wel nog willen gaan doen. Slechts 3% heeft besloten niet verder te gaan met golfen.

Conclusie en aanbevelingen

Een continu aanbod is belangrijk
Doordat we continu adverteren op verschillende plekken en kanalen raden we clubs en banen aan om ook maandelijks een gratis kennismakingsles te organiseren. Bij voorkeur op een vast moment in de maand, zoals de eerste zaterdag van de maand om 10:00 uur. Dan is het mogelijk om dit ruim vooruit in te plannen, duidelijk te communiceren en actief deelnemers te werven. Veel deelnemers boeken soms wel drie maanden van tevoren.

Vervolgaanbod op de kennismakingsles
Het is cruciaal dat er een duidelijk en laagdrempelig vervolg beschikbaar is. De stap om vanuit een kennismakingsles lid te worden van de golfclub is vaak te groot en wordt alleen genomen door een kleine groep mensen die al precies weet wat ze wil. Een passend vervolg op een kennismakingsles is een cursus naar baanpermissie of handicap 54 zoals Golfstart en deze zouden actief aangeboden moeten worden tijdens en direct na de kennismakingsles.

Deelnemers uit de directe omgeving
Uit het onderzoek blijkt dat de gratis kennismakingslessen veel gebruikt worden door mensen uit de directe omgeving van de golfclub. Er zijn golfclubs, bijvoorbeeld in de buurt van een groot vakantiepark, die een uitzondering op de regel zijn, maar het grootste gedeelte van de deelnemers kiest voor een baan het dichtstbij hun woonadres. Dit laat ook duidelijk het belang zien van lokale promotie. Denk hierbij aan flyers bij sportwinkels, posters op andere sportclubs of advertenties in de lokale kranten.