Inhoud caddie

Open golfclub

In tegenstelling tot veel andere (sport)verenigingen zijn golfbanen onvoldoende verbonden met de plaatselijke of regionale samenleving. Het aanleggen van openbare fiets- of wandelpaden op of langs de baan of een of twee keer per jaar een ‘open dag’ organiseren, is niet voldoende om daar verandering in te brengen. Met een open beleid kunnen golfbanen en -clubs meer samen met hun omgeving en de maatschappij doen, maar dat vraagt wel om ‘out of the box’ denken.

In Zweden heeft de open golfclub-gedachte voet aan de grond gekregen, wat toegelicht wordt door Ole Skarin van de Zweedse Golf Federatie.

In tegenstelling tot veel andere (sport)verenigingen zijn golfbanen onvoldoende verbonden met de plaatselijke of regionale samenleving. Het aanleggen van openbare fiets- of wandelpaden op of langs de baan of een of twee keer per jaar een ‘open dag’ organiseren, is niet voldoende om daar verandering in te brengen. Met een open beleid kunnen golfbanen en -clubs meer voor en samen met de maatschappij doen, maar dat vraagt wel om ‘out of the box’ denken. En dus is het goed om vaker niet-leden uit te nodigen. In Zweden heeft de open golfclub-gedachte voet aan de grond gekregen. Dat kan bij ons ook. Het versterkt het maatschappelijke imago en het zal de drempel om lid te worden verlagen.

Kijk eens in je omgeving rond wat voor kansen daar liggen!