Inhoud caddie

Wat vinden deelnemers en golfclubs van Open Golfdagen?

Waar Golfstart het platform is dat golfclubs en de beginnende golfer bij elkaar brengt, kun je stellen dat www.opengolfdag.nl het platform is waarop golfclubs en de nieuwe golfer elkaar vinden. Op www.opengolfdag.nl kunnen nieuwe golfers eenvoudig hun eerste kennismaking met golf vinden en reserveren bij hun in de buurt. Golfclubs en -banen kunnen een Open Golfdag door het hele jaar heen organiseren en promoten via het platform.

Het jaar 2020 werd echter gekenmerkt door Corona. Er zijn dan wel veel mensen gaan golfen of meer gaan golfen, de coronaregels gooiden vele maanden roet in het eten van de Open Golfdagen. Toch vroegen we deelnemers en clubs naar hun ervaringen met het platform en delen we in dit artikel de belangrijkste uitkomsten.

De Open Golfdagen enquête is verstuurd naar zo’n 800 deelnemers die zich hebben ingeschreven via het platform. Uiteindelijk is deze enquête 61 keer volledig ingevuld retour gekomen. Ook is een enquête verstuurd naar deelnemende golfclubs en -banen en hebben we deze 31 keer ingevuld retour gekregen.

Deelnemers

In 2020 hebben bijna 600 nieuwe golfers deelgenomen aan een Open Golfdag. Deze golfers zijn wat geslacht en leeftijd betreft gelijk aan de Golfstart-deelnemers: iets meer dan de helft (53%) van de deelnemers waren mannen, tegenover 47% vrouwen. En ruim 80% van de deelnemers was tussen de 21 en 65 jaar: studenten en mensen in de werkzame leeftijd.

Wat opvalt is dat bijna 40% van de deelnemers nog nooit een golfclub had vastgehouden. Een hoog percentage waar de golfsport dus echt nieuw voor was. Iets meer dan 30% had wel al eerder een golfles/clinic gehad of op een driving range gestaan. Op de vraag ‘Waarom wilde je meedoen aan een Open Golfdag?’ werden antwoorden gegeven variërend van ‘laagdrempelige manier om kennis te maken met de golfsport’ en ‘om in contact te komen met andere beginners’ tot ‘ik heb vele jaren terug mijn GVB behaald en wil de sport nu samen met mijn partner gaan oppakken’.

Hoe kwamen de deelnemers in contact met het Open Golfdagen platform? Een kwart van de deelnemers werd hier door een vriend of familielid op gewezen. 36% vond zijn of haar weg naar www.opengolfdag.nl via het internet of via social media als Instagram en Facebook. Ook gaven veel deelnemers bij ‘opmerkingen’ aan dat ze een advertentie van een Open Golfdag bij hun in de buurt gezien hadden in de lokale krant.

Twee derde van alle deelnemers kwam samen met iemand anders naar de Open Golfdag. Vaak was dit een vriend of familielid dat reeds golfde. 30% van de ondervraagden gaf dan ook aan in het bezit te zijn van een handicap. Hier blijkt maar weer: golfers zijn de beste ambassadeurs van de sport!

De website www.opengolfdag.nl werd door de deelnemers over het algemeen met een goed (48%) en een zeer goed (27%) beoordeeld. Deelnemers gaven de betreffende Open Golfdag zelf een 9,1. Ook gaf 73% van de geënquêteerden door te willen gaan met golf na de Open Golfdag. En van de deelnemers die niet direct door wilden gaan met golf, gaf de helft aan dit waarschijnlijk wel in de toekomst te willen doen. Een mooi resultaat en vertrekpunt om deze service voor clubs en nieuwe golfers nog verder te ontwikkelen.

Golfclubs en -banen

Onder de 37 geënquêteerde golfclubs blijkt dat 47% dit jaar een Open Golfdag heeft aangeboden. Twee derde van de clubs organiseerde echter niet meer dan 5 Open Golfdagen. De coronamaatregels in maart en april hebben helaas een negatieve impact gehad op deze cijfers. 

Ruim de helft van de deelnemende golfclubs en -banen gaf aan zelf de dagen in het jaar te willen kiezen waarop zij hun Open Golfdagen houden. Clubs geven aan op meerdere manieren promotie te maken voor hun Open Golfdag. Vaak wordt promotie op de eigen website, social media en via de eigen nieuwsbrief gecombineerd met een advertentie in de lokale krant. Opvallend is tenslotte dat de clubs schatten dat ongeveer 20% van de deelnemers na de Open Golfdag doorgaat met golfen, terwijl van de deelnemers zelf ruim 70% denkt door te gaan in de sport. Het lijkt alsof hier een kans ligt voor de golfclubs en -banen!

Conclusies

Belangrijke conclusies die we kunnen trekken uit beide enquêtes zijn dat het concept Open Golfdagen zeker bestaansrecht heeft, óók in coronatijd. Voor veel mensen is het een perfecte eerste kennismaking met de sport, maar dan moeten ze wel weten dát er een Open Golfdag in hun buurt georganiseerd wordt en hier enthousiast voor worden gemaakt.

  1. Corona heeft het aantal deelnemende golfclubs en aantal boekingen negatief beïnvloed. Vanaf half maart tot eind mei zijn alle Open Golfdagen die gepland stonden gecanceld. Ook daarna zijn er minder Open Golfdagen georganiseerd, omdat clubs het of te druk hadden met het faciliteren van hun eigen leden en greenfeespelers, of omdat ze het door Corona toch liever voor zich uit schoven.

  2. De deelnemers en deelnemende clubs die geënquêteerd zijn, zijn echter heel enthousiast over het platform en het concept Open Golfdagen. Het laagdrempelige karakter trekt veel nieuwe golfers over de streep. Ook gebruiken actieve golfers en leden van golfclubs de Open Golfdagen om hun vrienden en familie in de sport te introduceren.

  3. Lokale promotie is zeer belangrijk. Voor veel golfclubs en -banen zijn de Open Golfdagen succesvol geweest dankzij verschillende manieren van lokale promotie. Van de deelnemende golfers gaf ook ruim 80% aan dat ze binnen 30 minuten reizen van de betreffende club woonde.

  4. Golfclubs en -banen laten nog kansen liggen om deelnemers van de Open Golfdagen te behouden voor de sport en/of club. Een vervolgaanbod is essentieel. Tijdens de Open Golfdagen zouden de deelnemers al op de hoogte moeten worden gebracht van een vervolgaanbod, zoals Golfstart. En natuurlijk aangespoord worden zich hier meteen voor in te schrijven!.

Wil jij weten wat de enquêteresultaten waren van jouw golfclub of -baan? Neem dan contact op met Gijs Lustenhouwer.

Wat vinden deelnemers en clubs van de Open Golfdagen?