Inhoud caddie

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

Op deze pagina vind je het golf- en horecaprotocol in 'coronatijd' en antwoorden op veelgestelde vragen over de coronamaatregelen. De FAQ wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is.

Laatste update: 28 oktober 12.00 uur.  

1,5 meter afstand houden is sinds zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. Maar tegelijk is een nieuwe horde opgeworpen, want voor een bezoek aan horecaruimtes – ook horeca op golflocaties – is sinds 25 september een coronatoegangsbewijs verplicht. Op horecaterrassen in de buitenlucht is een coronatoegangsbewijs niet vereist.

Sinds half oktober nemen de besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen weer toe. Dat baart zorgen. Het blijft dan ook van groot belang dat we op golfbanen de basismaatregelen goed naleven (was vaak en goed je handen, blijf bij klachten thuis, zorg voor voldoende frisse lucht, check op coronatoegangsbewijs, etc.).

Lees hieronder meer in de lijst met antwoorden op veelgestelde vragen. Het golf- en coronaprotocol vind je hier: Word-versie / pdf. Het protocol van NOC*NSF staat op nocnsf.nl/sportprotocol. Ga voor posters naar ngf.nl/coronaposters.

Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Mail golf@ngf.nl.

Veelgestelde vragen

Voor een bezoek aan de horeca – ook de horeca op golflocaties – is sinds 25 september 2021 een coronatoegangsbewijs* verplicht. Een coronatoegangsbewijs is alleen vereist in de binnenruimtes van horecafaciliteiten op golfbanen.

 • In het restaurant/in horecabinnenruimtes van golfbanen is het sinds 25 september niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Maar golfers en andere gasten mogen het het restaurant/de horecabinnenruimtes alleen betreden met een coronatoegangsbewijs. Die verplichting is van toepassing voor iedere horecagast vanaf 13 jaar, met én zonder vaste zitplaats. Bij gasten vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. De eis geldt ook voor buitenlandse gasten en expats. Placeren (een vaste zitplaats toewijzen) is niet verplicht. Staan in een horecalocatie is toegestaan. Er geldt geen maximale groepsgrootte.
 • Op horecaterrassen in de buitenlucht is een coronatoegangsbewijs niet vereist. Placeren (een vaste zitplaats toewijzen) is niet verplicht. Staan is toegestaan.
 • In horecaruimtes moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom. De ondernemer moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd.
 • Een gezondheidscheck is alleen verplicht als een coronatoegangsbewijs verplicht is. Er is sinds 25 september geen registratieplicht meer voor de horeca of het golfbaanmanagement.
 • Een coronatoegangsbewijs hoeft niet getoond te worden bij een afhaalbalie (take-away).
 • De horeca kan op maximale capaciteit open, maar er geldt nog steeds een verplichting om gesloten te zijn tussen 00.00 en 06.00 uur.
 • Entertainment, zoals live muziek, is toegestaan.
 • Ook voor 'evenementen', binnen én buiten, is een coronatoegangsbewijs verplicht. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers. Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan.
 • De basisregels ‘handen wassen’, ‘geen handen schudden’, ‘thuisblijven bij klachten en testen’ blijven gelden, ook voor wie gevaccineerd is. Maar de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
 • De werkgever is verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Dat betekent onder meer voldoen aan ventilatie-eisen van de overheid. Lees meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"
 • De wijziging van de coronamaatregelen vergt een nieuwe aanpak om golf een veilige sport te houden. Wij adviseren dat de horecamanager/-pachter en de club/baan goede afspraken met elkaar gaan maken over een praktische invulling van de horecaregels.
 • De verplichting van een coronatoegangsbewijs voor de horecabinnenruimtes van een sportaccommodatie kan tot complexe situaties leiden. Want er is geen coronatoegangsbewijs nodig om toe te treden tot gedeelten van een clubhuis die niet gebruikt worden als horecafaciliteit (zoals toiletten, de bestuurskamer en de kleedkamers). Het is toegestaan om een deel van de sportkantine/de horeca in het clubhuis af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat een deel van de sportkantine/het clubhuis gebruikt kan blijven worden zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn. Een afscheiding kan bijvoorbeeld aangebracht worden met een lint, tape of een plantenbak. Het horecagedeelte moet ook afgescheiden zijn van het gedeelte waar je eten en drinken kunt afhalen (take-away). Een coronatoegangsbewijs is vereist als men zittend eten of drinken nuttigt in het afgescheiden gedeelte voor horeca. Een coronatoegangsbewijs is niet vereist voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken en voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte. 
 • We adviseren om, indien mogelijk, een afhaalbalie (take-away) in te richten, waar iedereen terecht kan. Wij willen als golfsport niemand uitsluiten. De NGF en NOC*NSF volgen de lijn van de overheid dat sporten mogelijk is op een veilige en verantwoorde wijze voor iedereen. We sluiten ons ook aan bij het verzoek van de overheid om elkaar de ruimte te geven en rekening te houden met elkaars wensen. Mocht een golfer 1,5 meter afstand willen houden, dan dienen we deze wens te respecteren. 

Op ngf.nl/coronaposters staan posters met de teksten "Meld je hier voor een scan van je CoronaCheck app", "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand" en "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze posters op te hangen. We bevelen ook het volgende aan.

 • Leg goed uit in welke ruimte wel en geen coronatoegangsbewijs nodig is. Laat op de website en in nieuwsbrieven weten hoe jouw club omgaat met de horecavoorziening.
 • Promoot buiten eten en drinken en maak het zo aangenaam mogelijk, zodat het niet te druk wordt in het restaurant.
 • Vergroot je terras en andere buitenruimtes. Mensen zullen beter gebruik maken van buitenruimtes als je er droog en warm kan staan of zitten. Kijk of je een tent of overkapping kan plaatsen met picknickbanken of extra stoelen. Een mooie aankleding maakt het extra aantrekkelijk, denk aan kussens, tafelkleden, lampen en planten.
 • Het is handig om horeca-bezoekers een polsbandje te geven na controle van hun coronatoegangsbewijs en ID-bewijs.

Vanaf 25 september 2021 krijgen gasten dus alleen toegang tot de horeca met een coronatoegangsbewijs. Voor de werknemers in de horeca, inclusief de werkgever zelf, is geen coronatoegangsbewijs vereist. Ook voor vrijwilligers die in de horeca van een sportkantine werken is geen coronatoegangsbewijs vereist. Maar de overheid adviseert horecawerknemers en -vrijwilligers die geen vaccinatiebewijs of 'herstelbewijs' in de CoronaCheck app kunnen tonen, en daarmee geen coronatoegangsbewijs hebben, om zich voor een activiteit te laten testen bij de teststraten van Testen voor Toegang. De werkgever mag het horecapersoneel niet verplichten zich te laten vaccineren of te testen. 

Mag een werkgever vragen of een werknemer is gevaccineerd? Ja, dat mag. De werkgever mag zijn of haar werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn, maar daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dat kan in beginsel alleen als de werkgever een duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven.

Kan een werkgever de werkzaamheden van de werknemer aanpassen? Als de werkgever weet dat een werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer dit niet wil zeggen ongeacht de reden daarvoor, dan is aanpassing van werk een mogelijkheid. De werkgever kan met de werknemer onderzoeken hoe het risico op besmetting met het coronavirus voor werknemers, collega’s en eventuele klanten kan worden beperkt. Als er alternatieve maatregelen mogelijk zijn, en de werkgever komt met een redelijk voorstel, dan zal de werknemer dat alternatief moeten accepteren. Voorbeelden zijn: een aangepast werkrooster, het aanbieden van een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of als het werk het toelaat, thuiswerken.

Controle

Om toegang te krijgen tot binnenruimtes van horecagelegenheden dient de ondernemer het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de bezoeker te vergelijken met de gegevens van de scan. Ondernemers moeten deelnemers de gelegenheid bieden om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- contactonderzoek. Daarnaast moet vooraf de gezondheidscheck uitgevoerd worden. Aan een persoon mag toegang verleend worden als:

 • de scanner groen kleurt;
 • het identiteitsbewijs overeenkomt; en
 • de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft. 

Naast de controle van het coronatoegangsbewijs, ID en de gezondheidscheck is het raadzaam om te zorgen voor een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers. In het geval van een uitbraak ben je verplicht de GGD te ondersteunen bij het effectief doen van bron- en contactonderzoek.

Een coronatoegangsbewijscontrole (CTB-controle) gebeurt door met de CoronaCheck Scanner-app de QR-code van het CTB te scannen (deze kan zowel op papier als digitaal getoond worden). Bij een groen scherm volgt een controle van het legitimatiebewijs en eventueel van het toegangskaartje of de reservering. Daarna mag de bezoeker toegelaten worden. Bij een rood scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden. Indien de controle niet aan deur heeft plaatsgevonden, dient de bezoekers gevraagd te worden de locatie te verlaten. De Coronacheck Scanner-app werkt op elke smartphone. Het scannen werkt eenvoudig. Voor meer informatie of voor het raadplegen van een helpdesk in het geval het scannen niet lukt, kijk op coronacheck.nl. Ondernemers hoeven dus geen apparatuur aan te schaffen.

Moet de QR-check bij de ingang gedaan worden? Nee. De check mag aan de deur. De QR-check mag ook gedaan worden als de gast aan tafel zit. Je kan dus ook eerst gasten placeren en daarna de QR-codes checken. Maar als je dan een rood scherm krijgt in de app, dan moet de gast de horeca verlaten.

Lees meer op de volgende pagina van rijksoverheid.nl: Het coronatoegangsbewijs. Lees ook de FAQ van Koninklijke Horeca Nederland.

Om sportclubs te helpen de coronamaatregelen onder de aandacht te brengen en te handhaven heeft NOC*NSF de toolkit coronamaatregelen gemaakt. De toolkit bevat adviezen, tips en nieuwe visuele hulpmiddelen die clubs kunnen helpen bij het slim inrichten van hun horeca en het controleren op het coronatoegangsbewijs.

*Het coronatoegangsbewijs (de ‘coronapas’, het 'coronabewijs') is:

Bezoekers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen via de app CoronaCheck. Wie geen smartphone heeft, kan een bewijs op papier aanvragen.

1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Op ngf.nl/coronaposters staan posters met de teksten "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand" en "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze posters op te hangen.

Om toe te treden tot de horecabinnenruimtes van een sportaccommodatie is vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs verplicht. Maar er is geen coronatoegangsbewijs nodig om toe te treden tot een horecaterras in de buitenlucht en de gedeelten van een clubhuis die niet gebruikt worden als horecafaciliteit (zoals toiletten, de bestuurskamer en de kleedkamers).

De verplichting van een coronatoegangsbewijs voor de horecabinnenruimtes van een sportaccommodatie (lees hierover meer in de FAQ "Welke regels gelden voor golfhoreca?") kan tot complexe situaties leiden. Het is echter toegestaan om een deel van de sportkantine/de horeca in het clubhuis af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat een deel van de sportkantine/het clubhuis gebruikt kan blijven worden zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn. Een afscheiding kan bijvoorbeeld aangebracht worden met een lint, tape of een plantenbak.

De overheid adviseert om clubhuisbezoekers nog steeds te wijzen op het belang van de basisregels 'handen wassen', 'geen handen schudden', 'hoesten en niezen in de elleboog', 'thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD'. Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. De overheid adviseert onder meer om goed voor frisse lucht te zorgen. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg ervoor dat er altijd een raampje of ventilatierooster open staat. Zorg er ook voor dat een ruimte meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten. Of zorg ervoor dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht. Lees hierover meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"

We adviseren om je buitenruimtes te vergroten. Mensen zullen meer gebruik maken van buitenruimtes als je er droog en warm kan staan of zitten. Kijk of je een tent of overkapping kan plaatsen met picknickbanken of extra stoelen. Een mooie aankleding maakt het extra aantrekkelijk, denk aan kussens, tafelkleden, lampen en planten.

Wat betreft personeel geldt dat de werkgever een werknemer niet mag verplichten zich te laten vaccineren tegen corona. Mag een werkgever vragen of een werknemer is gevaccineerd? Ja, dat mag. De werkgever mag zijn of haar werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn, maar daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dat kan in beginsel alleen als de werkgever een duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven.

Kan een werkgever de werkzaamheden van de werknemer aanpassen? Als de werkgever weet dat een werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer dit niet wil zeggen ongeacht de reden daarvoor, dan is aanpassing van werk een mogelijkheid. De werkgever kan met de werknemer onderzoeken hoe het risico op besmetting met het coronavirus voor werknemers, collega’s en eventuele klanten kan worden beperkt. Als er alternatieve maatregelen mogelijk zijn, en de werkgever komt met een redelijk voorstel, dan zal de werknemer dat alternatief moeten accepteren. Voorbeelden zijn: een aangepast werkrooster, het aanbieden van een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of als het werk het toelaat, thuiswerken.

Het is niet toegestaan een coronatoegangsbewijs te vragen voor activiteiten en voorzieningen die niet zijn genoemd onder de kop ‘Coronatoegangsbewijs verplicht’. Men kan bijvoorbeeld zonder coronatoegangsbewijs een clubhuis betreden (afgezien van de horecaruimtes) of sport beoefenen.

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is op 25 september aangepast in: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis. 

Om sportclubs te helpen de coronamaatregelen onder de aandacht te brengen en te handhaven heeft NOC*NSF de toolkit coronamaatregelen gemaakt. De toolkit bevat adviezen, tips en nieuwe visuele hulpmiddelen die clubs kunnen helpen bij het slim inrichten van hun horeca en het controleren op het coronatoegangsbewijs.

1,5 meter afstand houden is sinds zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Op ngf.nl/coronaposters staan binnenkort posters met de teksten "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand" en "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze posters op te hangen.

In het clubhuis kan een vergadering worden georganiseerd, maar het advies is om dit tot een minimum te beperken. Het blijft ook belangrijk om bezoekers te melden dat ze moeten thuisblijven als ze klachten hebben die bij corona horen, bijvoorbeeld neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Lees ook de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"

Als je een ALV in het clubgebouw organiseert, zorg dan voor een goede ventilatie en veel ruimte (zet de stoelen niet te dicht bij elkaar. Zorg ook (met lint en tape) voor een duidelijke afscheiding tussen de ruimte waar de ALV plaatsvindt en het horecagedeelte van het clubhuis. Op deze manier is een coronatoegangsbewijs voor de bezoekers van de ALV niet verplicht. Als je vlakbij de ALV-ruimte een afhaalbalie inricht voor thee en koffie, dan mogen de bezoekers van de ALV koffie of thee afhalen en hun consumptie nuttigen in de ALV-ruimte. Het is in dit geval niet nodig om een coronatoegangsbewijs te tonen. Wie een consumptie wil nuttigen in het horecadeel van het clubhuis, moet wel over een coronatoegangsbewijs beschikken en dit bewijs tonen.

Digitale ALV's

Sinds 24 april 2020 mogen sportverenigingen de ALV volledig of deels digitaal organiseren. Dit is toegestaan op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De Tijdelijke wet verandert niets aan het uitstellen van de ALV (dat kan tot maximaal vier maanden na de verplichte datum waarop je normaal de ALV moet houden). Iedereen moet tot 72 uur van tevoren per mail of anderszins vragen kunnen stellen die tijdens de ALV beantwoord moeten worden. In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV.

Tot wanneer zijn digitale ALV's toegestaan?

Dat is nog niet duidelijk. "Het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid" is op dit moment vastgesteld op 1 december 2021. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om de termijn telkens met twee maanden te verlengen. Tevens heeft het kabinet aangegeven dat verval van de wet minimaal twee maanden van tevoren zal worden aangekondigd. 

Hoe zit het met uitstel van de financiële verslaglegging?

Onder de aangehaalde tekst hierboven staat ook ‘voorzieningen’. Dit heeft betrekking op artikel 7 van de Tijdelijke wet; uitstel van de financiële verslaglegging. Op basis van artikel 2:49 lid 1 BW omvat dit ook de jaarrekening.

Artikel 7 van de Tijdelijke wet zegt het volgende: “van de termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden.” Deze optie om uit te stellen geldt dus nog.

Kijk dus goed naar de statuten in verband met de looptijd van het boekjaar en bereken vervolgens hoelang je nog de tijd hebt. Vervolgens moet hierover een bestuursbesluit genomen worden.

Bij de bestrijding van het coronavirus is het zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes in 2021 een van de basisregels geworden. Het ministerie van VWS heeft een handreiking gepubliceerd met basistips voor gebouweigenaren en –beheerders hoe je voor een goede ventilatie kunt zorgen. In de handreiking staan ook tips die geen grote investeringen vergen. Lees meer over de handreiking ‘Ventileren zo gedaan’ in dit nieuwsbericht op de website van de NGF

Het kabinet is op 1 oktober 2021 gestopt met de generieke steunmaatregelen die de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Generieke regelingen zoals NOW, TVS, TASO en TVL, waar ook door organisaties in de sport gebruik van wordt gemaakt, zijn vervallen. Alleen voor enkele specifieke sectoren, die mogelijk ook na 1 oktober 2021 nog geraakt worden door de coronamaatregelen, blijven er mogelijke specifieke steunmaatregelen van kracht. Bijvoorbeeld voor nachtclubs en evenementen. Lees hierover meer op rijksoverheid.nl.   

Bekijk hier een overzicht van NOC*NSF van financiële regelingen voor sportverenigingen. Bekijk hier het dossier "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub".

NOW

Er is een online formulier voor een aanvraag voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020). Dit kan tot en met 31 oktober 2021. Ga naar uwv.nl voor meer informatie.

Buma

Horeca-ondernemers worden ook over de lockdownperiode van 2021 gecompenseerd op de factuur van Buma en Sena. Lees meer op nvg-golf.nl

Stichting Waarborgfonds Sport

Sinds juli 2020 kunnen sportorganisaties bij Stichting Waarborgfonds Sport een borging voor een tijdelijk krediet aanvragen als de coronamaatregelen hebben geleid tot liquiditeitsproblemen. Lees meer: sws.nl.

Overzicht Deloitte

Op 19 januari 2021 is een overzicht van Deloitte verschenen waarop alle financiële noodvoorzieningen staan. Klik hier voor het overzicht van Deloitte. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadresKlik hier voor een eerder gepubliceerd overzicht (Excel) van alle maatregelen en vergoedingen die mogelijk voor jouw golfclub of -baan van toepassing zijn.

Updates

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.)

Websites

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Coronamonitor

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. De coronamonitor van het Mulier Instituut wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten. Lees meer in de FAQ "Wat moet ik weten over het onderzoek van het Mulier Instituut?"

Voor clubwedstrijden (inclusief wedstrijden met een shotgun start), open toernooien, wedstrijden tussen clubs, competities en trainingen gelden er vanaf 25 september geen beperkende regels. Deze wedstrijden worden niet gezien als evenement en er is geen coronatoegangsbewijs nodig om mee te doen. Publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan.* Maar als wedstrijddeelnemers of toeschouwers vooraf of achteraf de horecabinnenruimtes op de golfbaan willen betreden, dan is wel een coronatoegangsbewijs vereist. Lees hiervoor de FAQ "Welke regels gelden voor golfhoreca?"

Op de golfbaan is het vanaf 25 september niet verplicht 1,5 meter afstand te houden. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert op die datum in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Op ngf.nl/coronaposters staan posters met de teksten "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand" en "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze posters op te hangen. Het blijft ook belangrijk om wedstrijddeelnemers te melden dat ze moeten thuisblijven als ze klachten hebben die bij corona horen, bijvoorbeeld neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Als de aanmelding voor de wedstrijd, het inleveren van de scorekaarten en de prijsuitreiking gebeurt op het horecaterras in de buitenlucht, of in een andere ruimte waar een coronatoegangsbewijs niet vereist is, dan sluit je niemand uit. 

Voor golfevenementen/toernooien geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is een coronatoegangsbewijs verplicht. Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is onder meer een coronatoegangsbewijs niet vereist. Twijfel je of een toernooi een evenement is, treed dan vooraf in overleg met de gemeente.

Nationale NGF-wedstrijden zijn sinds eind juni 2021 weer toegestaan. Raadpleeg voor de data de NGF-wedstrijdkalender.

*Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het ID gecontroleerd worden. Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Voor professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt: buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn, geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden.

We bevelen aan dat het inschrijfgeld voor wedstrijden zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.

In 'coronatijd' zijn er aanpassingen van de golfregels die het mogelijk maken dat golfers om op een veilige manier qualifying ronden spelen. Meer hierover lees je op de pagina ngf.nl/coronagolfregels.

1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting en op de golfbaan is men niet gebonden aan een maximaal aantal bezoekers. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Op ngf.nl/coronaposters staan binnenkort posters met de teksten "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand" en "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze posters op te hangen.

Maatregelen die tot 25 september ondersteunend zijn aan de 1,5-meterrichtlijn (zoals bezoekersnormen en de verplichting om stromen van publiek te scheiden) komen vanaf 25 september te vervallen. Het is echter ook na 24 september belangrijk om hygiëne- en ventilatiemaatregelen te treffen. Lees hierover meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"

Het is na 25 september ook nog steeds belangrijk om je leden en gastspelers te melden dat ze moeten thuisblijven als ze klachten hebben die bij corona horen, bijvoorbeeld neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Voor horecafaciliteiten op golfbanen en voor sportkantines gelden vooralsnog de regels zoals die voor de horeca gelden. Dat betekent dat er vanaf 25 september voor horecabinnenruimtes een coronatoegangsbewijs verplicht is. Voor horecaterrassen in de buitenlucht is geen coronatoegangsbewijs vereist. Lees hierover meer in de FAQ "Welke regels gelden voor golfhoreca?"

De club/exploitant is er verantwoordelijk voor dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op de accommodatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Het blijft belangrijk dat we golf zo veilig mogelijk aanbieden en organiseren. Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent veilig is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te etaleren als de veiligste sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken. Hieronder volgen enkele adviezen.

 • Leg goed uit in welke ruimte wel en geen coronatoegangsbewijs nodig is. Laat op de website en in nieuwsbrieven weten hoe jouw club omgaat met de horecavoorziening.
 • Stel voor de sportlocatie een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente.
 • Stel ook corona-coördinatoren aan van wie er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld omdat hij of zij een hesje draagt) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe de coördinator te bereiken is. 
 • Per golfaccommodatie is de coronacoördinator of een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van het protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.
 • Communiceer de regels van je golflocatie met je horeca, pro's, vrijwilligers, medewerkers en ouders via eigen communicatiemiddelen. Geef vrijwilligers, medewerkers en pro's een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de locatie moet worden uitgevoerd. Controleer ook of alle regels zichtbaar aanwezig zijn op de locatie. Gebruik hiervoor posters die door de NGF, PGA, NGA en NVG zijn ontwikkeld. Hang posters bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, de shop en op zoveel mogelijk andere plaatsen waar golfers komen. Plaats bij de eerste en tiende tee, de driving range en oefengreens een bord met daarop alle regels die van toepassing zijn.
 • Afgebladderde posters of een ontsmettingszuil die in een hoek is geschoven: dit kan bezoekers het signaal geven dat er minder serieus wordt omgegaan met de maatregelen. Plan daarom een aantal vaste momenten per maand om de hele route te lopen die een bezoeker doet en kijk of alles nog goed staat.
 • Het is belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen. Zet op de website en in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij, zodat spelers voortdurend geattendeerd worden op de richtlijnen.
 • Wijs bij de ingang of de receptie op de belangrijkste regels. Wie voor het eerst ergens komt, past zijn of haar gedrag makkelijker aan op het moment dat men binnenkomt op een nieuwe plek dan wanneer men al ergens binnen is. Hang een poster op de buitendeur, aan het hek of zet een banner meteen achter de ingang. Wat ook helpt, is een opvallende doorgang naar de ingang. Wanneer je een opvallende doorgang maakt, merken mensen op dat ze een nieuwe situatie betreden. Je kan deze doorgang markeren met een poster, linten of stickers, maar ook creatief uitpakken en met een boog of poort.
 • Zorg waar nodig - bijvoorbeeld bij de receptie - voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes).
 • Waar meerdere clubs een sportpark delen, dient zo veel mogelijk samengewerkt te worden. Voor beheerders/exploitanten van een multisportlocatie geldt: spreek een planning af met de gebruikers en spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie.
 • Instrueer pro's over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren.
 • Zorg voor hygiëne van materialen en reinig deze geregeld. Zorg dat de gehele sportlocatie na elke dag goed schoongemaakt wordt. Denk hierbij zeker aan toilet-, douche- en kleedruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen.
 • Lees de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"
 • Stuur golfers naar naar huis bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt ook voor kinderen onder de 13 jaar. 
 • Doe het samen. Samen met de horeca, de pro's, de commissies en anderen. Vraag vrijwilligers om een handje te helpen, zeker op drukke dagen.
 • Spreek golfers vriendelijk aan en vertel wat de bedoeling is in plaats van wat niet mag. Wanneer dingen niet mogen, roept dat weerstand op bij mensen. Complimenten zorgen ervoor dat mensen positief gedrag volhouden en vaker herhalen. Wijs zo nodig op het idee achter en het nut van maatregelen. Ze zijn er voor hun eigen bescherming en die van anderen, inclusief de mensen die op de golfbaan werken. Samen zorg je ervoor dat iedereen kan blijven bewegen.
 • Eenrichtingsverkeer in smalle (door)gangen is niet verplicht maar wel veilig. Geef met pijlen aan in welke richting mensen moeten lopen. Gaan mensen precies de andere kant op dan je had bedacht? Kijk hoe goed mensen zich van nature in de ruimte bewegen en pas het eenrichtingsverkeer aan.
 • Geef als professioneel personeel en als clubvrijwilliger altijd het goede voorbeeld.

Er is vanaf 25 september geen reserverings- of registratieplicht en op de golfbaan is men niet gebonden aan een maximaal aantal bezoekers.

1,5 meter afstand houden is niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Op ngf.nl/coronaposters staan posters met de teksten "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand" en "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze posters op te hangen.

Golfbanen kunnen zelf beslissen of ze met een reserveringssysteem werken. Het is wel belangrijk om je leden en gastspelers te melden dat ze moeten thuisblijven als ze klachten hebben die bij corona horen, bijvoorbeeld neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Voor banen die met starttijden werken, hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL. Werk je met GOLFGO of een ander reserveringssysteem, meld dan bij je boekingsvoorwaarden en in het bevestigingsbericht dat men alleen mag spelen als men geen klachten heeft die bij corona horen.

Golfers mogen online, telefonisch of op de golfbaan zelf een starttijd boeken. Het RIVM adviseert om het kassa- en baliecontact zo beperkt mogelijk te houden. Dat kan door zoveel mogelijk online of telefonisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen." Lees hier meer over veilig betalen.

Het is een uitdaging om een starttijdensysteem op zo’n manier in te richten dat iedereen tevreden is. Lees daarvoor het artikel Efficiënt starttijdenmanagement: 9 tips.

Zie ook de FAQ "Is een 'routing' en toezicht houden verplicht?" Wat betreft horeca op golfaccommodaties gelden de regels voor de horeca. Lees de FAQ "Welke regels gelden er voor de horeca?" 

 

De kleedkamers en douches mogen gebruikt worden. 

1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Op ngf.nl/coronaposters staan posters met de teksten "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand" en "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze posters op te hangen.

Zorg ervoor dat douche- en kleedruimtes goed schoongemaakt worden en dat de ruimtes goed geventileerd zijn (zet ramen en/of deuren open). Lees hierover meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?" Zorg er ook voor dat er genoeg droge en schone handdoeken zijn. De schoonmakers van douches moeten net als bij het schoonmaken van wc's voorzorgsmaatregelen nemen.

Als douches lang niet gebruikt zijn, houd dan rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Voorkom legionellagroei met deze aanwijzingen:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.

Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie geldt het volgende:

 • Spoel de kranen en douches grondig door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).

1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Op ngf.nl/coronaposters staan binnenkort posters met de teksten "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand" en "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze posters op te hangen.

Het blijft ook belangrijk om je bezoekers te melden dat ze moeten thuisblijven als ze klachten hebben die bij corona horen, bijvoorbeeld neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Lees ook de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"

Golfers mogen gebruikmaken van leenclubs.

We bevelen aan dat er zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen. Het RIVM adviseert: "Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk. Dat kan door zoveel mogelijk online of contactloos te laten betalen."

Materialen in de baan

In maart 2020 hebben we uit voorzorg en in overleg met het RIVM geadviseerd om alle materialen (zoals bunkerharken, prullenbakken en ballenwassers) uit de baan te halen. In juli 2020 is aangegeven dat banen en clubs deze materialen kunnen terugplaatsen als zij dat wensen, met de kanttekening dat het aanbeveling verdient dat materialen na elke aanraking gedesinfecteerd worden, door de club/baan of door de golfer. We hebben er toen bij gezegd: "We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. In het algemeen is het advies dat iedereen geregeld de handen wast." Veel banen hebben materialen teruggeplaatst, veel ook nog niet. 

Sinds 20 april 2021 is ons standpunt dat het in onze ogen, mede na uitgebreid overleg met deskundigen, verantwoord en veilig is materialen terug te plaatsen in de baan - met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is (lees daarover meer verderop).

Materialen zoals vuilnisbakken, ballenwassers en harken kunnen in onze ogen in de baan geplaatst worden en ons inziens kunnen clubs ook toestaan dat de vlaggenstokken aangeraakt worden. Ook kunnen markeerbordjes voor de "longest drive" en "nearest to the pin" gebruikt worden. Maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is als men baanmaterialen aanraakt. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.

De keuze om materialen zoals harken in de baan te plaatsen en het aanraken van vlaggenstokken toe te staan, is aan de clubs en banen zelf. Lees in dit verband ook de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Huurclubs

Golfers mogen gebruikmaken van leen- en huurclubs. De clubs moeten de stokken na gebruik schoonmaken met een reinigingsmiddel.

Scorekaarten

Wat betreft het uitwisselen van scorekaarten is het advies nog steeds om het uitwisselen van scorekaarten te voorkomen en om spelers te vragen hun scores digitaal in te voeren via de app GOLF.NL of clubsoftware. Lees in dit verband ook de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Materialen en besmettingsrisico

NOC*NSF zegt hierover het volgende: "Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In het algemeen raden we aan dat sporters regelmatig hun handen wassen en sportmaterialen desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel."

1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Het blijft belangrijk om leden en gastspelers te melden dat ze moeten thuisblijven als ze klachten hebben die bij corona horen, bijvoorbeeld neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Clubs en banen mogen zelf bepalen hoeveel personen er in een flight spelen (bij bepaalde funwedstrijden is het gebruikelijk om flights van vijf of zes personen te vormen).

1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Op ngf.nl/coronaposters staan binnenkort posters met de teksten "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand" en "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze posters op te hangen.

Het blijft belangrijk om lesklanten te melden dat ze moeten thuisblijven als ze klachten hebben die bij corona horen, bijvoorbeeld neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Een groep bij een groepsles mag zo groot zijn als gewenst. Bij lessen, ook indoor lessen, is er geen reserverings of registratieplicht. Bij indoor lessen is er geen mondkapjesplicht.

We bevelen aan dat er zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, dus bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.

1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 

Het blijft ook belangrijk om examenkandidaten en anderen te melden dat ze moeten thuisblijven als ze klachten hebben die bij corona horen, bijvoorbeeld neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Vanwege de coronapandemie mogen club het examen tijdelijk digitaal afnemen. In een protocol worden de richtlijnen uitgelegd. Lees hier meer.

Naar het buitenland

Check bij vakantieplannen voordat je vertrekt de reisadviezen op wijsopreis.nl. Lees het hele reisadvies van het land waar je naartoe wilt.

Terug naar Nederland

Lees voor je terugreist naar Nederland op nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen goed het reisadvies van het land waarvandaan je reist. Daar vind je alle maatregelen die gelden bij terugkeer.

Het ministerie van VWS waarschuwt dat het belangrijk is voor mensen die in het buitenland zijn of daarnaartoe gaan om hun terugreis naar Nederland ruim op tijd voor te bereiden. De precieze regels staan op de Rijksoverheid-websitepagina Nederland inreizen

Mondkapjes

Op vliegvelden geldt een mondkapjesplicht (in elk geval vanaf de securitycheck en verder op plekken die eventueel door het vliegveld worden aangewezen zoals vertrek- en aankomsthallen). 

De coronacrisis heeft de sport hard geraakt. In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met VSG, NOC*NSF en POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) onderzoekt het Mulier Instituut de gevolgen voor sportverenigingen.

Op 11 juni 2021 is de Monitor Sport en Corona III door minister van Ark naar de Kamer gestuurd. De conclusie: "Vanwege de coronamaatregelen heeft de breedtesport (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Het omzetverlies voor de breedtesport was iets meer dan 1,8 miljard euro. Daar stond tegenover dat naar schatting 782 miljoen euro op kosten is bespaard en de steunmaatregelen 534 miljoen euro gecompenseerd hebben."

Lees meer op de website mulierinstituut.nl

Eind september 2021 hebben we alle clubs per e-mail gewezen op "Vragenlijst coronapeiling 4 voor sportverenigingen". Klik hier voor de vragenlijst. Het verzoek is dat de lijst voor 6 oktober 2021 door één persoon per vereniging wordt ingevuld. Met het invullen van de lijst krijgt het Mulier Instituut - en daarmee ook de NGF, NOC*NSF en het ministerie van VWS - een beter beeld van de behoeften van sportverenigingen in deze tijd.

Eigen onderzoek

Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen we wat de effecten zijn (geweest) op jouw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Klik hier om een korte enquête in te vullen.

Op 12 mei 2021 is besloten om de Jeugdcompetitie van dit jaar uit te stellen van juni naar het najaar, om de kans te vergroten dat de Jeugdcompetitie in 2021 kan doorgaan.

Als de coronamaatregelen niet plotseling strenger worden, dan kunnen de Jeugdcompetitie en de Najaarscompetitie in 2021 doorgaan. Door de verplaatsing naar het najaar zal de Jeugdcompetitie wel in een licht afgeslankte vorm gespeeld worden. Meer details zijn te vinden in de FAQ over de competities.

Het NGF-bestuur heeft op 24 februari 2021 besloten om de NGF Competitie in het voorjaar van 2021 te annuleren. Dit is toegelicht in deze brief aan alle clubs. Eind september 2021 wordt wel een landskampioenschap georganiseerd.

Golfstart is een boekingsplatform voor beginnende golfers. Via Golfstart vinden mensen in heel Nederland een locatie in hun regio waar ze met een golfcursus kunnen beginnen. Golfstart is sinds begin 2020 zeer populair.

Is je club nog niet aangemeld bij Golfstart? Lees hier hoe het werkt en hoe je gratis kunt meedoen en profiteren van landelijke promotie. Bij Golfstart-lessen moeten de actuele coronamaatregelen in acht genomen worden.

De uitbraak van de coronapandemie in 2020 was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer op ngf.nl/boostplan.

 

boostplan ngf

Vanwege de coronamaatregelen zijn sommige workshops en cursussen afgelast in 2020 en 2021. De NGF organiseerde en organiseert om deze reden veel online webinars en online trainingen. Langzaam maar zeker worden er weer bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties in Nederland. Bekijk het aanbod op de NGF-kalender.

De NGF Competitie van 2021 is afgelast. Eind september 2021 is op banen van Het Rijk een finaleweekend gespeeld. De landskampioenen in de hoofdklasse van de NGF Competitie: de Rosendaelsche Golfclub (heren), de Eindhovensche Golf (vrouwen), De Pan (heren senioren) en de Hilversumsche (dames senioren). Lees een verslag op GOLF.NL.

De Najaarscompetitie en Jeugdcompetitie van 2021 gaan door, deze competities zijn begonnen in oktober 2021. Meer details zijn te vinden in de FAQ over de competities.

In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 zijn wedstrijden afgelast omdat ze niet toegestaan worden. Maar sinds 26 juni 2021 zijn wedstrijden en competities tussen clubs weer toegestaan. Belangrijke NGF-wedstrijden hebben een nieuwe datum gekregen. Raadpleeg voor de data de NGF-wedstrijdkalender. Lees ook de FAQ "Organiseer je een NGF-wedstrijd en zoek je het NGF-wedstrijdenprotocol?"

Het Big Green Egg Open, de B-NL Challenge Trophy en het Dutch Open van 2021 zijn doorgegaan, maar met een beperkt aantal toeschouwers.

Neem contact op met je lokale GGD en maak samen met de GGD een plan. Indien bij een sporter/vrijwilliger of werknemer COVID-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen. Het is zaak om er snel bij te zijn ter voorkoming van verdere besmetting en om verantwoord open te kunnen blijven.

 

Vanaf 25 september geldt het volgende.

Voor alle evenementen (zoals festivals en publiek bij professionele sportwedstrijden), binnen én buiten, is een coronatoegangsbewijs verplicht. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd. Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers en er is geen verplichte sluitingstijd.. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er is geen verplichte sluitingstijd. Voor de horeca bij evenementen geldt wel een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur, maar het evenement zelf mag gewoon doorgaan.

Onder een evenement wordt in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) verstaan: "elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties."

Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met je gemeente als je van plan bent een evenement te organiseren.

Het registreren van spelers is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. Ook 1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Op ngf.nl/coronaposters staan posters met de teksten "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand" en "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze posters op te hangen.

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Om de kans op besmetting te voorkomen adviseren we om spelers en deelnemers aan wedstrijden te vragen hun scores digitaal in te leveren en papieren scorekaarten niet uit te wisselen (zie ook ngf.nl/coronaregels). Er zijn allerlei opties om scores digitaal in te leveren. Het kan via de app GOLF.NL of het softwaresysteem van de club. Het kan ook per mail, Whatsapp-bericht of een sms. Men kan bijvoorbeeld ook aan de deelnemers vragen om een foto te maken van de scorekaart en die te mailen of per Whatsapp door te sturen. Als het toch nodig is om papieren scorekaarten te verzamelen, kun je deelnemers vragen om hun scorekaart in een doos met een kleine brievenbusopening te deponeren. De wedstrijdleiding kan de kaarten dan eventueel later bestuderen.

Wanneer er personen uit meerdere huishoudens in dezelfde buggy zitten, stem dan gezamenlijk af of het verstandig is een mondkapje te dragen. De overheid legt geen beperkingen op.

De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddelen zodat de golfer de buggy voor of na gebruik kan reinigen, of de clubs reinigt de golfbuggy zelf na of voor gebruik.

In treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander bedrijfsmatig persoonsvervoer is het gebruik van een mondkapje verplicht. Deze verplichting is er niet op perrons en stations.

1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, stem dan gezamenlijk af of het verstandig is een mondkapje te dragen. De overheid legt geen beperkingen op. 

In taxi’s en ander bedrijfsmatig persoonsvervoer is het gebruik van een mondkapje verplicht.

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Zorg dat de gehele sportlocatie na elke dag goed schoongemaakt wordt. Denk hierbij zeker aan toiletten, douches en overige algemene ruimtes en gangen. 

Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

We adviseren om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken over de hygiënemaatregelen op de accommodatie.

In dit document staat een waslijst aan tips.

De sluiting van golfbanen in het voorjaar als gevolg van de coronacrisis was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer: ngf.nl/boostplan

GOLF.NL kan lente-, zomer-, herfst- en winteracties op je baan onder de aandacht brengen van spelers. Stuur hiervoor een mail aan redactie@golf.nl.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.

De NGF organiseert ook cursussen, online trainingen en live webinars om clubs en banen te helpen. Bekijk het aanbod op de NGF-kalender

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of als het noodzakelijk is in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

De digitale pas van de NGF is geldig en wordt geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club.

De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig.

Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland.

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen. Lees hier meer.

Speciaal voor NGF-wedstrijden en clubs die 'in coronatijd' gastheer zijn van een NGF-wedstrijd is een wedstrijdprotocol ontwikkeld. Ook is er een document met informatie voor deelnemers aan NGF-wedstrijden gemaakt. Clubs die NGF-wedstrijden organiseren en deelnemers aan NGF-wedstrijden dienen deze documenten goed te bestuderen. 

Klik hier voor het NGF-wedstrijdenprotocol en het informatiedocument voor deelnemers aan NGF-wedstrijden. Dit protocol is niet van toepassing voor clubwedstrijden maar clubs kunnen het wel raadplegen om ervoor te zorgen dat hun eigen clubwedstrijden veilig verlopen.