De NGF voor golfbanen

Maatschappelijk verantwoord beheer, verzakelijking van golfbanen en de bereidheid tot verandering vormen drie focuspunten waarmee de NGF samen met de banen aan de slag gaat. Wij geven advies, begeleiding en waar nodig ondersteuning.

Maatschappelijk verantwoord beheer

In een wereld die vol gaat voor natuur, milieu en mens, heeft golf een enorme troef in handen. De samenleving (bijvoorbeeld natuurbewegingen) verwacht goed beheer van golfbanen en de wetgeving stelt grenzen. Niet alleen een reductie in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen maar vooral ook de transparantie in het beheer, moet een intrinsiek doel van de golfwereld worden. Daarnaast zijn ook watergebruik, bemesting en energieverbruik thema’s die de golfwereld raken. Als we ons nog meer bewijzen als een goed en duurzaam beheerder van al die mooie natuur, heeft de sport daar veel baat bij. Het is dan ook niet de vraag óf we moeten inzetten op duurzaam beheer maar meer hoe we met duurzaam beheer ervoor zorgen dat de speelkwaliteit van golfbanen op een goed niveau blijft. 

Verzakelijking van de golfbanen

In tegenstelling tot vrijwel alle andere sporten zijn de golfaccommodaties in 95% van de gevallen in eigen beheer. Zowel de investeringen als de exploitatie komen vrijwel altijd uit de private sector. Daar komt nog bij dat een golfaccommodatie zowel qua investering als in exploitatie vaak kapitaalintensief is. Tel daarbij op dat de samenleving steeds juridischer wordt en openheid van zaken verwacht en je komt er automatisch op uit dat de exploitatie van golfbanen steeds meer kennis en een langetermijn visie vereist. Wat overigens nadrukkelijk niet betekent dat er afscheid moet worden genomen van verenigingsstructuren en vrijwilligers.   

Besef en bereidheid tot verandering

Last but not least: mensen laten beseffen dat verandering noodzakelijk is, is al lastig. Voor elkaar krijgen dat iedereen ook daadwerkelijk gaat veranderen, is nog lastiger maar wel een absolute voorwaarde. De golfwereld is vrij traditioneel en kenmerkt zich door veel bestuurders en vrijwilligers van 65-plus. Zij vertegenwoordigen ontegenzeggelijk een belangrijk deel van de huidige golfers maar niet de toekomstige generatie. Een open houding ten opzichte van de golfers van de toekomst is van groot belang. Om bovenstaande veranderingen in gang te zetten zijn bestuurlijke vernieuwing en verjonging gewenst en zullen bestaande structuren op de schop moeten.

Strategisch Plan 2021+ NGF-meerjarenbeleidsplan