De NGF voor golfers

Een open houding ten opzichte van de golfers van de toekomst is van groot belang. Om veranderingen in gang te zetten zijn bestuurlijke vernieuwing en verjonging gewenst en zullen bestaande structuren op de schop moeten.

De NGF zet de individuele golfer centraal. Samenwerking met de golfbanen, -clubs en andere stakeholders is daarbij het uitgangspunt. Alleen door samen te werken met partijen binnen en buiten de golfwereld zal de impact groot genoeg zijn om daadwerkelijk veranderingen door te kunnen voeren en de golfer te kunnen bedienen.

De NGF heeft dankzij haar dna veel kennis van de golfsport en van de inrichting en beheer van golfbanen. Hier wil zij dan ook het merendeel van haar aandacht op richten en middelen aan besteden. Het is niet realistisch te verwachten dat de huidige organisatie en middelen aanzienlijk kunnen groeien. Bij de NGF is het besef en de bereidheid tot verandering aanwezig.

Het gaat de komende jaren om toegankelijkheid, leeftijds- en geslachtsopbouw, behoud van bestaande golfers, de introductie van nieuwe golfers en verantwoord beheer gericht op behoud van speelkwaliteit. Daarom richt de NGF zich de komende jaren vooral op: Jeugd & Families, Sportief beleid, Duurzaam beheer en Topsport. En structurele ontwikkelingen in deze vier onderdelen kunnen alleen plaatsvinden met een goede ondersteuning van Marketing & Communicatie.

De NGF voor golfers 

Als we deze punten prioriteit geven en als we daarin serieus investeren, zijn we ervan overtuigd dat:

  • er veel meer golfende kinderen met hun ouders komen; 
  • het aandeel actieve golfers stijgt; 
  • betere topsportresultaten behaald worden; 
  • het handicapsysteem meer gebruikt wordt; 
  • golfbanen duurzaam beheerd worden; 
  • het imago van de golfsport verbetert.