Onze historie

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie werd in 1914 opgericht onder de naam ‘Nederlandsch Golfcomité’. De NGF hecht grote waarde aan het erfgoed van golf in Nederland. De Commissie Erfgoed doet onderzoek naar de geschiedenis van golf, colf en golf en stimuleert clubs en banen om hun eigen geschiedenis vast te leggen.

Op 11 februari 1914 tekenden vier golfclubs - de Doornsche GC (nu De Pan), de Haagsche GC (nu de Koninklijke Haagsche), de Hilversumsche GC en de Kennemer GC - een verdrag. Onder de naam ‘Nederlandsch Golfcomité’ stichtten ze een federatie die de belangen van het golfspel in Nederland bevorderde en boven de verenigingen stond. 

Ruim honderd jaar later is de federatie, onder de naam Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, een ‘jonge’ organisatie die tussen de verenigingen staat en die gericht is op de toekomst. Honderd jaar na de oprichting is de NGF, met 276 golfclubs en ongeveer 400.000 golfers, een belangrijke speler in de Nederlandse sportwereld.

Het Nederlandsche Golfcomité werd in het leven geroepen om zaken als nationale kampioenschappen, landelijke competities en een handicapsysteem te regelen. Dit zijn taken die de NGF nog steeds vervult. Maar er is sindsdien veel veranderd. De hedendaagse NGF blikt vooruit. Het doel is 'Samen naar een gezonde golfsport'. Bij het realiseren van dit doel wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en de Professional Golfers Associatie Holland (PGA Holland).

De Commissie Erfgoed

De NGF koestert haar rijke geschiedenis. De Commissie Erfgoed van de NGF doet onderzoek naar de geschiedenis van golf in Nederland en naar de voorlopers van golf: colf en kolf. Daarnaast begeleidt de Commissie Erfgoed clubs en banen bij het vastleggen van hun eigen geschiedenis. 

In opdracht van de NGF beheert de commissie onder meer een fysieke collectie, deels opgeslagen in het St. Eloyen Gasthuis in Utrecht en deels in het Nationaal Golfmuseum op Golfbaan Bleijenbeek. Daarnaast beheert de commissie een nationaal archief. Dat bestond voorheen uit een webmuseum met colf- en kolfafbeeldingen en een digitaal archief op nga-earlygolf.nl met golfhistorische documentatie. Het webmuseum en de archiefstukken op nga-earlygolf.nl worden stap voor stap ondergebracht op één website: golfgeschiedenis.nl.

Je clubarchief onmisbaar voor het Nederlandse golferfgoed

De commissie streeft naar een zo volledig mogelijke databank met historisch materiaal. Heeft je club nog interessante foto’s, notulenboeken en dergelijke liggen? Wij helpen je graag met het ontsluiten hiervan. 

De commissie verzorgt ook publicaties over de geschiedenis van colf, kolf en golf. Die worden gepubliceerd op golfgeschiedenis.nl en golf.nl. Ideeën voor mooie nieuwe onderzoeken en publicaties, in samenwerking of door ons ondersteund, zijn altijd welkom. 

Wat kan de commissie voor jouw club betekenen?

De NGF raadt clubs en banen aan om het archief op orde te brengen, te digitaliseren en te delen met het landelijke archief. De commissie kan je hierbij ondersteunen. De hulp en advisering betreft twee gebieden.

Hulp bij (digitale) archivering

De commissie kan clubs en banen begeleiden bij het op orde krijgen van archieven en het digitaliseren van papieren archiefstukken. Hiervoor is een handleiding ‘Omgaan met golfarchieven’ gepubliceerd maar je kunt ook contact met ons opnemen voor advies.

Hulp bij jubileum- en lustrumboeken

De commissie stimuleert ook dat banen en clubs bij jubilea gedenkboeken (en -films) maken. Wij kunnen je adviseren wij een dergelijk proces.

De eerste stap

De eerste stap in dit proces is een afspraak te maken met onze erfgoedadviseur. Hij adviseert je over archivering, digitalisatie, onderzoek of publicaties. Daarnaast informeert hij je over het Nederlands golfarchief en de rol die jouw club hierin kan spelen. Maak nu een vrijblijvende afspraak met archivaris Arnout Janmaat via communicatie@ngf.nl.

De eerste stap leidt tot het volgende:

 • een gratis advies over omgaan met golfarchieven en digitalisatie;
 • een geschreven artikel met prachtig beeldmateriaal over een golfhistorisch onderwerp om te publiceren in je clubblad;
 • een aanbod om (delen van) archivering, digitalisatie, onderzoek of publicaties volledig uit handen te nemen. 

Heb je vragen? Mail ons

De Commissie Erfgoed bestaat uit de volgende personen:

 • Ernst van den Doel - voorzitter
 • Robin Bargmann - secretaris
 • Mark Aberkrom - lid
 • Arnout Janmaat - lid/archivaris
 • Iain Forrester - lid
 • John Ott - lid
 • Coks Bosman - lid
 • Ayolt Brongers - erelid
 • Toto Strumphler - erelid