Hulp bij jubileumboeken

De NGF Commissie Erfgoed begeleidt clubs en banen bij het maken van jubileumboeken.

Viert je club binnenkort een jubileum? Deze mijlpaal is een aanleiding om de geschiedenis van de golfclub op te tekenen door middel van een jubileumboek of een dergelijk document. 

De Commissie Erfgoed kan je helpen bij het verzamelen van historisch materiaal en het tot stand brengen van een publicatie over de clubgeschiedenis of kan adviezen geven bij deze werkzaamheden. De commissie beschikt over kennis van de Nederlandse geschiedenis en heeft ervaring met het samenstellen van gedenkboeken. Historicus en archivaris Arnout Janmaat, tevens commissielid, kan je club begeleiden in onderdelen van het proces, zoals het maken van plannen, het onderzoek en het schrijven. 

Belangstelling? Mail ons en maak een vrijblijvende afspraak voor een oriënterend gesprek.

Keer terug naar de hoofdpagina.