Terug naar Kalender

(tweedaagse) Cursus sportief beleid

Waarom de cursus sportief beleid?

De diversiteit van leden van een golfclub is groot en daarmee ook de behoefte aan sportieve golfactiviteiten. Een beginnende golfer vraagt om andere activiteiten en (trainings)programma's dan een golfer die al jaren op de golfbaan rond loopt. Een senioren golfer heeft een andere sportieve motivatie en behoefte dan een jeugdlid.

De cursus sportief beleid geeft je inzicht in de diversiteit aan sportieve ambities van jouw leden en biedt handvatten om in een korte periode van een wens, meer (actievere) leden, naar een concreet plan en sportief programma te gaan.

Wat gaan we doen?

Aan de hand van het bewezen succesvolle Golf Sport Business Model ga je eerst je doelgroep bepalen waar jij jouw plan en programma op gaat focussen.
Vervolgens ga je samen met 2 of 3 andere golfclubs / -banen aan de slag om je plan uit te werken aan de hand van de volgende vragen:
  • Wat is de sportieve organisatiestructuur op mijn club?
  • Voor wie zijn wij er als club of baan?
  • Hoe krijg ik draagvlak voor sportief beleid op mijn club?
  • Hoe promoot ik het ontwikkelde sportieve programma met mijn leden?
  • Hoe zet ik een commissie sportief beleid op en met wie werkt deze samen?

Meer informatie

Voor deze cursus is het belangrijk dat de golfprofessional van jouw club/baan aansluit. Hij of zij speelt een cruciale rol in de uitvoering van je sportieve programma en moet daarom mee denken en -beslissen in de plannen die worden gemaakt. Wij raden het daarnaast aan om de golfbaanmanager en iemand vanuit het bestuur mee te nemen. Zij spelen een belangrijke rol in het draagvlak om sportief beleid daadwerkelijk uit te kunnen gaan voeren op de club. 
Cursusdag 2 vindt plaats op vrijdag 29 november