Terug naar Kalender

(tweedaagse) Cursus sportief beleid

Golfclubs en -banen die beter willen inspelen op de sportieve ambities van al hun golfers, kunnen meedoen aan de cursus sportief beleid. De tweedaagse cursus is de afgelopen jaren door ruim 50 clubs en banen succesvol afgerond en heeft voor veel clubs een positieve ledenwerving en ledenbehoud opgeleverd.

Waarom de cursus sportief beleid?

De diversiteit van leden van een golfclub is groot en daarmee ook de behoefte aan sportieve golfactiviteiten. Een beginnende golfer vraagt om andere activiteiten en (trainings)programma's dan een golfer die al jaren golft. Een seniorengolfer heeft een andere sportieve motivatie en behoefte dan een jeugdlid.

De cursus sportief beleid geeft inzicht in deze diversiteit aan sportieve ambities van jouw clubleden en biedt handvatten om in een korte periode van een beleid naar een concreet sportief programma te gaan. Een programma waar een specifieke doelgroep of juist alle golfers van uw club aan mee zullen gaan doen. Dit bepaal je aan de hand van de bewezen succesvolle aanpak van het Golf Sport Business Model. 
Vragen waar de cursus sportief beleid antwoord op geeft:

  • Wat is de sportieve organisatiestructuur op mijn club?
  • Voor wie zijn wij er als club of baan?
  • Hoe krijg ik draagvlak voor sportief beleid op mijn club?
  • Hoe communiceer ik het ontwikkelde sportieve programma met mijn leden?
  • Hoe zet ik een commissie sportief beleid op en met wie werkt deze samen?

Meer informatie

Voor deze cursus is het belangrijk om de golfprofessional van uw club aan te laten sluiten. Hij of zij speelt namelijk een cruciale rol in de uitvoering van het op te zetten sportief beleid. Wij raden het daarnaast aan om de golfbaanmanager en iemand vanuit het bestuur mee te nemen. Zij spelen een belangrijke rol in het draagvlak om sportief beleid daadwerkelijk uit te kunnen gaan voeren op de club. 


Cursusdag 2 vindt plaats op vrijdag 7 december