Terug naar Kalender

Besturen in golf

De NGF wil nieuwe bestuurders en clubmanagers een vliegende start geven en heeft een workshop ontwikkeld die hen meeneemt door de wereld van Golf. Er wordt stilgestaan bij tal van actualiteiten. Ook bij onderwerpen die normaliter niet zo snel op het netvlies staan, maar wel zeer relevant kunnen zijn bij de verantwoordelijkheden als nieuwe bestuurder of manager.
Daarnaast wordt er verteld wat de NGF nu en in de toekomst voor bestuurders en de club of golfbaan kan betekenen. Deze workshop is bedoeld voor personen die voor het eerst een bestuursfunctie bekleden of bedrijfsmatig actief zijn in de golfmarkt.

De inhoud van de workshop Besturen in Golf bestaat uit:

  • actuele stand van zaken in de golfmarkt inclusief cijfers en feiten
  • (markt)ontwikkelingen nu en in de toekomst
  • actuele en relevante dossiers in de nabije toekomst 

Zes workshops in 2019

De workshop Besturen in golf wordt in 2019 meerdere keren georganiseerd, kijk voor de andere data even op de NGF-kalender. De workshops worden afgesloten met een borrel, of een broodje (afhankelijk van de tijd van de workshop) en er zijn aan deze workshop geen kosten verbonden. Per datum geldt een maximaal aantal deelnemers van 16, dus wees er snel bij!

Een artikel over bestuurlijke vernieuwing