Terug naar Kalender

Besturen in golf

De NGF wil nieuwe bestuurders en clubmanagers een vliegende start geven en heeft een workshop ontwikkeld die hen meeneemt door de wereld van Golf. Er wordt stilgestaan bij tal van actualiteiten. Ook bij onderwerpen die normaliter niet zo snel op het netvlies staan, maar wel zeer relevant kunnen zijn bij de verantwoordelijkheden als nieuwe bestuurder of manager.
Daarnaast wordt er verteld wat de NGF nu en in de toekomst voor bestuurders en de club of golfbaan kan betekenen. Deze workshop is bedoeld voor personen die voor het eerst een bestuursfunctie bekleden of bedrijfsmatig actief zijn in de golfmarkt.

De inhoud van de workshop Besturen in Golf bestaat uit:

  • de wereld van golf inclusief cijfers en feiten
  • (markt)ontwikkelingen nu en in de toekomst
  • actuele en relevante dossiers in de nabije toekomst 

Zes workshops in 2019

Deze nieuwe workshop zal in 2019 zes keer worden georganiseerd. Er is voor gekozen deze workshop te organiseren op het kantoor van de NGF in DeWeerelt van Sport (Utrecht). De bijeenkomst start om 14:00 uur en zal uiterlijk om 17:00 uur worden afgesloten met een borrel. Er zijn aan deze workshop geen kosten verbonden. Per datum geldt een maximaal aantal deelnemers van 16, dus wees er snel bij!

Een artikel over bestuurlijke vernieuwing