Kennismaken met de NGF

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie is volop in beweging. De mensen in onze organisatie scheppen ruimte voor eigentijdse ontwikkelingen, om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd.

Vernieuwing, ontwikkeling, verandering, de NGF is altijd in beweging om uiteindelijk te versterken waar het allemaal om begonnen is: spelplezier en een gezonde exploitatie. Samen met golfclubs en -banen wil de NGF een gezonde balans vinden tussen enerzijds de enorme inzet van vele uitstekende vrijwilligers in de organisatie en anderzijds de nodige professionalisering.

Een leven lang golf

Golf is een sport die vrijwel elk mens kan beoefenen, zijn leven lang. Dit maakt golf nog steeds populair. Er zijn zo'n 385.000 geregistreerde golfers en ruim 260 golfclubs. De NGF wil golf toegankelijker maken voor iedereen. Hierbij sluiten we aan bij de ambities van NOC*NSF om de sportparticipatie in Nederland te verhogen en de doelstellingen voor de Olympische Spelen te halen nu golf sinds 2010 weer Olympisch is.

Gezonde ontwikkeling

Het NGF-bestuur, (club)bestuurders, vrijwilligers, exploitanten van golfbanen, de NGF-medewerkers, externe partners en verschillende experts, allemaal zijn ze betrokken bij de golfsport. Het beleid van de NGF is mede tot stand gekomen dankzij hun medewerking. De NGF zal alles blijven doen en laten wat nodig is voor de gezonde ontwikkeling van golf in Nederland.

Contact

Wij zijn je graag van dienst! Golfclub, golfbaan, golfer of andere stakeholder: de medewerkers van de NGF staan je graag te woord; persoonlijk, telefonisch en/of per e-mail.

Telefoon: 030 - 242 63 70
E-mailadres: golf@ngf.nl

Klik hier voor uitgebreide contactgegevens.