Kennismaken met de NGF

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie is volop in beweging. De mensen in onze organisatie scheppen ruimte voor eigentijdse ontwikkelingen, om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd.

Vernieuwing, ontwikkeling, verandering, deze termen suggereren dat we nieuwe wegen inslaan. We willen uiteindelijk versterken waar het allemaal om begonnen is: spelplezier en gezonde exploitatie.

Golf, een leven lang

Net als golfclubs en -banen wil de NGF een gezonde balans vinden tussen enerzijds de enorme potentie van vele uitstekende vrijwilligers in de organisatie en anderzijds de nodige professionalisering, in haar streven alle golfclubs, golfbanen en golfspelers van dienst te zijn.

Golf is een sport die vrijwel elk mens kan beoefenen, zijn leven lang. Dit maakt golf nog steeds populair. Er zijn zo'n 400.000 geregistreerde golfers en ruim 260 NGF-clubs. Sinds 2010 is golf weer olympisch en zal de bekendheid bij het publiek mede door media-aandacht de komende jaren verder groeien. De NGF wil daarom golf toegankelijker maken. Hierbij sluiten we aan bij de ambities van NOC*NSF om de sportparticipatie in Nederland te verhogen en de doelstellingen voor de Olympische Spelen te halen.

Gezonde ontwikkeling

Het NGF-bestuur, (club)bestuurders, vrijwilligers, exploitanten van golfbanen, het federatiebureau, externe partners en verschillende experts, allen zijn betrokken bij golf. Het beleid van de NGF is mede tot stand gekomen dankzij hun medewerking. De NGF zal alles blijven doen en laten wat nodig is voor de gezonde ontwikkeling van golf in Nederland.