Terug naar Nieuwsoverzicht

Het handicapsysteem op de schop

10 juli 2017

De afgelopen jaren heeft de digitale wereld flinke sprongen gemaakt en dat biedt goede mogelijkheden om golf toegankelijker te maken. Het handicapsysteem wordt door veel golfers namelijk nog steeds als ingewikkeld ervaren, terwijl we het doel hebben om spelers juist te stimuleren meer scores in te leveren. Meer qualifying scorekaarten betekent een actuelere handicap en betere golfers!

Om het handicapsysteem toegankelijker te maken wordt een aantal regels rondom het handicapsysteem aangepast. Uiteraard met de traditie van de sport in gedachte houdend; als golfer ben je je eigen scheidsrechter en daarom zelf verantwoordelijk voor je handicap. 

De aanpassingen gaan per 1 januari 2018 in

Één landelijke bijeenkomst

30 september wordt er één landelijke bijeenkomst georganiseerd, het Nationaal Handicap Symposium waar we alle wijzigingen voor de golfclubs en –banen zullen toelichten. Alle clubs zijn daarvoor reeds uitgenodigd. Onderstaand een selectie van belangrijke wijzigingen die we in de bijeenkomsten zullen toelichten. We gaan het ook hebben over de veranderende rol van de handicapcommissie van controlerend aan de ‘voorkant’ naar toezichthoudend aan de ‘achterkant’.
We moeten het handicapsysteem laagdrempeliger maken

Een papieren scorekaart niet meer nodig en niet bewaren

Op dit moment voeren al heel veel golfers hun scorekaarten in via de zuil/computer op de club of via een app zoals die van GOLF.NL. Voorheen moest de fysieke kaart op de club ook nog worden ingeleverd, maar dat is niet meer nodig. Als een scorekaart digitaal wordt ingeleverd en digitaal getekend is door een marker, hoeft de kaart dus ook niet meer thuis of op de club bewaard te worden.  

Niet meer verplicht vooraf aanvragen

In het EGA Handicap Systeem staat op dit moment beschreven dat je, om een qualifying kaart te mogen spelen, vooraf je kaart moet aanvragen. In de apps van sommige clubs en de app GOLF.NL is dit al niet meer noodzakelijk. Na je ronde kan je op het terras of 's avonds op de bank de kaart inleveren. Op dit moment wordt er ook gesproken over een wereldwijd handicapsysteem. Zoals het er nu naar uit ziet, zal het vooraf registreren van qualifying kaarten daar ook geen eis meer zijn. 

Meerdere keren 9 holes op één dag

Het spelen van 9 holes rondes wordt steeds populairder. Hoe meer scores een speler inlevert hoe betrouwbaarder zijn/haar handicap. In dit streven past het om meerdere 9 holes ronden op een dag toe te staan. 

40.000 gebruikers app GOLF.NL

Meer dan 225.000 golfers maken niet of nauwelijks gebruik van het handicapsysteem. De NGF voelt zich verantwoordelijk als handicapautoriteit om hier actie op te ondernemen. De voorgestelde wijzigingen moeten er toe leiden dat de kwaliteit van het handicapsysteem in tact blijft, maar dat de toegankelijkheid van het systeem vergroot wordt. De app GOLF.NL heeft als doel om hier een bijdrage aan te leveren. Wil je weten hoe de app werkt of je wilt als club of baan je gasten informeren over de werking van de app, dan kan bijgevoegde video gedeeld worden.

Bron: GOLF.NL