Terug naar Nieuwsoverzicht

Sporters drinken juist wel meer alcohol

2 juli 2018

De meerderheid van de golfers is bekend met de term Bob en de Bob-campagne, maar geeft aan nooit de Bob te zijn. Hoe zit het met het alcoholgebruik bij sporters en het alcoholbeleid bij andere sportverenigingen?

Het Mulier Instituut onderzocht het alcoholbeleid binnen sportverenigingen en bracht de uitkomst uit in De Verenigingsmonitor, een blik op een groot aantal thema’s binnen het functioneren van sportverenigingen. In het kader van de Verenigingsmonitor zijn bij het Verenigingspanel van het Mulier Instituut in 2017 drie metingen uitgevoerd.

In het Verenigingspanel zitten meer dan 2.000 sportverenigingen die model staan voor de ruim 28.000 sportverenigingen die Nederland telt (CBS statline Sportclubs, 2015). Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op de verschillende kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven.

We zoomen nu in op het alcoholbeleid: bij een klein deel van de verenigingen wordt geen alcohol geschonken (4%). Bij verenigingen die alcohol schenken is nagenoeg altijd een alcoholbeleid (94%). Zes procent van de verenigingen heeft geen alcoholbeleid. In het alcoholbeleid is meestal opgenomen dat alcohol niet aan dronken kantinebezoekers wordt geschonken (72%). De meeste bestuurders geven aan dat de verschillende regels over alcoholgebruik worden gehandhaafd (95%). 

73% van de golfers gaat met alcohol op achter het stuur 
Sporters
Nederlanders die wekelijks sporten roken minder, eten gezonder, bewegen vaker voldoende en hebben minder overgewicht dan niet-sporters. Hoewel alcohol niet goed voor de gezondheid is, zien we dat sporters juist wel meer drinken. Van de zo goed als niet-drinkers (minder dan 1 glas per week), beoefent 38 procent wekelijks een sport. Van de mensen die 1-5 glazen per week drinken is dat 57 procent, bij 6-11 glazen zelfs 63 procent, waarna de sportdeelname boven de 12 glazen per week afneemt tot 56 procent. Dit patroon is zichtbaar bij alle leeftijdsgroepen. Bekijk de factsheet.

Bob mee!
In de algemene ledenvergadering van zaterdag 26 november 2016 werd het al aangekondigd: de NVG en de NGF starten een meerjarig partnership met Veilig Verkeer Nederland. Na een uitgebreid vooronderzoek vanuit de pijler veiligheid is gebleken dat de tijd rijp is om nadrukkelijk aandacht te vragen voor verkeersveiligheid in relatie met alcoholconsumptie tijdens of na het spelen van golf. De golfsport gaat voor de bewust onbeschonken bestuurder (BOB).

De belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen inzichtelijk gemaakt