Terug naar Nieuwsoverzicht

Bird Watching Day 2018

7 juni 2018

Record aantal vogelsoorten geteld!

Maar liefst 176 verschillende vogelsoorten zijn er geteld tijdens de Bird Watching Day op 12 mei jongstleden. Op 73 banen (peildatum 6 juni) zijn in totaal 3.460 vogels geteld.

Bird Watching Day is ontstaan uit de samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, Vogelbescherming Nederland en Stern. Vogels zijn in meerdere opzichten belangrijk voor een golfbaan. Ze helpen onder andere de greenkeepers de baan te onderhouden, daarnaast zijn vogels een graadmeter hoe het is gesteld met de flora en fauna van een baan.

Deze site is ontwikkeld in samenwerking met Vogelbescherming Nederland.