Terug naar Nieuwsoverzicht

Één wereldhandicapsysteem

8 maart 2018

Op 20 februari is bekendgemaakt dat er per 2020 één World Handicap System zal zijn. De basis van het systeem is dat de handicap van iedere speler zal worden bepaald door het gemiddelde van de beste 8 scores van de laatste 20 scores. De details van het nieuwe systeem volgen in de loop van de komende twee jaar. Houd ngf.nl in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief Handicap & Regels onderaan deze pagina.

Wat gaan we vanaf 2020 van de veranderingen merken?

Spelers zullen net als nu scores invoeren via bijvoorbeeld een app of de zuil op de club. Deze geeft vervolgens aan wat de nieuwe handicap is. Maar op de achtergrond verandert er wel iets: de handicap van spelers wordt vanaf 2020 op een andere manier berekend dan wij nu gewend zijn.
De precieze formule wordt pas later bekend, nu is alleen bekendgemaakt dat de handicap bepaald wordt door het gemiddelde van de 8 beste scores van de laatste 20 qualifying ronden. Als spelers veel scores inleveren, zakt hun handicap met het nieuwe wereldhandicapsysteem sneller dan met het EGA-systeem. Uiteraard kan de handicap ook sneller omhooggaan als er minder goed gespeeld wordt.

Scores die in 2019 en 2018 ingeleverd worden, zullen in ieder geval mee gaan tellen voor de handicap van een speler per 1 januari 2020. Of scores van voor die tijd ook mee gaan tellen moet nog bepaald worden. Voor de meeste spelers zal de handicap op 1 januari 2020 nauwelijks afwijken van de handicap op 31 december 2019. Maar dit is, zoals gezegd, afhankelijk van het aantal qualifying scores dat een golfer tegen die tijd heeft ingeleverd.

Wat blijft hetzelfde vanaf 2020?

Wat niet verandert is dat de golfhandicap de potentiële speelsterkte van een speler weergeeft. Het is dus nu en in de toekomst heel normaal dat je geregeld je handicap niet speelt.

Ook andere zaken blijven hetzelfde voor Nederlandse golfers.
  • Handicapscores over 18 of 9 holes inleveren. 
  • Een playing handicap tijdens qualifying (wedstrijd)rondes.
  • Strokeplay, Stableford en tegen-par blijven spelvormen die handicapscores kunnen opleveren.
  • De maximale handicap van vrouwen en mannen blijft 54,0.
  • De NGF blijft in Nederland verantwoordelijk voor de handicapadministratie.
  • De course rating om de moeilijkheidsgraad van een golfbaan vast te stellen blijft hetzelfde. 

Tot 1 januari 2020 verandert er niets!

Tot 1 januari verandert er niks en moeten we golfers vooral aanmoedigen om zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Dit doen we nu ook al, maar het wordt met het nieuwe handicapsysteem alleen maar belangrijker.
Hoe meer ingeleverde kaarten, hoe beter de handicap bij de speelsterkte van een speler past.

Waarom één handicapsysteem voor de hele wereld?

Het nieuwe wereldhandicapsysteem is een initiatief van de regelinstanties R&A en USGA. Golf heeft één set regels voor alle spelers, één set regels voor equipment en één set regels voor de amateurstatus, maar er zijn zes verschillende handicapsystemen. Het ene handicapsysteem is beter te begrijpen dan het andere en de systemen wijken ook van elkaar af in het berekenen van de speelsterkte van golfers. De speelsterktes van een Amerikaanse speler met handicap 24 en een Europese speler met handicap 24 komen dus niet altijd overeen. Anders gezegd: even sterke spelers op de wereld kunnen verschillende handicaps hebben.
De initiatiefnemers denken dat het beter voor de sport is als er één handicapsysteem komt voor de hele wereld, één systeem met de beste facetten van de zes verschillende handicapsystemen.

De doelen van het wereldhandicapsysteem zijn:

  • Één handicapsysteem dat nauwkeurig en tegelijkertijd gemakkelijk te begrijpen is, zodat meer golfers een handicap krijgen en deze onderhouden.
  • Overal op de wereld dezelfde handicapberekening. Spelers op de hele wereld kunnen dan met handicapverrekening op elke baan van de wereld een eerlijke strijd met elkaar voeren.
  • Een handicapsysteem dat voldoet aan de behoeftes en verwachtingen van golfers, golfclubs en golfinstanties over de hele wereld en dat aangepast kan worden aan nationale golfculturen.

De rol van de NGF

De NGF is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het wereldhandicapsysteem. Jan Ede Kuipers, bestuurslid van de NGF: 'De basis is bekend en de verdere inhoud en details zijn nog in ontwikkeling. Wij proberen daar zoveel mogelijk over mee te praten. Als NGF volgen we de ontwikkelingen op de voet en hebben we goed contact met de EGA.

Vink de interesse 'Handicap Systeem' aan in het Informatieplein en wij houden u op de hoogte