Terug naar Nieuwsoverzicht

Vragen over de digitale NGF-pas

26 juni 2019

De komst van de digitale NGF-pas leidt bij veel clubs tot vragen. Die vragen worden hier beantwoord.

Wat is er al gebeurd?

De digitale NGF-pas is begin 2019 ingevoerd voor alle spelers. Golfers kunnen de digitale pas zien in de app GOLF.NL (onder “profiel”) en soms ook in de online clubomgeving. De digitale pas laat meteen na een qualifying ronde de nieuwe handicap zien.

  • Golfers die contribuant zijn bij de Stichting tot Bevordering van de Golfsport (ruim 70.000 personen) hebben dit jaar alleen een digitale pas gekregen. Maar wie een fysieke plastic pas wilde hebben, kon die aanvragen. 
  • Golfers die aangesloten zijn bij een van de ruim 270 golfclubs hebben begin dit jaar een fysieke pas én de digitale NGF-pas gekregen.

Wat gebeurt er in 2020?

Later dit jaar kunnen clubs zelf beslissen of ze in 2020 volledig willen overstappen op de duurzame oplossing die de digitale pas biedt. De clubs kunnen dan dus zelf aangeven of hun leden alleen een digitale pas voor 2020 krijgen of ook een fysieke pas. Hoe een club dit aangeeft, dat wordt later dit jaar bekendgemaakt.

Is het mogelijk om het digitale NGF-pasje pas na betaling van de contributie te verstrekken aan een lid?

Op veel clubs is het gewoonte dat het plastic NGF-kaartje pas aan een lid wordt verstrekt als hij of zij de contributie heeft betaald. En veel clubs vragen zich af of deze mogelijkheid ook bestaat bij het verstrekken van de digitale pas.
Het antwoord is ja. Clubs kunnen te zijner tijd in hun clubsoftwarepakket per lid aangeven of hij of zij de contributie betaald heeft (zie onder). Is er nog niet betaald, dan zal de digitale pas niet zichtbaar zijn in de app GOLF.NL. Zodra de contributie wel is betaald, kan de club dit in de software aangeven en pas dan zal de digitale pas in de app verschijnen. Dus wie niet betaalt, ontvangt geen pas.

Hoe zet ik een golfer op ‘niet betaald’ in het clubsoftwarepakket?
Indien een golfer nog niet betaald heeft, dan dient de betreffende speler in het softwarepakket uitgeschreven te worden met als reden ‘niet betaald’. Vervolgens wisselt men deze nieuwe status uit met de NGF. De digitale pas wordt dan niet meer getoond. Zodra de golfer alsnog zijn of haar contributie betaald heeft, dan dient de club de uitschrijfreden ‘niet betaald’ te verwijderen en de status opnieuw uit te wisselen met de NGF. Vervolgens is de digitale NGF-pas van de speler direct zichtbaar.

Kan ik als club nog meer met de digitale pas?

De NGF-pas is gedigitaliseerd omdat deze oplossing minder belastend is voor het milieu. Daarnaast biedt de digitale pas veel meer mogelijkheden dan de fysieke pas.
  • Golfclubs kunnen de digitale NGF-pas integreren in de eigen online clubomgeving. Alle softwareleveranciers beschikken over de juiste documentatie en gegevens om deze koppeling te kunnen maken.
  • Golfers kunnen zich identificeren met de digitale pas op hun smart phone. De digitale NGF-pas geeft altijd de actuele handicap aan.
  • De unieke barcode en QR-code op de pas maken het bijvoorbeeld mogelijk dat spelers hun golfronden registreren met de digitale NGF-pas. Ook kan de digitale pas gekoppeld worden aan een kassasysteem. De barcode en QR-code vervangen de magneetstrip van de plastic pas. Informeer voor alle mogelijkheden bij de softwareleverancier van de club.
  • De digitale NGF-pas wordt ook geaccepteerd in het buitenland. Alle buitenlandse federaties in Europa zijn op de hoogte gesteld van het bestaan en van het ontwerp van de digitale NGF-pas.