Terug naar Nieuwsoverzicht

Local rule voor gevaarlijke processierups

18 juni 2019

Er zijn golfclubs die last hebben van eikenprocessierupsen op de baan. Het is belangrijk om spelers te waarschuwen voor de gevaren van deze rups. En clubs kunnen een local rule invoeren om gevaarlijke situaties te voorkomen.

De rupsen komen voornamelijk voor op eikenbomen en zijn alleen in bepaalde periodes van de lente en zomer aanwezig. De rupsen gaan ‘s nachts in groepen (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Eikenbomen met processierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels van vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen.

Mensen moeten contact met de eikenprocessierups voorkomen want contact met brandharen van de rupsen kan de huid, ogen en luchtwegen irriteren.

De golfbaanorganisatie is verantwoordelijk voor overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt. Geef het gevaar met waarschuwingsborden aan en meld het gevaar op de website van de club en baan. Bevestig geen waarschuwingsborden op de bomen zelf, want daar gaan de rupsen onder zitten. In het algemeen verdient het aanbeveling om de nesten door gespecialiseerde bedrijven te laten verwijderen.

Local rule

Processierupsen zijn in de golfsport geen gevaarlijke dieren in de zin van regel 16.2. Maar omdat de gezondheid van spelers door processierupsen gevaar kan lopen, is er wel een plaatselijke regel voor situaties waarbij de bal in de buurt van een processierupsennest komt. De local rule staat de speler toe het gebied als abnormale baanomstandigheid te ontwijken. De plaatselijke regel luidt als volgt:

Waar processierupsen op de baan gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens regel 16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één clublengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren. Als de bal in de hindernis ligt mag de speler met een strafslag de bal ontwijken volgens Regel 17.1d. Als er dan nog steeds belemmering door de processierups is, dan mag de speler zonder verdere straf de belemmering ontwijken.

Het is raadzaam om de holes aan te geven waar deze plaatselijke regel van toepassing is en wat een veilige afstand is van de boom waar de rupsen zich bevinden. Bij een ernstige uitbraak van de rups moet men zich afvragen of de hole nog wel gespeeld kan worden zoals die bedoeld is of dat er nog wel sprake kan zijn van qualifying condities.

Lees meer over de processierups in de NGF-publicatie Wegwijs in Veiligheid en Zorgplicht voor Golfbanen (link hieronder). Zie ook rivm.nl/eikenprocessierups.

Local rules aangepast?

Zijn de local rules op uw club al aangepast aan de nieuwe golfregels per 1 januari 2019? Lees hier meer.

Clarifications


Een publicatie met adviezen voor een veilige golfbaan.