Terug naar Nieuwsoverzicht

Aangepaste regels voor qualifying ronden bij de herstart van golf

15 mei 2020

Vanaf 11 mei zijn de golfbanen weer voor iedereen geopend. Om het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen, gelden er strenge richtlijnen. Maar dankzij regelaanpassingen is het mogelijk dat er met inachtneming van alle richtlijnen toch op een veilige manier qualifying ronden gespeeld worden.
  • Voor golfbanen en spelers gelden vanaf 11 mei richtlijnen die zijn vastgelegd in een golfprotocol (zie ngf.nl/coronafaq). Elke club en baan heeft een eigen protocol dat hiervan afgeleid is.
  • In dit artikel lichten we aanpassingen van de golfregels toe waardoor we op een veilige manier qualifying ronden kunnen spelen. 
  • Laatste update: 3 juni, 14 uur.

In verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en op verzoek van veel golforganisaties heeft de R&A voorbeelden gegeven voor maatregelen op het gebied van de golfregels. Het doel van deze communicatie is om de clubs en banen richtlijnen te geven voor qualifying ronden in een periode waarin er gevaar is dat mensen elkaar besmetten. De NGF heeft het R&A-document in overleg met de EGA aangepast en aangevuld voor de Nederlandse situatie.

De score bij strokeplay (Regel 3.3b)

In verband met zorgen over het uitwisselen van scorekaarten raden wij iedereen aan de app GOLF.NL te gebruiken (of de software van de club), dan hoef je niks meer van elkaar aan te raken en dan voldoe je volledig aan de regels.

Alleen in de gevallen dat iemand de app niet kan gebruiken, is de volgende plaatselijke regel van kracht:.

In afwijking van Regel 3.3b mag een speler de eigen holescores op de scorekaart noteren in plaats van de marker en is het voldoende als de marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert. De speler mag in afwijking van regel 3.3b de scorekaart op een andere wijze dan fysiek inleveren, mits de commissie de score op een andere wijze kan accepteren.

Vlaggenstokken

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken. De Commissies mogen ervoor kiezen om tijdelijk het volgende beleid te hanteren:

  • Eisen dat de spelers te allen tijde de vlaggenstok in de hole laten staan.
    Op basis van het geaccordeerde protocol kan de club optreden in geval van overtredingen en een speler bijvoorbeeld eerst een waarschuwing geven en bij herhaaldelijke overtreding uiteindelijk de toegang tot de accommodatie voor een bepaalde duur ontzeggen.
    Voor communicatie kan een club of baan gebruik maken van posters op deze pagina, waarop duidelijk is vermeld dat het aanraken van de vlaggenstok door golfers niet is toegestaan.
  • Een club kan er ook voor kiezen helemaal geen vlaggenstokken neer te zetten in de holes en online de pinposities bekend te maken aan spelers. 

Hole-afmetingen en uitholen

Er worden geen wijzigingen in de definitie van "hole" aangebracht. De EGA staat echter wel tijdelijk enkele aanpassingen van de hole toe die een veilige situatie garanderen (dat spelers de vlag en hole niet aanraken) maar waarbij toch qualifying condities gelden. Hierbij mag er een "insert" (inzetstuk) in de hole zitten, maar de bal moet volledig onder het oppervlak van de green tot stilstand kunnen komen. Dit betekent dat de diepte van de hole gereduceerd kan worden van 4 inch (10,16 cm) naar 2 inch (5,08 cm) met behulp van een inzetstuk.

Hieronder staan drie voorbeelden van oplossingen die voorkomen dat spelers de bal diep uit de hole moeten halen. Een verhoging kan in de cup worden geplaatst zodat de bal "hoog" blijft liggen. De bal kan zo gemakkelijker uit de hole worden gehaald.

corona golfregels

Scores gemaakt met de hierboven afgebeelde aanpassingen accepteert de NGF tijdelijk voor handicapdoeleinden. 

Een drastischer maatregel om te vermijden dat spelers de vlag of hole aanraken, kan zijn om de rand van de cup boven het maaiveld te laten uitsteken, zoals in de foto hieronder. Dit zou een oplossing kunnen zijn in de eerste fase dat er weer golf gespeeld mag worden. Maar als een dergelijke maatregel toegepast wordt, kan er volgens de EGA en NGF geen sprake zijn van qualifying condities.

corona golfregels

Het is tijdelijk toegestaan om een inzetstuk in de cup te zetten en een hefmechanisme op de vlaggenstok te bevestigen, een constructie die het mogelijk maakt om de bal van afstand omhoog te halen (bekijk de video hieronder). Op die manier hoeft niemand met zijn handen in de buurt van de hole te komen. Scores gemaakt met deze hefboom-aanpassing accepteert de NGF tijdelijk voor handicapdoeleinden.

Bunkers

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers harken aanraken. De commissie kan ervoor kiezen om harken uit de baan te verwijderen of kan verzoeken dat harken niet gebruikt worden. Bunkers worden in dat geval waarschijnlijk niet zo netjes achtergelaten als in de situatie dat er wel harken gebruikt worden. Wanneer dit van toepassing is mogen er geen wijzigingen aangebracht worden in de Golfregels en kan er gewoon sprake zijn van qualifying condities; het advies is dat spelers verzocht worden om de bunkers glad te strijken met hun voeten of een club. 

Het is toegestaan dat een club of baan bij de eerste tee ontsmette harken klaarzet en dat iedere speler een hark meeneemt en deze hark alleen zelf gebruikt. Een andere mogelijkheid: één speler per flight neemt een ontsmette hark mee en alleen die speler hanteert de hark en werkt de sporen in de bunkers weg die de spelers in zijn of haar groep veroorzaken. De hark wordt na de ronde weer ingeleverd en de club of baan moet de harken opnieuw ontsmetten.


Webinar

Op 5 juni houden we een webinar over de golfregels, inclusief de "corona-regels". Lees hier meer.