Terug naar Nieuwsoverzicht

Het coronavirus en richtlijnen voor onderhoud golfbanen + FAQ

25 maart 2020

Golfclubs en -banen zijn op basis van de noodverordening van de Veiligheidsregio’s verplicht om bij hun gemeente toestemming te vragen voor continuering van het onderhoud. De procedure wordt in dit artikel nader toegelicht. Laatste update: 25 maart, 10 uur.

De sluiting van sportclubs en sportvelden tot en met 6 april is vastgelegd in een noodverordening (lees hierover meer op ngf.nl/corona). Dit betekent dat sportvelden in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Maar zoals NOC*NSF aangeeft in de corona-berichtgeving: hierop zijn, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, wel uitzonderingen denkbaar. Want als er geen onderhoud wordt uitgevoerd door gemeenten, clubs of aannemers, dan kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben.

NOC*NSF, de Golfalliantie (NGF-NVG-NGA) en andere sportbonden en -organisaties zijn in gesprek met de overheid over een nationale ontheffing voor onderhoud van sportvelden met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Vooralsnog wijzen NOC*NSF en de Golfalliantie erop, in navolging van de Vereniging Sport en Gemeenten, dat golfclubs en -banen zelf en bij hun eigen gemeente ontheffing moeten aanvragen voor onderhoud, ook als het onderhoud is uitbesteed aan een aannemer.

UPDATE - Op 24 maart 2020 hebben al diverse clubs een aanvraag bij de gemeente ingediend en een aantal golfbanen heeft hierbij mondelinge toestemming verkregen. Daarom adviseren wij om eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente en om vervolgens, indien nodig, een schriftelijk verzoek te doen.

Voor schriftelijke verzoeken kan deze voorbeeldbrief (Word / pdf) als basis dienen. De brief moet gericht worden aan de reguliere ambtelijke contactpersoon bij de gemeente, dan wel aan de burgemeester via het klantcontactcentrum.

In afwachting van een nationale regeling of ontheffing door de gemeente adviseert de Golfalliantie daarmee dat het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd blijft worden. Het moge duidelijk zijn dat er voor onderhoud in deze periode zeer strenge voorwaarden gelden. Greenkeepers moeten onder meer de maatregelen van het RIVM in acht nemen (hygiënerichtlijnen) en de adviezen van de overheid opvolgen (bijvoorbeeld thuis blijven bij de geringste gezondheidsklachten, het verminderen van sociale contacten en het bewaren van afstand tot andere personen). Daarnaast geldt een strikte gedragscode in het verlengde van deze richtlijnen. Deze gedragscode wordt op een rij gezet in de lijst met veelgestelde vragen (FAQ) hieronder. In deze FAQ staan ook algemene onderhoudsadviezen.

We zijn de greenkeepers veel dank verschuldigd voor hun werk in deze moeilijke periode. Voor hun eigen veiligheid en die van anderen is het echter essentieel dat ze de gedragscode goed doornemen en werken volgens de code. Alle adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. NOC*NSF, de NGF, NVG, NGA, PGA Holland en andere sportorganisaties en -bonden ondersteunen deze doelstelling volledig.

Corona en onderhoud van golfbanen: FAQ

Het open houden van golfbanen is in elk geval tot en met 6 april verboden. Is onderhoud nu noodzakelijk?

Het groeiseizoen is begonnen en daarom is onderhoud van golfbanen nu noodzakelijk. Als onderhoud niet uitgevoerd wordt, zal dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben wanneer de golfbanen weer bespeeld mogen worden. In de golfsport zal het op termijn leiden tot het verlies van spelonderdelen, hoge herstelkosten en de derving van inkomsten die een herstelperiode met zich meebrengt. Door onderhoud te plegen kunnen kwaliteitsproblemen en schade voorkomen worden.

Wat zijn in deze periode de belangrijkste adviezen aan het onderhoudsteam?

Er gelden strenge voorwaarden voor greenkeepers. Ten eerste moeten de adviezen van het RIVM en de richtlijnen van de overheid strikt opgevolgd worden.

 • Lichamelijk contact op het werk moet te allen tijde vermeden worden. Op en buiten het werk moet minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden worden (social distancing).
 • Geen handen schudden dus.
 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Wie verkoudheids- of gezondheidsklachten heeft, moet thuis blijven tot men volledig hersteld is. Lees meer op de website van het RIVM
 • Verminder het aantal sociale contacten tot een absoluut minimum.

Daarnaast geldt deze strikte gedragscode voor golfbaanonderhoud in het verlengde van de RIVM-richtlijnen.

 • Blijf als werkgever voortdurend in gesprek met het personeel over de risico’s op besmetting, niet alleen op het werk maar ook thuis.
 • Zorg voor voldoende alcohol, desinfecterende handzeep, ontsmettingsmiddelen en dergelijke op de werkplek.
 • Toiletten, wasbakken en gootstenen moeten na elk gebruik gedesinfecteerd worden. Houd de werkruimtes schoon en ontsmet zaken die vaak aangeraakt worden zoals deuren, keukenkast- en koelkasthendels, toetsenborden en computermuizen.
 • Pas vergaderingen en overleggen aan; overleg kan ook prima telefonisch, in een conference call of via een digitale werkomgeving.
 • Pas de koffiepauze aan; drink koffie buiten en op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Pas de lunchpauze aan. Lunch gescheiden van elkaar en bij voorkeur buiten en op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar. Desinfecteer de lunchtafel na gebruik. Verplicht dat iedereen zelf de eigen mok, het eigen bord en het eigen bestek schoonmaakt.
 • Gebruik de hele dag handschoenen en gebruik elke dag nieuwe handschoenen. Deel geen werkhandschoenen met anderen.
 • Houd handschoenen en jassen buiten de kantine.
 • Gebruik nitril handschoenen bij het ontsmetten met alcohol en andere ontsmettingsmiddelen.
 • Introduceer regels dat er bijvoorbeeld maximaal één persoon tegelijk is op de werkplaats, in de machineloods en in andere units. Blijf attenderen op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Plan de werkzaamheden zo dat er individueel gewerkt kan worden en nauw onderling contact volledig vermeden wordt.
 • Werk bijvoorbeeld op gespreide tijden of in roosterdiensten (dag- of weekdienst, vroege ochtend/late middag), om zo de kans op besmetting te verkleinen.
  Bij voorkeur wordt elke machine steeds door dezelfde persoon gebruikt.
 • Ontsmet voor en na gebruik zaken zoals handgereedschap, de sturen van machines en bedieningshandels.
 • Leen machines of apparatuur alleen als dat strikt noodzakelijk is. De machines en het gereedschap moet dan wel eerst schoongemaakt en ontsmet worden.
 • Maak een schoonmaakrooster met uitgebreid omschreven taken wie er wanneer verantwoordelijk is voor wat. Laat deze planning aftekenen op tijd en datum.

Wat zijn in deze periode de belangrijkste onderhoudsadviezen?

 • Zolang er niet gespeeld wordt: verhoog de maaihoogtes van de belangrijkste spelonderdelen (greens, tees, fairways) zo’n 20 tot 40 procent. Daardoor zijn deze spelonderdelen minder kwetsbaar en hoeven ze minder frequent gemaaid te worden.
 • Bemest pas als de tijd daarvoor rijp is en bemest met mate. Dit is een belangrijk onderdeel van duurzaam beheer. Te vroeg en te veel te bemesten stimuleert alleen maar het ongewenste straatgras en het leidt tot onnodig vaak maaien in een periode waarin alleen noodzakelijk onderhoud gewenst is.
 • Topdressen van spelonderdelen zoals tees, voorgreens en greens is geen pre maar kan zeker geen kwaad.
 • Houd rekening met droogte en zorg ervoor dat het beregeningssysteem op tijd gereed is.
 • Zorg ervoor dat broodnodige zaken en onderdelen op voorraad zijn, inclusief brandstoffen.

Zie voor een verdere toelichting ook dit recente artikel van BIGGA dat deels ook in Nederland van toepassing is.

Hoe moet de club of het baanmanagement het onderhoud aansturen?

Het nadrukkelijke advies is dat de club of het baanmanagement de aansturing van het onderhoud telefonisch doet.

Kan de aanleg van tees, greens, holes etc. doorgaan?

Ook hiervoor geldt het advies om dit pas te doen na overleg met en ontheffing van de gemeente. Uiteraard geldt ook hier dat de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen dienen te worden. 

Mogen vrijwilligers en externe partijen op het golfterrein komen om baanonderhoud te doen?

NOC*NSF benadrukt dat het uitgangspunt is dat sportaccommodaties gesloten zijn tot 7 april 2020, omdat dit bijdraagt aan het doel van de aanwijzing van de ministers en de noodverordeningen. Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen en om te handelen op basis van overleg met en ontheffing van de gemeente vanwege bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen.

Nieuwsupdates over golf en het virus: ngf.nl/corona. Zie ook de FAQ voor clubs en banen.