Terug naar Vacatures

Vacatures bestuur NGF

DEZE VACATURE IS INMIDDELS VERLOPEN De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden: bestuurslid Breedtesport en bestuurslid Handicap & Regels.

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is opgericht in 1914 en heeft inmiddels ruim 395.000 golfers die lid zijn bij een van de ruim 270 golfverenigingen. De NGF wil de golfsport in de breedste zin van het woord ontwikkelen en meer spelbeleving en -plezier stimuleren bij elke golfer ongeacht niveau en ambitie. De NGF is gevestigd in Utrecht en heeft 45 medewerkers.

De bestuursfunctie Breedtesport en Handicap & Regels zijn vacant

Het bestuur van de NGF bestaat uit zeven bestuursleden. In november 2021 komen de bestuursfuncties Handicap & Regels en Breedtesport vacant. De NGF komt graag in contact met kandidaten voor deze bestuursfuncties. Gezien de huidige samenstelling van het NGF-bestuur gaat de voorkeur er naar uit om minimaal 1 van de 2 vacatures in te vullen met een mannelijke kandidaat.

Strategisch plan 2021+ ‘Samen naar een gezonde golfsport’

In de afgelopen anderhalf jaar is het strategisch plan voor de periode 2021 en verder door de NGF opgesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2021 heeft de NGF haar strategisch plan ‘Samen naar een gezonde golfsport’ gepresenteerd aan haar leden. Het plan is gericht op het in stand houden van een gezonde golfsport voor de (middel)langetermijn.

De golfsport kan enerzijds gezond blijven dankzij een goede leeftijdsopbouw en een evenwichtige in- en uitstroom van golfers. Anderzijds zijn er financieel gezonde golfbanen nodig met voldoende capaciteit en met een identiteit en een divers aanbod die aansluiten bij de behoeftes van de golfers.

Missie

De missie van de NGF is gebaseerd op een aantal ontwikkelingen in de samenleving:

 • Bewegen, gezondheid en natuur nemen een steeds belangrijkere plaats in.
 • Nederland vergrijst in een snel tempo.
 • Open gemeenschappen zijn 'in', gesloten varianten zijn 'uit'. Of je nu exclusief wilt zijn of voor iedereen: toegankelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid nemen zijn in beide varianten noodzakelijk.
 • In toenemende mate willen mensen sporten wanneer het hen uitkomt, in een bij voorkeur licht sociaal verband zonder al te veel (langetermijn) verplichtingen.

Visie

Om ervoor te zorgen dat golf een gezonde sport blijft, is het van belang dat we de golfer centraal stellen. Ons belangrijkste doel is om elke golfer regelmatig en met plezier te laten spelen. Het beleid van de NGF is gebaseerd op de volgende overtuigingen:

 • Golf heeft het in zich om een bijdrage te leveren aan de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Golf is een gezonde, sociale (1,5 meter) buitensport die geschikt is voor alle leeftijden en niveaus, mede door het unieke handicapsysteem.
 • Golf is in staat om een sterke toename in de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar te realiseren.
 • Golf heeft het in zich om aantrekkelijker te worden voor vrouwen, waardoor het percentage vrouwen in golf zal toenemen.
 • Golf is een groene, duurzame sport in de natuur. De golfwereld beheert ruim tienduizend hectare en de NGF voelt zich niet alleen verantwoordelijk, maar ziet ook kansen om sport en natuur te verbinden.
 • Nederland heeft met zijn vele, verschillende golfaccommodaties een goede infrastructuur, waardoor golf in veel vormen kan worden aangeboden.
 • Hoe meer succesbeleving, hoe langer iemand verbonden blijft aan golf. Het is dus van belang dat nieuwe golfers goed worden opgeleid en dat bestaande golfers sportief uitgedaagd blijven tot en met het allerhoogste niveau van professional. Mede dankzij de ruim zeshonderd gekwalificeerde golfprofessionals kan dat. Hierbij is het van belang dat de beginnende golfer – gedurende de eerste 5 jaar – goed begeleid wordt.
 • Topsport en breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goede prestaties van de Nederlandse top dragen bij aan de beleving en het plezier van golfers en beïnvloeden het imago van de sport positief.

Profiel lid NGF-bestuur

Algemeen

 • Beschikt over aantoonbare affiniteit met de golfsport en met sport in het algemeen.
 • Speelt (actief) golf, dan wel heeft (actief) golf gespeeld.
 • Is overtuigd van het bestaansrecht van een sportbond en is een ‘believer’ van verenigingssport.
 • Wil besturen op ‘afstand’, heeft respect voor bestaande structuren en tradities en is een teamspeler.
 • Heeft naast het eigen aandachtsgebied ook interesse in de portefeuilles van de collega-bestuursleden, zoals regels & handicapping, duurzaam beheer & exploitatie, jeugd & familie, marketing & communicatie.

Vereiste achtergrond en ervaring

 • Heeft bestuurlijke ervaring m.b.t. organisaties, waarin vrijwilligers en beroepskrachten samenwerken in een complexe omgeving en kan omgaan met conflictgevoelige onderwerpen.
 • Bezit een relevant maatschappelijk netwerk in golf.
 • Beschikt over aantoonbare affiniteit met de golfsport en heeft gevoel voor de combinatie van topsport en breedtesport.
 • Heeft ervaring met het werk van een bestuurlijke rol ism een directie.

Competenties

 • Strategische oriëntatie: is in staat strategisch te denken en de hoofdlijnen van beleid te beoordelen.
 • Resultaatgerichtheid in het stellen van doelen en het zorgdragen dat deze worden behaald, ook onder moeilijke omstandigheden.
 • Samenwerking en beïnvloeding: heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en inzicht in de verdeling van bevoegdheden tussen Algemene Ledenvergadering, bestuur en de directeur, alsook externe stakeholders. Is gericht op verbinding van de verschillende geledingen en belanghebbenden binnen en buiten de federatie.
 • Onafhankelijkheid: is in staat kritisch en onafhankelijk te denken met inachtneming van de collectieve verantwoordelijkheid.

Persoonlijkheid

 • Kritisch, onafhankelijke denker.
 • Enthousiasmerend, verbindend, laagdrempelig, teamspeler.
 • Gedreven, initiërend, nieuwsgierig.
 • Gevoel voor verhoudingen, rolvast.
 • Communicabel, juiste toonzetting.
 • Besluitvaardig, richtinggevend, bepalend.
 • Zichtbaar, zelfbewust, maar bescheiden en dienstbaar, geen groot ego.
 • Verstandig, evenwichtig, gelijkwaardig, vermogen tot relativeren.

Overige vereisten

 • Opleiding op academisch werk- en denkniveau.
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Beschikbaar voor tussentijds overleg en vertegenwoordiging van de federatie op nationale en internationale evenementen.
 • Brengt diversiteit (bijv. leeftijd, geslacht, golfachtergrond).
Reageren op de bestuursfuncties kan tot 23 augustus

Vacature Bestuurslid Regels & Handicapping

Inhoudelijk

 • Faciliteert verankering van golfers zowel sportief als sociaal.
 • Bovengemiddelde kennis van de golfregels.
 • Vermogen om hoofdlijnen van beleid te bewaken.
 • In staat veranderingsprocessen te begeleiden.

Ervaring/achtergrond

 • Gewend om een team aan te sturen.
 • Ervaring om in een divers krachtenveld te opereren.
 • Voelt zich comfortabel met het spreken voor grote groepen.

Vacature Bestuurslid Breedtesport

Inhoudelijk

 • Faciliteert verankering van golfers zowel sportief als sociaal.
 • Heeft oog voor de diverse behoeften ongeacht leeftijd en gender.
 • Stimuleert de inclusiviteit van de golfsport.
 • Respecteert tradities maar staat tegelijkertijd open voor innovatie(s).
 • Omarmt het ontwikkeltraject van golfers van nog vóór de eerste kennismaking met golf, via handicap 54 en de negen stappen die daarop volgen.

Ervaring/achtergrond

 • Heeft affiniteit en ervaring met sport en bij voorkeur met golf, dit kan zijn als speler, coach, werknemer in de sport of als bestuurder. Bestuurlijke ervaring is echter geen voorwaarde, wel een pré.
 • Voelt zich thuis in een ecosysteem van stakeholders die ieder vanuit hun eigen discipline succesvol willen zijn.
 • Bekend met digitale transformatie en de invloed op traditionele modellen.

Traject

Voor beide vacatures komt de NGF met een lijst met kandidaten van mensen die zich melden, aangevuld met mensen die geïdentificeerd zijn door een executive search bureau dat de NGF ondersteunt in deze procedure. Op deze manier ontstaat er per 1 september 2021 een lijst, waaruit een short list wordt geselecteerd, met wie wij in september diverse gesprekken zullen voeren. Bij de selectie van kandidaten zal ook gekeken worden naar een evenwichtige samenstelling in het bestuur op het gebied van (golf)achtergrond, leeftijd en geslacht.

Informatie en reactie

Heeft u interesse in een van de twee openstaande vacatures? Stuur dan vóór 23 augustus 2021 een brief en uw CV naar Jeroen Stevens. Ook als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Jeroen.