Terug naar Duurzaam beheer

Agronomie

De golfsport is gediend met een gezonde, sportieve en economische ontwikkeling van de branche. De NGF richt zich daarom in haar dienstverlening, naast sportieve ondersteuning, ook op de zakelijke aspecten van de organisatie van golfbanen en -clubs. De NGF treedt op als expertisecentrum en biedt - naast individuele ondersteuning aan de golfbaanbeheerder - (digitale) publicaties, workshops en doelgroepprogramma’s aan.

Ondersteuning op het gebied van agronomie (landbouwkunde, teelttechniek) is sinds 2015 onderdeel van de dienstverlening door de NGF. De focus ligt op een structurele beheerkwaliteit van de speeloppervlakten in harmonie met de natuurlijke omgeving als basis voor het spelplezier van golfers. De NGF ondersteunt baanbeheerders in het duurzaam optimaliseren van golfbaanonderhoud en slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. 

Duurzaam beheer

De speelkwaliteit van een golfbaan draagt in belangrijke mate bij aan het spelplezier van de golfer. Om dit golfplezier structureel te kunnen blijven bieden, is het nodig om het beheer van de golfbaan op een duurzame wijze uit te voeren. Hiermee wordt bedoeld het optimaliseren van de speelkwaliteit in goede harmonie met de natuurlijke omgeving onder goed economisch en maatschappelijk verantwoord beheer. De focus op duurzaamheid in golfbaanbeheer komt vanuit een intrinsieke motivatie van de golfsector. De relatie van de golfsport met het natuurlijke landschap is uniek en vraagt verantwoord en deskundig beheer. Daarnaast is duurzaam beheer de legitieme standaard die de samenleving stelt aan golfbaanbeheer. Het wettelijke verbod op het gebruik van pesticiden op golfbanen wijst op een meer kritische houding dan voorheen. 

Green Deal en de jaren daarna

Met de Green Deal Sportvelden kreeg de golfsport een uitzonderingspositie, maar tijdelijk en op voorwaarden. De essentie van de Green Deal en afspraken voor de periode 2020-2021 is het terugdringen van het gebruik van pesticiden voor zover dit technisch haalbaar is en - daarnaast - het objectief onderbouwen én het reguleren van eventuele uitzonderingen op het verbod op het gebruik van pesticiden. Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik drastisch af te bouwen. Om banen hierbij te begeleiden is IPM vanaf nu geïntegreerd in OnCourse NL (lees hier meer).

Waar houdt agronomie zich mee bezig?

En belangrijker, wat heeft u er aan? De agronomische uitdagingen rond beheer en onderhoud van golfbanen nemen in hoog tempo toe. Het naderende verbod op chemische bestrijdingsmiddelen vraagt om een transitie van de sector. Nieuwe werkmethodes en het naleven van best practices moeten geïntroduceerd worden. Van beheerders (bestuur of directie, baancommissie, manager en (hoofd)greenkeeper) wordt een verantwoorde wijze van golfbaanonderhoud en beheer verwacht die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. Dit brengt onvermijdelijk de vraag naar verdere verzakelijking en kennisverdieping met zich mee. De afdeling Agronomie bij de NGF is in dit verband een onafhankelijk en objectief loket voor golfbaanonderhoud en -beheer in Nederland. De dienstverlening is gericht op het optimaliseren van de speeloppervlakken voor de golfsport. De focus ligt hierbij op de overgang naar chemievrij beheer.

Maak een afspraak

Vanaf 2015 al biedt de NGF beheerders onafhankelijk agronomische ondersteuning. Deze dienstverlening is kosteloos. De NGF komt op verzoek langs bij de golfbaan, denkt mee in de lokale probleemstelling en geeft oplossingsrichtingen. Bij voorkeur vindt overleg plaats met de bestuurder, manager en hoofdgreenkeeper van de betreffende golfbaan. In het gesprek worden de individuele verantwoordelijkheden voor deze niveaus benoemd en worden concrete stappen geformuleerd waarmee zij aan de slag kunnen. Van elk bezoek wordt een uitgebreid verslag gemaakt.