Terug naar Duurzaam beheer

Agronomie

De golfsport is gediend met een gezonde, sportieve en economische ontwikkeling van de branche. De NGF richt zich daarom in haar dienstverlening, naast de sportieve ondersteuning, ook steeds meer op de zakelijke aspecten van de organisatie van golfbanen en -clubs. De NGF treedt op als expertisecentrum en biedt, naast individuele ondersteuning aan de golfbaanbeheerder, (digitale) publicaties, workshops en doelgroepprogramma’s aan.

Ondersteuning op het gebied van Agronomie (landbouwkunde, teelttechniek) is de nieuwe dienstverlening van de NGF (sinds 2015). De focus ligt op een structurele beheerkwaliteit van de speeloppervlakten in harmonie met de natuurlijke omgeving als basis voor het spelplezier van golfers. De NGF ondersteunt baanbeheerders in het duurzaam optimaliseren van golfbaanonderhoud en slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. 

Duurzaam beheer

De speelkwaliteit van de golfbaan draagt in belangrijke mate bij aan het spelplezier van de golfer. Om dit golfplezier structureel te kunnen blijven bieden, is het nodig om het beheer van de golfbaan op een duurzame wijze uit te voeren. Hiermee wordt bedoeld het optimaliseren van de speelkwaliteit in goede harmonie met de natuurlijke omgeving onder goed economisch en maatschappelijk verantwoord beheer. De focus op duurzaamheid in golfbaanbeheer komt vanuit een intrinsieke motivatie van de golfsector. De relatie van de golfsport met het natuurlijke landschap is uniek en vraagt verantwoord en deskundig beheer. Daarnaast is duurzaam beheer de legitieme standaard die de samenleving inmiddels stelt aan golfbaanbeheer. Het wettelijke verbod op het gebruik van pesticiden op golfbanen dat in voorbereiding is, wijst op een meer kritische houding dan voorheen. Met de Green Deal Sportvelden krijgt de golfsport vooralsnog een uitzonderingspositie, maar tijdelijk en op voorwaarden. 

Green Deal 

De essentie van de Green Deal is het zoveel mogelijk terugdringen van het gebruik van pesticiden voor zover dit technisch haalbaar is en - daarnaast - het objectief onderbouwen én het reguleren van eventuele uitzonderingen op het verbod op het gebruik van pesticiden dat de overheid per 2017 heeft ingesteld en waarvoor de sector vooralsnog tot 2020 een uitzondering op heeft. Wetgeving met betrekking tot dit verbod is momenteel in voorbereiding.

Waar houdt agronomie zich mee bezig?

En belangrijker, wat heeft u er aan? De agronomische uitdagingen rond beheer en onderhoud van golfbanen nemen op dit moment dus in hoog tempo toe. Het naderende verbod op chemische bestrijdingsmiddelen vraagt om een transitie van de sector. Nieuwe werkmethodes en het naleven van best practices moeten geïntroduceerd worden. Van beheerders (bestuur of directie, baancommissie, manager en (hoofd-)greenkeeper) wordt een verantwoorde wijze van golfbaanonderhoud en beheer verwacht, voldoend aan de vigerende wet- en regelgeving. Dit brengt onvermijdelijk de vraag naar verdere verzakelijking en kennisverdieping met zich mee. Met het opzetten van de afdeling Agronomie bij de NGF ontstaat een onafhankelijk en objectief loket voor golfbaanonderhoud en -beheer in Nederland. De dienstverlening is gericht op het optimaliseren van de speeloppervlakken voor de golfsport. De focus ligt hierbij op de overgang naar chemievrij beheer per 2020 in het kader van de Green Deal Sportvelden.

Afspraak

Vanaf 2015 biedt de NGF beheerders onafhankelijk agronomische ondersteuning. Deze dienstverlening is kosteloos. De NGF komt op verzoek langs bij de golfbaan, denkt mee in de lokale probleemstelling en geeft oplossingsrichtingen. Bij voorkeur vindt overleg plaats met de bestuurder, manager en hoofdgreenkeeper van de betreffende golfbaan. In het gesprek worden de individuele verantwoordelijkheden voor deze niveaus benoemd en worden concrete stappen geformuleerd waarmee zij aan de slag kunnen. Van elk bezoek wordt een uitgebreid verslag gemaakt.