Terug naar Caddie

Golf met een beperking

De afdeling sportparticipatie heeft als primaire focus een actieve ondersteuning van golfclubs en -banen in Nederland. Dit omvat ook golf voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Golf is een van de weinige sporten waaraan zij kunnen deelnemen.

Golf is een sport voor iedereen. Ongeacht leeftijd, geslacht, of fysieke beperking. Het is een geweldige manier om buiten te zijn, te sporten, vrienden te maken, terwijl het tegelijkertijd de mogelijkheid biedt voor persoonlijke uitdaging en groei. Er is geen reden waarom niet iedereen van de sport zou genieten, ook niet voor mensen met een beperking.

De golfsport is een van de weinige sporten waaraan mensen met een (zware) fysieke en/of verstandelijke beperking kunnen deelnemen. En hoewel dat niet per se het doel hoeft te zijn, ervaren veel van hen door het golfen een aanzienlijke verbetering van hun fysieke en mentale gezondheidstoestand.

Voor wie

Iedereen kan golf op zijn eigen niveau spelen. Per persoon kan gekeken worden met welke aanpassingen de sport beoefend kan worden. Een paar voorbeelden:

Revalidatiepatiënten
De laatste jaren hebben de NGF en de PGA Holland een samenwerking opgezet met meer dan 20 revalidatiecentra. Op deze centra werken bewegingsagogen die speciaal zijn opgeleid en over materiaal beschikken om golf in revalidatietherapie aan te kunnen bieden. Voor informatie over deze centra kun je contact opnemen met Alexander Renders (contactgegevens naast dit artikel).

Mensen met een lage dwarslaesie
Mensen met een lage dwarslaesie, of andere lichamelijke beperking waardoor ze niet zelfstandig kunt staan, kunnen gebruik maken van de Paragolfer. Dit is een mobiele buggy die de golfer tot sta-hoogte kan brengen, waardoor een golfslag gemaakt kan worden. PGA Holland heeft dankzij de Stichting Bevordering Minder Validen Golf (BMVG) de beschikking over een paragolfer. Er zijn inmiddels ook golfclubs met een eigen paragolfer.

Mensen met een verstandelijke beperking
De NGF werkt, als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking die willen golfen, nauw samen met Special Olympics Nederland. In 2016 heeft een golfteam voor het eerst meegedaan aan de Nationale Special Olympics. Met name golfprofessional Cora van Rongen is actief op het gebied van lesgeven aan mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie? Stuur Alexander Renders een e-mail.

Parkinson2beat
In Nederland zijn ruim 50.000 mensen waarbij de diagnose Parkinson is gesteld. Regelmatig en op de juiste manier bewegen kan Parkinson maximaal vertragen. Golf is één van die sporten die populair is bij mensen met Parkinson. Het stimuleert het concentratievermogen en de fijne motoriek. Het buiten zijn in de vaak prachtige natuur en de sociale contacten op de baan dragen nog verder bij aan het fysieke en mentale welzijn van Parkinson patiënten.

Parkinson2Beat heeft als doel fondsen te werven voor fundamenteel onderzoek, een platform te bieden aan jonge Parkinson patiënten, de omgeving meer bewust te maken van de impact die Parkinson heeft en uit te dragen dat sporten de voortgang van Parkinson kan vertragen.

In 2022 zal Parkinson2beat The Parkinson Games (voorheen ‘Parkinsoniada’) organiseren in Eindhoven. Een internationale sportwedstrijd, een ‘Olympische Spelen’ voor Parkinson patiënten. Deelnemers uit meerdere Europese landen zullen het tegen elkaar opnemen in verschillende sporten, waaronder golf. Lees er hier meer over.

Topgolf voor mensen met een fysieke beperking
Onder leiding van coach Marcella Neggers trainen en spelen de beste fysiek beperkte golfers. Deze spelers nemen deel aan internationale toernooien, georganiseerd door de European Disabled Golf Association. Elk jaar vindt er een EK plaats, in de even jaren een individueel EK en in de oneven jaren een EK voor landenteams. Nederland is bij beide EK’s doorgaans ruim vertegenwoordigd in de diverse categorieën.

Er is inmiddels ook een wereldranglijst voor golfers met een beperking. Meerdere Nederlandse golfers en golfsters behoren tot de top van Europa! De lijst wordt bijgehouden door de R&A en USGA: klik hier.

Golfsport toegankelijk maken

Er zijn verschillende initiatieven, die allemaal als doel hebben de golfsport toegankelijk(er) te maken voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.  

Uniek Sporten
Uniek Sporten helpt mensen met een beperking bij het zoeken van een sport. Het brengt deze mensen én de sportaanbieders bijeen op een digitaal platform. Bezoekers van de website kunnen onder andere filteren op (afstand tot) woonplaats, soort sport en type beperking. Op dit moment hebben 30 golfclubs en banen in heel Nederland zich aangesloten.

Wil je jouw golfclub of -baan ook aansluiten op het platform? Aanmelden kan eenvoudig op unieksporten.nl/sportaanbieder/aanmelden.

PGA Holland
De Professional Golfers Associatie Holland behartigt de belangen van playing- en teaching-professionals in Nederland. Met regelmaat biedt de PGA opleidingen of workshops aan waarin golfprofessionals opgeleid worden in de fysieke, psychosociale- en technische begeleiding van gehandicapte golfers. Check de website of mail Jim van Heuven, directeur opleidingen van de PGA Holland, voor meer informatie.

Overige initiatieven
Bekijk ook onderstaande websites. Zonder uitzondering fantastische initiatieven om meer mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking te kunnen laten golfen.
•    www.fondsgehandicaptensport.nl/activiteiten/golf
•    gvoorg.nl
•    golfenzondergrenzen.nl
•    stichtingrevalidatiegolf.com
•    bmvg.nl
•    handigolf.nl

Ondersteuning NGF

De afdeling sportparticipatie heeft als primaire focus een actieve ondersteuning van golfclubs en -banen in Nederland. Deze ondersteuning varieert van online trainingen en webinars tot intensieve clubtrajecten.

In samenwerking met Fonds Gehandicaptensport bieden we ook gerichte ondersteuning op het gebied van golfen met beperking. We kunnen bijvoorbeeld individuele clubs helpen met een clubbezoek en korte begeleiding. Denk hierbij aan opleiden of bijscholen van de golfpro’s, meedenken hoe de doelgroep te bereiken en eventuele aanpassing van de accommodatie. We geven graag advies op maat!

We kunnen ook helpen bij het opzetten van een samenwerking tussen meerdere clubs in één regio. Samenwerking kan dan bijvoorbeeld betekenen dat het aanbod op elkaar wordt afgestemd en dat kennis wordt gedeeld.

Ben je als club of stichting van plan om een golftoernooi of -clinic voor mensen met een beperking te organiseren? Of wil je de opbrengsten van je golftoernooi doneren aan golf voor mensen met een beperking? Bel of mail Alexander Renders of neem een kijkje op deze website waar je je toernooi kunt promoten en waar je mogelijkheden kunt vinden voor subsidie van je toernooi.

Neem contact op met Alexander Renders of met Robin de Heij van Fonds Gehandicaptensport als je vragen hebt of voor meer informatie.

In augustus 2020 sprak Alexander Renders van de NGF op ALLsportsradio over golf voor mensen met een beperking en het Sportfonds Golf.

In de uitzending komen ook paragolfer Monique Kalkman en directeur opleidingen PGA Holland, Jim van Heuven, aan het woord. Luister hier naar de gehele uitzending.

Praktische tips

Handicart gebruiken
De missie van Stichting Handicart is mobiliteit te verschaffen aan mindervalide golfers om hen daarmee in staat te stellen het golfspel te (blijven) beoefenen. Een Handicart of Golf buggy is een klein voertuig dat voornamelijk wordt gebruikt tijdens het spelen van golf. Het is ontworpen om twee spelers en twee golftassen te verplaatsen over een golfbaan.

Indien je je als pashouder registreert bij de Stichting Handicart kun je tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de bijna 800 handicarts die verspreid over meer dan 200 golfclubs aanwezig zijn. Lees er meer over en vraag je pas aan op handicart.nl.

Lid worden van de European Disabled Golf Association (EDGA)
Sinds 2014 is de NGF lid van de EDGA. Hierdoor komen Nederlandse golfers met een fysieke beperking  ook in aanmerking voor een EDGA-pas. Deze pas geeft recht op deelname (mits aan de aanvullende wedstrijdvoorwaarden wordt voldaan) aan de wedstrijden die vermeld staan op de NGF-wedstrijdkalender en de  EDGA-kalender.

Raadpleeg ook de GOLF.NL-pagina Golf met een fysieke beperking