Terug naar Caddie

Golf met een beperking

De afdeling sportparticipatie heeft als primaire focus een actieve ondersteuning van golfclubs en -banen in Nederland. Dit omvat ook golf voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Golf is een van de weinige sporten waaraan zij kunnen deelnemen.

Golf voor mensen met een beperking is een belangrijk speerpunt van de NGF. Golf is een moeilijke sport maar bijna iedereen kan golf leren, ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Mensen met een beperking die golf oppakken, ervaren vaak een aanzienlijke verbetering van hun fysieke en mentale gezondheidstoestand.

Het is een grote doelgroep waarvoor we als meer kunnen doen. Wie slecht kan lopen, kan golfen met behulp van een buggy. Golf is wat dat betreft al inclusief. Maar veel mensen met een beperking hebben wat betreft materiaal, lessen en lidmaatschappen een ander aanbod nodig dan de gemiddelde golfer. De NGF stimuleert dat golfclubs een gericht aanbod hebben voor mensen met een beperking.

Er zijn gelukkig al heel wat clubs met een gericht aanbod voor mensen met een beperking. Maar we streven naar een landelijke dekking, zodat mensen met een beperking in alle Nederlandse regio’s golf kunnen leren en spelen. Om onze ambities te realiseren is de NGF versterkt met Renske van Beek, voormalig paralympisch snowboarder. Zij begeleidt clubs en banen bij het aanbieden van golf voor mensen met een beperking. Daarnaast werken we nauw samen met Fonds Gehandicaptensport. De organisatie heeft ook een fonds voor de golfsport en clubs kunnen daar aanspraak op maken.

Hieronder lees je meer over verschillende initiatieven en de ondersteuning die de NGF kan bieden.

Ondersteuning NGF

Golf is een sport voor iedereen. Ongeacht leeftijd, geslacht, of fysieke beperking. Het is een geweldige manier om buiten te zijn, te sporten, vrienden te maken, terwijl het tegelijkertijd de mogelijkheid biedt voor persoonlijke uitdaging en groei. Iedereen zou van de sport moeten kunnen genieten, ook mensen met een beperking. 

De afdeling sportparticipatie heeft als primaire focus een actieve ondersteuning van golfclubs en -banen in Nederland. Deze ondersteuning varieert van online trainingen en webinars tot intensieve clubtrajecten. Gerichte ondersteuning op het gebied van golf met een beperking bieden we in samenwerking met Fonds Gehandicaptensport.

We kunnen bijvoorbeeld individuele clubs helpen met een clubbezoek en een korte begeleiding. Denk hierbij aan opleiden of bijscholen van de golfpro’s, meedenken hoe de doelgroep te bereiken en eventuele aanpassing van de accommodatie. We geven graag advies op maat! We kunnen ook helpen bij het opzetten van een samenwerking tussen meerdere clubs in één regio. Samenwerking kan dan bijvoorbeeld betekenen dat het aanbod op elkaar wordt afgestemd en dat kennis wordt gedeeld.

Neem contact op met Renske van Beek als je vragen hebt of voor meer informatie. 

Praktische tips

Handicart gebruiken
Stichting Handicart maakt afspraken met golfclubs en banen zodat minder valide golfers tegen geringe betaling een buggy (een Handicart) kunnen huren. Meer informatie: handicart.nl.

Toernooien en clinics
Ben je als club of stichting van plan om een golftoernooi of -clinic voor mensen met een beperking te organiseren? Of wil je de opbrengsten van je golftoernooi doneren aan golf voor mensen met een beperking? Stuur een mail naar Renske van Beek of neem een kijkje op deze website waar je je toernooi kunt promoten en waar je mogelijkheden kunt vinden voor subsidie van je toernooi.

Lid worden van de European Disabled Golf Association (EDGA)
Sinds 2014 is de NGF lid van de EDGA. Hierdoor komen Nederlandse golfers met een fysieke beperking in aanmerking voor een EDGA-pas. Deze pas geeft recht op deelname (mits aan de aanvullende wedstrijdvoorwaarden wordt voldaan) aan wedstrijden die vermeld staan op de EDGA-kalender.

Revalidatiepatiënten
De laatste jaren hebben de NGF en de PGA Holland een samenwerking opgezet met revalidatiecentra. Op deze centra werken bewegingsagogen die speciaal zijn opgeleid en over materiaal beschikken om golf in revalidatietherapie aan te kunnen bieden. Voor informatie over deze centra kun je contact opnemen met Alexander Renders.

Mensen met een lage dwarslaesie
Mensen met een lage dwarslaesie of andere lichamelijke beperking waardoor ze niet zelfstandig kunt staan, kunnen gebruik maken van een paragolfer. Dit is een mobiele buggy die de golfer tot stahoogte kan brengen, waardoor een golfslag gemaakt kan worden. PGA Holland heeft dankzij de Stichting Bevordering Minder Validen Golf (BMVG) de beschikking over een paragolfer. Er zijn inmiddels ook golfclubs met een eigen paragolfer.

Mensen met een verstandelijke beperking
De NGF werkt als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking nauw samen met Special Olympics Nederland. In 2016 heeft een golfteam voor het eerst meegedaan aan de Nationale Special Olympics. Met name golfprofessional Cora van Rongen is actief op het gebied van lesgeven aan mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie? Stuur Alexander Renders een e-mail.

Parkinson2beat
In Nederland zijn ruim 50.000 mensen bij wie de diagnose Parkinson is gesteld. Regelmatig en op de juiste manier bewegen kan Parkinson maximaal vertragen. Golf is een van die sporten die populair is bij mensen met Parkinson. Het stimuleert het concentratievermogen en de fijne motoriek. Het buiten zijn in de vaak prachtige natuur en de sociale contacten op de baan dragen nog verder bij aan het fysieke en mentale welzijn van Parkinson-patiënten. Parkinson2Beat heeft als doel fondsen te werven voor fundamenteel onderzoek, een platform te bieden aan jonge Parkinson-patiënten, de omgeving meer bewust te maken van de impact die Parkinson heeft en uit te dragen dat sporten de voortgang van Parkinson kan vertragen.

Topgolf voor mensen met een fysieke beperking
Onder leiding van coach Marcella Neggers trainen en spelen de beste fysiek beperkte golfers. Deze spelers nemen deel aan internationale toernooien, georganiseerd door de European Disabled Golf Association. Er is inmiddels ook een wereldranglijst voor golfers met een beperking. Meerdere Nederlandse golfers en golfsters behoren tot de top van Europa! De lijst wordt bijgehouden door de R&A en USGA.

Golfsport toegankelijk maken

Er zijn verschillende initiatieven, die allemaal als doel hebben de golfsport toegankelijk(er) te maken voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.  

Uniek Sporten
Uniek Sporten helpt mensen met een beperking bij het zoeken van een sport. Het brengt deze mensen én de sportaanbieders bijeen op een digitaal platform. Bezoekers van de website kunnen onder andere filteren op (afstand tot) woonplaats, soort sport en type beperking. Op dit moment hebben 30 golfclubs en banen in heel Nederland zich aangesloten. Wil je jouw golfclub of -baan ook aansluiten op het platform? Aanmelden kan eenvoudig op unieksporten.nl/sportaanbieder/aanmelden.

PGA Holland
De Professional Golfers Associatie Holland behartigt de belangen van playing- en teaching-professionals in Nederland. Met regelmaat biedt de PGA opleidingen of workshops aan waarin golfprofessionals opgeleid worden in de fysieke, psychosociale- en technische begeleiding van gehandicapte golfers. Check de website of mail Jim van Heuven, directeur opleidingen van de PGA Holland, voor meer informatie.

Overige initiatieven
Bekijk ook onderstaande websites. Zonder uitzondering fantastische initiatieven om meer mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking te kunnen laten golfen.
•    www.fondsgehandicaptensport.nl/activiteiten/golf
•    gvoorg.nl
•    golfenzondergrenzen.nl
•    stichtingrevalidatiegolf.com
•    bmvg.nl
•    handigolf.nl

EK Disabled

In juli 2023 was Nederland voor het eerst gastheer van het EK Disabled, het European Individual Championship for Golfers with Disability. GOLF.NL maakte een inspirerend videoverslag. Het doel is dat deze reportage clubs aanzet om golf voor mensen met een beperking aan te bieden en dat zo veel mogelijk mensen met een beperking kennismaken met de golfsport.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

“Met het EK hebben we zeker ook willen laten zien dat golfen met een beperking serieus golf is”, aldus Alexander Renders, Teammanager Sportparticipatie bij de NGF, over het European Individual Championship for Golfers with Disability in Nederland. "Golf is ten opzichte van andere sporten al inclusiever, want als je bijvoorbeeld niet goed kunt lopen, kun je met behulp van een buggy wel golfen. Voor golfers met een beperking die aanpassingen nodig hebben in begeleiding, materiaal en lidmaatschapsvorm, willen we de komende jaren niettemin een slag maken.”

De NGF heeft zichzelf wat dat betreft een duidelijke doelstelling opgelegd. Renders: “We willen in 2030 super inclusief zijn; dat golfen met een beperking dan de normaalste zaak van de wereld is.” Daarvoor is ook al een route uitgestippeld. ‘’We zien dat golfleraren van PGA Holland ook steeds meer kennis over aangepast golfen vergaren. Daarnaast werken we samen met het platform Uniek Sporten. Het streven is om tussen nu en vijf jaar ervoor te zorgen dat iedereen met een beperking binnen een half uur reisafstand twee golfclubs terecht kan. Daarvoor hebben we Nederland in 24 regio’s verdeeld. We hebben het doel dat er minimaal twee clubs per regio een duurzaam aanbod hebben voor de doelgroep. Met 48 clubs ligt er dan een mooie basis.”

Die ambitie sluit ook aan bij de onlangs gelanceerde campagne Welcome to the club! waarmee de NGF de toegankelijkheid van golf wil benadrukken. Renders: “De campagne voor doelgroepen die nu ondervertegenwoordigd zijn, laat zien dat golf voor iedereen is. Zeker ook voor vrouwen en jongeren met een beperking.”

Raadpleeg ook de GOLF.NL-pagina Golf met een fysieke beperking