Privacy

1. Inleiding
De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’) heeft als doel de golfsport in Nederland in de breedste zin van het woord te ontwikkelen en te bevorderen. De NGF is gevestigd aan de Orteliuslaan 1041 in Utrecht.

De NGF neemt de privacy van haar leden serieus. Dit privacyreglement beschrijft welke gegevens verzameld worden bij het gebruik van de website www.ngf.nl (‘Website’). Ook wordt in dit reglement het gebruik van cookies op de Website beschreven. Tot slot wordt u geïnformeerd over het gebruik van uw gegevens en hoe u ons kunt contacteren.

2. Verzamelen van gegevens
Als u als gebruiker van de Website het registratie proces doorloopt en een account aanmaakt dan worden een of meerdere van de volgende gegevens opgeslagen in een database:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Profielfoto en fysieke locatie
  • Leeftijd en geslacht
  • E-mailadres, barcode en NGF-nummer
  • Technische informatie (browser, apparaat, verwijzingssite etc.)

Deze database wordt in opdracht van NGF beheerd door een externe partner (Redhotminute B.V.) en is secuur beveiligd door middel van de laatste technieken. Met deze externe partner is tevens een bewerkersovereenkomst gesloten waarin is opgenomen dat de gegevens enkel kunnen worden gebruikt door de NGF en ten behoeve van de Website. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt door de Website indien u het registratieproces volledig heeft doorlopen. Door registratie op de Website geeft u aan de NGF ondubbelzinnig toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van hieronder beschreven doeleinden (juridisch: artikel 8 sub a Wet Bescherming Persoonsgegevens). Bij het gebruik van de Website als ‘gast’ worden geen persoonsgegevens verwerkt indien u hiervoor geen toestemming verleent.

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens uit deze database te verwijderen. Dit kan door hiertoe een verzoek te mailen naar golf@ngf.nl. Al uw persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de database van de Website.

3. Cookies
De Website maakt gebruik van verschillende categorieën cookies of soortgelijke technieken (A, B, en C).

A. Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteiten van de Website en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u ingelogd blijft op de Website of de inhoud hiervan laden. Voorbeelden hiervan zijn Sitecore DMS cookies en sessie cookies.

B. Prestatie en analyse: Met behulp van deze cookies kan NGF onder andere het gebruik van de Website over verschillende apparaten analyseren. Met deze gegevens kan vervolgens de functionaliteit en prestaties van de Website verbeterd worden. Deze cookies zijn zo ingesteld dat zij niet of nauwelijks invloed hebben op de privacy van de gebruiker. Voorbeelden hiervan zijn Google Analytics en Sitecore Analytics.

C. Sociale media: Sociale media cookies bieden de mogelijkheid om een verbinding te maken met een sociale netwerk en informatie van de Website te delen. Voorbeelden van sociale media plugins zijn Facebook, Twitter of Instagram. Ook kan er embedded content van bijvoorbeeld Youtube getoond worden. 

Cookies uit de categorieën A en B worden altijd geladen omdat deze technisch noodzakelijk zijn, dan wel niet of nauwelijks impact hebben op uw privacy. Cookies uit de categorie C worden geladen nadat u toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kan op verschillende manier verkregen worden. Bijvoorbeeld door nadat u op de homepage van de Website uitkomt, vervolgens verder surft naar andere gedeeltes van de Website (uitgezonderd dit privacyreglement). Uit deze handeling leidt de NGF af dat u instemt met het gebruik van cookies uit de categorie C. Dit heet ‘impliciete’ toestemming. U kunt daarnaast ook expliciet toestemming geven door op ‘akkoord’ te klikken op de cookiebanner die onderaan in beeld verschijnt. Ook als u ingelogd bent bij een sociaal netwerk (bijv. Facebook) wordt toestemming afgeleid voor het gebruik sociale media cookies op de Website.

4. Privacyreglementen derde partijen
Op de Website van de NGF worden ook cookies gebruikt van derden partijen (voornamelijk categorie C). In het onderstaande schema een overzicht van de privacyreglement van deze partijen.

Derde partij Privacyreglement

Facebook

https://www.facebook.com

Sitecore

http://www.sitecore.net

Twitter

https://twitter.com

Instagram

https://www.instagram.com

5. Wijzigingen van het Privacyreglement
Dit reglement wordt van tijd tot tijd herzien. De laatste wijziging is van maart 2017. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen.

6. Aansprakelijkheid
De NGF en haar partners hebben met veel zorg en inspanning de Website samengesteld. Het gebruik van de Website is echter geheel voor eigen rekening en risico. De NGF en/of haar partners zijn niet aansprakelijk voor alle (in)directe schade voortvloeiend uit het gebruik van de Website.

7. Vragen en commentaar
Al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacyreglement zijn altijd welkom. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar golf@ngf.nl.