Terug naar Topgolf

NGF Competitie, Jeugdcompetitie en Najaarscompetitie

Er is geen land op de wereld waar zo massaal aan een nationale golfcompetitie wordt meegedaan als Nederland. In het voorjaar wordt de Voorjaarscompetitie gespeeld. Daarnaast is er elk jaar ook de Jeugdcompetitie en de Najaarscompetitie.

Hieronder vind je informatie over alle NGF Competities.

Veelgestelde vragen

In de algemene vergadering van 22 november 2022 is gepeild of er animo was voor een 65+ competitie. Die animo is er. Na de av is aangekondigd: "Met ingang van de Voorjaarscompetitie 2024 is er - bij genoeg animo - een nieuwe op zichzelf staande leeftijdscompetitie, een 65+ competitie 18-holes, voor zowel dames als heren. Spelers van 65+ zijn niet verplicht hieraan mee te doen. Het voordeel van deze aanpassing? Het leeftijdsverschil in de 50+ competitie is een aantal jaren terug toegenomen toen de seniorenleeftijd van 55 naar 50 jaar daalde. Het introduceren van een 65+ competitie draagt bij aan het speelplezier van jongere en oudere 50-plussers onder de competitiespelers."

In april 2023 is aan de clubs gevraagd om een inschatting te maken of en met hoeveel teams er eventueel aan een 65+ competitie zou worden deelgenomen. Op basis van de respons, meer dan 80% van de clubs heeft gereageerd waarvoor dank, is besloten om geen Dames 65+ competitie te organiseren omdat er hier te weinig animo voor is. Bij de heren daarentegen is de belangstelling dusdanig dat met ingang van het competitieseizoen 2024 er een aparte Heren 65+ competitie zal worden georganiseerd.

Deze Heren 65+ competitie zal op vrijdag worden gespeeld en over 18-holes gaan. En in de bekende vorm van 9-holes single en daarna 9-holes greensome. Om deel te nemen aan deze competitie moeten de spelers op 1 april 2024 minimaal de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Voor de volledigheid, de al bestaande aparte 18-holes competitie voor Heren 50+ zal blijven bestaan.

Op het teamopgaveformulier, dat in september 2023 wordt gestuurd, zal de mogelijkheid worden gemaakt om de teams in te schrijven en een globale speelsterkte op te geven. Dit om bij een klasse-indeling op voorhand enigszins rekening te kunnen houden met de sterkte van de teams. De teaminschrijving voor de Voorjaarscompetitie 2024 zal als deadline maandag 4 november hebben.

Wat betreft de NGF Competitie in het voorjaar werkt het normaal gesproken zo:

  • In augustus, september of oktober worden de speeldata van de competitiespeelronden in het voorjaar gepubliceerd.
  • Vervolgens geven de clubs half oktober door hoeveel teams ze inschrijven.
  • Normaal gesproken wordt de poule-indeling bekendgemaakt tussen Sinterklaas en kerstmis.
  • De clubs hoeven de namen van de spelers pas ongeveer twee weken voor aanvang van de competitie door te geven, dat is ongeveer half maart.
  • Het reglement van de voorjaarscompetitie verschijnt normaal gesproken in februari of maart.

Wat betreft de NGF Najaarscompetitie:

  • Clubs krijgen normaal gesproken in juli een aanmeldformulier.
  • Verenigingen moeten dat formulier, waarop ze het aantal teams opgeven, begin september inleveren.
  • In de loop van september wordt de poule-indeling bekendgemaakt.
  • Bekijk ook de informatie op GOLF.NL.

De Voorjaarscompetitie

De nationale competitie bestaat sinds 1921 voor heren en sinds 1930 voor dames. In Nederland doen nu elk jaar ongeveer 17.500 golfers mee aan de NGF Competitie in het voorjaar. Iedereen met een handicap van 45,0 of lager kan meedoen in een team dat bestaat uit zes clubgenoten. De competitie, die traditioneel eind maart begint, is ingedeeld in drie categorieën (18, 27 of 36 holes) en verschillende klassen. Met ingang van 2024 is er ook een 65+ competitie voor heren. In elke categorie spelen de poulewinnaars om het landskampioenschap. De agenda, poule-indeling en (individuele) uitslagen zijn te vinden op golf.nl/ngf-competitie

Jaarlijks nemen 20.000 competitiespelers van meer dan 210 golfclubs deel aan de Voor- en Najaarscompetitie van de NGF

In de hoofdklasse van de Voorjaarscompetitie spelen veel Nederlandse topamateurs. Lees meer over topgolf op ngf.nl/topgolf.

De Najaarscompetitie

De NGF heeft als doelstelling "meer clubgolfers te faciliteren met competitieve wedstrijden". Een verenigingslidmaatschap krijgt hierdoor nog meer waarde. Om de sportieve ambitie onder golfers op alle niveaus te stimuleren, heeft de NGF de Najaarscompetitie ontwikkeld.

De Najaarscompetitie, in 2014 geïntroduceerd, heeft een eenvoudiger opzet en is toegankelijk voor een brede groep golfers. De opzet: vier teams in een poule spelen wedstrijden. Er zitten vier spelers in een team en in principe vier teams in een poule. Die vier teams spelen op dagen tegen elkaar. De teams komen uit voor een golfvereniging en de deelnemers moeten dan ook lid zijn. Iedereen met een handicap van 45,0 of lager kan meedoen. Maar verder zijn er geen eisen: iedereen mag meedoen en elke combinatie van spelers is mogelijk; man, vrouw, golfprofessional of beginner.

Sinds 2021 wordt de Najaarscompetitie niet alleen op zondagen maar ook op woensdagen gehouden. Op de woensdag is de spelvorm negen holes individueel stableford en negen holes greensome stableford, beide met handicapverrekening. Op de zondag is de spelvorm achttien holes individueel stableford met handicapverrekening. 

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

De Jeugdcompetitie

De NGF Jeugdcompetitie vindt normaal gesproken jaarlijks plaats op de zondagen in juni en het begin van juli. De competitie kent in totaal vijf speeldagen en staat open voor jeugdspelers tot en met 21 jaar. Een team bestaat uit vier spelers en dit kunnen zowel jongens als meisjes zijn.

Op basis van de lengte van de ontvangstbaan is er een splitsing gemaakt tussen lange-banen- en korte-banencompetitie. Om deel te nemen is een handicap van 54 of beter voldoende.

In de korte-banencompetitie speel je 18-holes Stableford. De gemaakte scores vergelijk je aan het einde van de ronde met je tegenstander en zo worden de wedstrijdpunten verdeeld. De lange-banencompetitie kent een 36-holes en een 18-holes competitie. In de 18-holes competitie speel je ook Stableford, waarbij de eerste 9-holes singles zijn en de tweede 9-holes greensome. De 36-holes competitie is verdeeld in 18-holes foursome in de ochtend en 18-holes single in de middag, beide ronden worden zonder handicapverrekening gespeeld. 

Lees ook: De traditie van de NGF Competitie.