Terug naar Over de NGF

Pers & media

De NGF hecht zeer veel waarde aan een goede, professionele relatie met de media. Op deze pagina vind je relevante informatie voor geïnteresseerde journalisten, fotografen en andere media.

Contact

Heb je een vraag over golf, over de NGF, of heb je een interviewverzoek, dan kan je een mail sturen naar media@ngf.nl of bellen met Danielle Wallet (via 06-82301428).

Ben je op zoek naar (achtergrond)informatie, zoals de feiten en cijfers van de golfsport, neem dan een kijkje in de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Golf is wereldwijd een grote sport en ook in Nederland is golf groot. Dat komt door een aantal eigenschappen die golf aantrekkelijk maken. Allereerst is golf een gezonde buitensport die voor de lol of competitief gespeeld kan worden. Daarnaast is golf is een sociale sport die je met vrienden, collega's, kennissen en familie kunt spelen. Golf is voor iedere leeftijd aantrekkelijk; Mannen, vrouwen, jeugd en senioren. Vanwege het handicapsysteem in golf kunnen golfers van alle niveaus wedstrijden tegen elkaar spelen, individueel of in teamverband. 

In Nederland is golf sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een van de grootste sporten. Er zijn ongeveer 420.000 geregistreerde golfspelers. Dat betekent dat ongeveer 2,34 procent van de Nederlanders golf speelt. Er zijn 250 golflocaties. Daarmee staat Nederland in de top 20 van golflanden wat betreft het aantal golfbanen. Nederland telt bijna 275 golfclubs. 

In Nederland is ongeveer 32 procent van de golfers vrouwelijk. Dit is een veel hoger percentage dan in de meeste andere landen. Desondanks is het een belangrijk doel van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) dat het percentage vrouwelijke golfers stijgt. Ook is het een doel dat meer jongeren de golfsport ontdekken. Deze doelen zijn geformuleerd in het strategisch plan van de NGF.

Nederland telt ongeveer 600 golfleraren (teaching professionals) aangesloten bij en opgeleid door de PGA Holland. Dit is de belangrijkste organisatie voor golfleraren. In totaal telt Nederland ongeveer 1500 teaching professionals.

Op de meeste golfclubs en -banen in Nederland is een grote groep vrijwilligers (gemiddeld 50) actief. Zij zetten zich in voor de club en de golfbaan waarop de club speelt. Het onderhoud van de golfbaan wordt uitgevoerd door professionals die 'greenkeepers' genoemd worden. Deze gespecialiseerde vakmensen dragen niet alleen zorg voor de spelonderdelen maar ook voor de natuur op de golfterreinen. Nederland telt in totaal ongeveer 1.000 greenkeepers. 

Golf is wereldwijd een zeer grote sport. Golf wordt gespeeld in 209 van de 249 landen. In de hele wereld zijn er ongeveer 39.000 golfbanen. In deze definitie telt elke baan met 9 of 18 holes als één baan. Onderzoekers van de R&A en Sports Marketing Surveys zeggen dat er eind 2021 in de hele wereld ongeveer 66,6 miljoen golfers zijn. In deze definitie wordt een golfer omschreven als iemand die minstens twee ronden per jaar speelt. In 2016 stond het aantal golfers wereldwijd nog op 61 miljoen. In Europa zijn er anno 2021 10,6 miljoen golfers (ongeveer 1,2% van de bevolking). In 2016 waren dat er 7,9 miljoen. De recente groei begon al voor de uitbraak van corona en versnelde gedurende de coronapandemie.

Meer informatie: ledentallenrapportage van NOC*NSF en het tweejaarlijkse rapport Golf Around the World van de R&A

Er zijn in Nederland ongeveer 250 golflocaties - van kleine 9-holes par-3 banen tot grote complexen met twee 18-holes banen. Het aantal golfclubs in Nederland is bijna 275.

Golf is toegankelijk voor iedereen. Er zijn lidmaatschappen voor elke portemonnee en de prijs van een los rondje golf varieert tussen de 10 euro voor 9 holes en bedragen van 100+ euro voor een ronde van 18 holes. Lees meer in de FAQ “Is golf duur?”

Een terrein met een 9-holes baan beslaat 10 tot 30 hectare, een 18-holes baan 40 tot 60 hectare.

Het begrip golfterrein is meeromvattend dan het begrip golfbaan. Het golfterrein is het gehele gebied waarvoor de golfclub of de beheerder verantwoordelijk is, dus de golfbaan (de spelonderdelen), de opstallen, de driving range en andere oefenfaciliteiten, het parkeerterrein en de natuur op het terrein. Een groot deel van het golfterrein wordt natuurvriendelijk ingericht en beheerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de "carry" (het gedeelte tussen de tee en het begin van de fairway), waterpartijen, ecologische zones en de "rough" (gebieden met grassen, kruiden, heide, zand, bomen en struiken rondom en tussen spelonderdelen). 

Golfbanen zijn te verdelen in vier hoofdsoorten:

 • duinbanen: banen in een bestaand duingebied;
 • bosbanen: banen in een bosgebied;
 • heidebanen: banen in een heidegebied;
 • polder- en weilandbanen: banen in een open polder of op weilanden;
 • parkbanen: banen waarvan het buitengebied min of meer volgroeid is en die daardoor een parkachtig karakter hebben.

Niet alle banen in Nederland laten zich even gemakkelijk onder één van deze typen vangen. Zo zijn er banen die langzaam veranderen van een polderbaan naar een parkbaan. Ook zijn er nogal wat banen die een tweeledig karakter hebben, zoals een aantal oude banen die later zijn uitgebreid. In Nederland zijn er ook golfbanen met hotels en met (recreatie)huizen.

 • Op bijna alle golfbanen in Nedreland is de horeca ook geopend voor mensen die niet golfen.
 • Veel golfbanen hebben vergaderfaciliteiten die door iedereen gebruikt kunnen worden.
 • Veel golfbanen hebben openbaar toegankelijke routes, zoals fiets-, voet- en ruiterpaden.
 • Veel golfbanen bieden meer dan golf aan, bijvoorbeeld tennis, fitness, voetgolf en minigolf.

Verenigingsbanen, openbare banen en commerciële golfbanen

Eind negentiende eeuw ontstonden in Nederland de eerste golfbanen. Deze waren meestal eigendom van de golfclub (vereniging) die op de baan speelde. De exploitatie was ook vaak in handen van die vereniging. Dit model is tot ongeveer 1970 het meest gebruikelijk geweest in Nederland, met soms kleine nuances. Zo kan het voorkomen dat de grond wordt gepacht en niet in eigendom is. Ook worden de eigendommen wel eens ondergebracht in een stichting, die de baan exploiteert.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen er ook zogenaamde openbare overheidsbanen. In die tijd was het namelijk gebruikelijk dat de rijksoverheid de financiering van
openluchtrecreatieprojecten met een regionale functie voor een belangrijk deel voor haar rekening nam en vervolgens de exploitatie overdroeg aan de lagere overheden. Daarvoor werden dan vaak recreatieschappen gevormd. Bekende voorbeelden van banen die oorspronkelijk openbare overheidsbanen waren, zijn Oude Maas en Spaarnwoude.

Nadat mede door de aanleg van deze openbare golfbanen de belangstelling voor de golfsport stormachtig was gegroeid, ontstond voor de aanleg en exploitatie van golfbanen ook belangstelling bij het bedrijfsleven, wat in de jaren tachtig leidde tot onder andere de aanleg van de zogenaamde commerciële banen.

Op dit moment is ongeveer de helft van de golfbanen in Nederland een verenigingsbaan en de andere helft een baan met een commercieel karakter. Alhoewel de vormen van eigendom en exploitatie kunnen verschillen, geldt voor alle golfbanen dat ze te maken hebben met exploitatiekosten en -opbrengsten.

Exploitatievormen

Bij verenigingsbanen is de vereniging eigenaar, huurder, erfpachter of pachter van de grond, waarop de golfbaan is aangelegd. Meestal heeft de vereniging zelf de golfbaan aangelegd, maar het komt ook voor dat de eigenaar van de grond de baan heeft aangelegd en vervolgens het geheel heeft verhuurd aan de vereniging. De vereniging exploiteert de baan voor de leden en loopt daarmee zakelijk risico. Dat betekent dat de leden in de vorm van contributie de middelen opbrengen, die nodig zijn voor kapitaal- en rentelasten, eventuele pacht, beheer en onderhoud. Daartoe wordt door het bestuur van de vereniging jaarlijks een begroting opgesteld en aan de Algemene Ledenvergadering van de
vereniging ter goedkeuring voorgelegd.

De opkomst van de commerciële golfbanen begon in de jaren tachtig als gevolg van de groeiende belangstelling voor golf, ook bij het bedrijfsleven. Met uitzondering van ‘pay and play’ banen, zoals bijvoorbeeld Golfbaan Delfland, is ook op commerciële banen in het algemeen een vereniging de vaste bespeler van de baan, maar deze vereniging exploiteert de baan niet.

Meer informatie voor clubs en banen: Duurzaam beheer van golfbanen.
Meer informatie voor golfers: golf.nl/de-baan-op.

Golf was in 1900 voor het eerst onderdeel van de Olympische Spelen. De eerste olympische golfwedstrijden werden gespeeld op Golf de Compiègne, 80 kilometer ten noorden van de Franse hoofdstad. Golf was in 1904, bij de Spelen in St Louis, ook een van de olympische sporten. Er werd toen gespeeld op Glen Echo Country Club in Missouri.

Na 1904 verdween golf uit het programma maar sinds 2016 is golf weer een olympische sport. In 2016 plaatste Joost Luiten zicht voor de Olympische Spelen. De Nederlander werd gedeeld 27ste in de wedstrijd voor mannen op de Rio de Janeiro Olympic Golf Course. In 2021 dwong Anne van Dam als eerste Nederlandse vrouw deelname aan de Spelen in Japan af.

Meer informatie: Golf op de Olympische Spelen

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de gezondheidsvoor- en nadelen van golf. De algehele conclusie: golf is gezond. In het kort:

 • Golf is een fysieke, sociale buitensport die geschikt is voor alle leeftijden en niveaus.
 • Golf heeft gezondheidsvoordelen op fysiek, mentaal en sociaal gebied.
 • Golf speel je buiten in de natuur en dat vermindert de kans op chronische ziektes zoals diabetes, hartaanvallen, beroertes, borst- en darmkanker en dementie.
 • Tijdens een 9-holes golfronde verbrandt je meer dan 450 calorieën.
 • Tijdens een 9-holes golfronde wandel je 4 tot 6 kilometer, bij 18 holes is dat 7 tot 10 km.
 • Van de Nederlandse golfers tussen de 18 en 54 jaar haalt 92% de landelijke Beweegnorm.
 • In de leeftijd 55+ haalt 81 procent van de golfers de Beweegnorm.
 • Golf bespaart de maatschappij 17.500 euro per persoon per leven.
 • Golfers worden gemiddeld vijf jaar ouder dan niet-golfers.
 • Water, biodiversiteit, ruimtelijke variatie en lichtpatronen verlagen het stressniveau van mensen en zijn aanwezig op iedere golfbaan.
 • Stressvermindering en de mentale gezondheid zijn hoofdredenen om te beginnen met golf.
 • Bij ouderen is sociale interactie een van de belangrijkste voorwaarden voor gezondheid; golf draagt bij aan bij aan het voorkomen van dit sociale isolement.
 • Golf vermindert de kans op angsten, depressies en dementie.
 • De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat golf een zeer veilige sport is, uitermate geschikt om afstand te houden en toch sportief en sociaal bezig te zijn.

Meer informatie is te vinden op de NGF-pagina De gezondheidsvoordelen van golf.

Informatie voor golfers: golf.nl/beter-golfen/gezondheid.

Bekijk de factsheet "De sociale waarde van golf"

In het kort

 • In Nederland is golf van alle sporten pionier op het gebied van duurzaamheid. Clubs en banen zijn intrinsiek gemotiveerd om golfsport en natuurontwikkeling te verbinden.
 • Golfbanen bestaan voor ongeveer 60 procent uit natuur.
 • Golfbanen sproeien slechts een klein deel van het terrein, 5 tot 30 procent van de oppervlakte, en dat gebeurt alleen in droge periodes in het voorjaar en de zomer. In de herfst of winter is beregening niet nodig. Een groeiend aantal golfbanen vangt regenwater op in bassins, om dat in droge tijden in te zetten voor irrigatie.
 • De golfsport heeft een internationaal duurzaamheidsprogramma - 'GEO' - dat clubs en banen helpt om bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 • Clubs die het GEO-traject bewandelen, gebruiken een online portal waarin ze vragen beantwoorden, documenten invoeren en data bijhouden. Clubs die het programma en een onafhankelijke audit met succes doorlopen, ontvangen het GEO-certificaat: een internationaal erkend duurzaamheidscertificaat - een keurmerk - waarmee ze aantonen dat ze op alle mogelijke gebieden verantwoord handelen en rekening houden met de natuur, het milieu en de omgeving.
 • De NGF stimuleert dat Nederlandse clubs en banen het GEO-programma doorlopen en oogst daarmee succes. Anno 2021 zitten 130 Nederlandse clubs in het GEO-traject en heeft Nederland ruim 100 banen met het GEO-duurzaamheidskeurmerk. Dat is in aantal en percentueel meer dan elk ander land in de wereld.
 • Golfbanen zijn dankzij GEO actief bezig met het verhogen van de biodiversiteit op hun terreinen. Ook de omgeving heeft daar baat bij: golfbanen vormen een link tussen omliggende gebieden met natuur.
 • Door GEO worden banen ‘toekomstproof’. GEO dwingt clubs en banen om data en cijfers te verzamelen waardoor ze inzicht krijgen waar ze staan en wat voor verbetering vatbaar is.
 • Duurzaamheid in de golfsport kan hard gemaakt worden. Met de data die via GEO verzameld worden, kan bewezen worden dat de golfsport verantwoordelijk omgaat met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord handelt.

Achtergrond

Golf is een groene, duurzame sport in de natuur. De Nederlandse golfwereld beheert ruim 10.000 hectare. De golfclubs en de NGF voelen zich daar verantwoordelijk voor en grijpen alle kansen aan om sport en natuur met elkaar te verbinden. De NGF moedigt aan dat clubs het GEO-duurzaamheidsprogramma doorlopen dat leidt tot een duurzaamheidscertificering van de onafhankelijke GEO Foundation.

Golf heeft nog echter steeds een negatief imago. Er is een vooroordeel dat golf een dure, elitaire en exclusieve sport is, een spelletje dat alleen door rijke en oudere mensen gespeeld wordt. Dat klopt niet (zie de FAQ “Is golf duur?”).

Golf in Nederland kampt wat betreft duurzaamheid ook met een onjuist imago. Bij een groep bestaat het beeld dat golf veel ruimte in beslag neemt die anders ingevuld zou moeten worden, omdat golf een grote negatieve impact zou hebben op het milieu. Dat klopt niet, integendeel.

Alle golfterreinen in Nederland bij elkaar bestrijken een groot gebied en zijn daarmee een factor van belang in ons landschap. Als pionier op het gebied van duurzaamheid, door de golflocaties duurzaam te beheren en de biodiversiteit te verhogen, heeft golf juist een grote positieve invloed op het milieu.

Wat golfbanen onderscheidt van andere sportvelden is dat ze voor een groot deel uit natuur bestaan. Op de gemiddelde baan is de verhouding natuur/manicuur (bebouwing, bunkers, range, fairways, greens, tees, verharding) ongeveer 60 om 40 procent. Omdat golf in de natuur wordt gespeeld en mooie natuur golfers aantrekt, zijn golfbanen intrinsiek gemotiveerd om natuur te behouden en te versterken. Daarmee dragen golfterreinen bij aan een oplossing voor een wereldwijd probleem: het probleem van de afnemende biodiversiteit.

Omdat de golfsport al jarenlang goed data bijhoudt (onder meer via GEO-duurzaamheidscertificering) is het mogelijk om objectieve uitspraken te doen over de ecologische waarde van golf. Dat wil zeggen: wat golf bijdraagt aan natuurontwikkeling en het behoud ervan.

In een onderzoek naar de ecologische waarde van golf, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de NGF, NVG en PGA Holland, is onder meer gekeken naar de aanwezigheid van bedreigde dier- en plantensoorten op golfbanen, waterverbruik en het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek is samengevat in Golfmarkt. Daarnaast zijn onderzoeksresultaten samengevat in factsheets. Klik hier voor de factsheet "De ecologische waarde van golf"

Mede dankzij het GEO-programma voor golfbanen worden de ecologische cijfers van de golfsport elk jaar beter en de algemene conclusie is positief. Het gebruik van water, mest en pesticiden op de golfterreinen neemt af, het aantal beschermde soorten op golfterreinen neemt toe, golf draagt bij aan ontwikkeling en behoud van biodiversiteit. Data tonen het aan.

Het jaarlijkse waterverbruik (voor irrigatiedoeleinden) op golfbanen neemt af. Het jaarlijks waterverbruik per golfbaan lag in 2016 ronde de 14.200 m3 en dat is in vergelijking met de landbouw minimaal. Lees meer over waterverbruik van golfbanen in het artikel Golfbanen en water: hoe zit het? Feiten en cijfers. In de afgelopen jaren is ook het gebruik van meststoffen en pesticiden afgenomen. Het gebruik aan pesticiden op sportvelden wordt langzaam maar zeker helemaal verboden en de golfsector loopt daar al jaren op vooruit. 

Omdat golfbanen voor een groot deel uit natuur bestaan, zijn er veel mogelijkheden voor natuurontwikkeling en bevordering van de ecologie. Deze mogelijkheden worden ook volop benut. De waardecreatie van golfbanen op ecologisch gebied is extra groot op golfbanen die zijn aangelegd op terreinen die voorheen een bestemming hadden als landbouwgrond.

Een golfbaan neemt ruimte in beslag. Kleine banen beslaan vaak 4 hectare, middelgrote banen 20 tot 25 hectare en grote banen vaak 55 hectare. Maar een golfbaan heeft een meerwaarde voor een groter gebied en een grotere groep dan alleen de golfspelers, omdat er op een golfbaan altijd sprake is van meervoudig ruimtegebruik: ruimte voor golf en voor natuur. Er zijn ook golfbanen met paden voor wandelaars. fietsers en paardrijders. Hier is dus sprake van 'recreatief medegebruik', deze banen bieden ruimte aan de golfsport, natuur en recreatie. Daarnaast is er op veel golfbanen sprake van meervoudig gebruik van het clubhuis.

Het rapport 'Een golfbaan natuurlijk', een uitgave van de Provinciale Milieufederaties uit 2007, wijst op de grote behoefte die er in Nederland is aan wandel- en fietspaden. Het tekort is het grootst in de Randstad en bij andere steden. Precies daar is de behoefte aan golfbanen het grootst. In dit rapport is berekend wat de optimale omvang voor een natuurlijke en meervoudig te gebruiken golfbaan is.

Informatie voor clubs en banen: Duurzaam beheer.
Informatie voor golfers: golf.nl/beter-golfen/gezondheid.

Voorbeelden van GEO

GEO is veelomvattend.

 • GEO draagt bij aan de afbouw van pesticidegebruik, niet alleen omdat het moet van de overheid maar vooral omdat de clubs het willen.
 • GEO is minder watergebruik (efficiënter gebruik van grondwater of oppervlaktewater voor de beregening van fairways, tees en greens).
 • GEO is ook minder energieverbruik, investeren in duurzame energie (denk aan zonnepanelen en ledverlichting of aan elektrische maaiers in plaats van dieselmaaiers).
 • GEO is ook het verbeteren van afvalstromen.

“Bijeffecten” van het bovenstaande:

 • Kostenbesparingen voor clubs en banen.
 • Duurzame speelkwaliteit. Dat wil zeggen, met duurzaam golfbaanbeheer (“less is more”, werken met de natuur) zijn de spelonderdelen op een golfbaan niet alleen goed in de zomer maar het hele jaar rond.

GEO is ook het versterken en ontwikkelen van de natuur op golfbanen.

 • Meer biodiversiteit is meer balans: meer natuurlijke vijanden van plagen en ziektes waar de golfsport mee te maken heeft.
 • Niet alleen de baan heeft baat bij meer biodiversiteit, ook de omgeving. Een golfbaan vormt een link tussen omliggende gebieden met natuur.

GEO is ook een verbinding maken met de omgeving. Voorbeelden:

 • Waterbuffering (regenwater opvangen in vijvers en bassins): daar heeft de baan zelf profijt van maar de omgeving/regio ook.
 • Biologielessen voor schoolklassen op golfbanen.
 • Golflessen voor kinderen en ouderen in de regio (promotie van beweging in een gezonde leefomgeving).
 • Fietsers en wandelaars welkom heten in het clubhuis en het restaurant en op het terras.
 • Het clubhuis delen: het clubhuis openstellen voor gebruik door verenigingen en organisaties in de regio.
 • Kiezen voor voedselproducten uit de regio en kiezen voor duurzame leveranciers uit de regio.

GEO is ook leden en gasten betrekken bij duurzaamheid. Voorbeelden:

 • Vrijwilligers inzetten bij duurzame projecten.
 • Geen plastic flesjes maar herbruikbare flesjes.
 • Communicatie over alle duurzame stappen die de club zet. Leden en gasten goed uitleggen waarom het gebeurt. Bereiken dat leden en gasten gaan meedenken.

GEO moedigt ook inclusiviteit aan. Voorbeelden:

 • Gasten zijn welkom in het restaurant en op het terras.
 • Mensen van alle leeftijden en afkomst zijn werkzaam voor de club, ook mensen met een fysieke of verstandelijke beperking (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt).

GEO is ook aandacht voor de gezondheid en de persoonlijke ontwikkeling van het personeel. Een voorbeeld:

 • Een vitaliteitsbudget om te besteden aan persoonlijke trainingen, fietsplannen, bedrijfsfitness en fruit op het werk.

Bekijk de factsheet "De ecologische waarde van golf"

In 2019 is onderzoek gedaan naar de ecologische, sociale en economische waarde van golf. Het onderzoek is uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de NGF, NVG en PGA Holland. 

Het onderzoek is samengevat in Golfmarkt. Daarnaast zijn onderzoeksresultaten samengevat in factsheets. Klik hier voor de factsheet "De economische waarde van golf"

In het onderzoek uit 2019 is de toegevoegde waarde van golf op economisch gebied geschat op 466 miljoen euro. Dit bedrag is een afgeleide van de totale opbrengsten van alle golfbanen, de totale kosten, de totale investeringen, het aantal mensen dat werkzaam is op golfbanen en de uitgaven per golfer.

Het aantal fte op 9-holesbanen is gemiddeld vier. Op 18-holes banen ligt het gemiddelde op 11 fte en op 27-holes banen is dat 17 fte. In totaal (op de 230 banen in Nederland) is het aantal fte ongeveer 2.180. Voor clubs en banen vormt het lidmaatschapsgeld de grootste bron van inkomsten (gemiddeld 57 procent) gevolgd door catering (17 procent) en greenfees (14 procent). De kosten bestaan vooral uit salarissen (48 procent) en baanonderhoud (23 procent). Onderdeel van het onderzoek was een enquête onder golfers waarin is gepeild hoeveel beoefenaars jaarlijks uitgeven aan hun sport golf. Na een correctie van de enquêteresultaten mag geconcludeerd worden dat een golfer gemiddeld 1.500 euro spendeert.

Is 1.500 euro gemiddeld veel ten opzichte van wat andere sporters uitgeven? Dat is moeilijk te zeggen want in Nederland is er door andere sporten geen vergelijkend onderzoek gedaan. In Duitsland wel. Volgens een Duits onderzoek geeft een beoefenaar van de paardensport per jaar het meest uit (bijna 8.000 euro) gevolgd door een zeiler (3.130 euro) en een golfer (3.120 euro).

Bekijk de factsheet "De economische waarde van golf"

Golf is niet duur. Golf is duur als een speler het zelf duur maakt, zoals dat ook geldt voor bijvoorbeeld een fietser, wielrenner of tennisser. Dat golf niet duur is blijkt uit het grote aantal beoefenaars: ongeveer 400.000.

Nederland heeft veel verschillende golfaccommodaties met voor elk wat wils. Er zijn korte en lange banen, goedkope en dure. De 'greenfee' (de prijs van een los rondje golf op een baan waar een speler niet lid is) varieert tussen de 10 euro voor 9 holes en 100+ euro voor een ronde van 18 holes op een exclusieve baan. Daarnaast kunnen golfers kiezen uit verschillende lidmaatschappen, die verbonden zijn aan verschillende speelrechten.

Veel spelers kiezen voor een lidmaatschap met fulltime speelrecht. De kosten daarvan liggen meestal tussen de 400 en 1.100 euro per jaar. Maar er zijn ook veel goedkopere varianten, bijvoorbeeld een weekendlidmaatschap, doordeweeks lidmaatschap, twilight lidmaatschap, een proeflidmaatschap, jeugdlidmaatschap, familielidmaatschap, seniorenlidmaatschap, studenten/jongeren-lidmaatschap, bedrijfslidmaatschap of een lidmaatschap dat recht geeft op bijvoorbeeld 10 of 25 ronden per jaar.

Een golfer kan er ook voor kiezen om 'registratielid' te worden van een golfclub. Dat kost niet meer dan enkele tientjes per jaar. Je betaalt dan voor elk rondje dat je speelt een los bedrag (de greenfee). Bij een registratielidmaatschap verzorgt de golfclub de handicapregistratie van een speler en in sommige gevallen organiseert de club ook wedstrijden, waarbij je per wedstrijd inschrijfgeld betaalt. Ook zijn er registratieclubs die hun leden greenfees met korting aanbieden.

Er zijn golfbanen waar een greenfee voor negen holes tussen de 10 en 15 euro ligt en waar niet vereist wordt dat de speler golfbaanpermissie of een handicap heeft. Andere laagdrempelige golfbanen hebben als toelatingseis dat een golfer baanpermissie heeft. De meeste golfbanen vereisen dat spelers handicap 54 of lager hebben. Er zijn ook golfbanen waar de prijs van een 18-holes ronde meer dan 100 euro kost. Deze banen onderscheiden zich vaak in kwaliteit van andere.

Wie met golf begint en de sport echt onder de knie wil krijgen, moet lessen nemen. Met het lespakket van Golfstart krijgt een beginner de beginselen van de sport onder de knie. Omdat het groepslessen betreft, leert een golfer meteen andere beginnende golfers kennen. In de beginfase kan een beginner de golfuitrusting (equipment/materiaal) nog lenen of voor een laag bedrag huren. Wie de sport leuk vindt kan als volgende stap een halve set clubs kopen, tweedehands of in de winkel. Bij de aanschaf van golfclubs moet een speler overleg voeren met de golfleraar want met stokken die te kort, te lang, te zwaar of te licht zijn, loopt men meer kans op een blessure.

Golf heeft nog steeds een elitair imago. Deze perceptie klopt niet, maar het duurt heel lang om van dit beeld af te komen. Heel langzaam verdwijnt het vooroordeel dat golf een exclusieve sport is die alleen door bejaarden gespeeld wordt.

Golf is al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een toegankelijke sport. Vanaf de jaren tachtig tot aan het begin van deze eeuw is golf in Nederland op spectaculaire wijze gegroeid. Er werden veel nieuwe golfbanen aangelegd. 

Golf is sinds de jaren tachtig een van de grootste sporten van Nederland. Op dit moment is golf wat betreft het aantal geregistreerde beoefenaars sport nummer 4 van Nederland (lees meer in de FAQ "Is golf een grote sport?").

Golf is toegankelijk voor iedereen en wordt beoefend door vrouwen, mannen, meisjes en jongens uit brede lagen van de bevolking. Er zijn in Nederland ruim 250 golflocaties en bijna 275 golfclubs. Wie met golfen wil beginnen vindt altijd een baan of club in de directe omgeving. De banen en clubs bieden organiseren open dagen en kennismakingslessen aan. De NGF heeft in samenwerking met andere partijen het platform Golfstart gelanceerd. Hier vinden geïnteresseerden een degelijk lespakket in hun regio.

Golf kende in het verleden, tot en met de jaren zeventig van de vorige eeuw, elitaire kanten maar dat gold in mindere mate voor Nederland. In Nederland is golf bijvoorbeeld vanaf het begin een sport voor mannen en vrouwen geweest. Op dit moment is ongeveer een derde van alle Nederlandse golfers vrouw. Er zijn maar een paar landen in de wereld waar meer dan 33 procent van de golfers van het vrouwelijke geslacht is.

Golfbanen zijn niet langer plaatsen omzoomd met hekken. Golfclubs stellen hun terrein open voor wandelaars en fietsers. Golfbanen worden multifunctioneel gebruikt.  

Golf is altijd gespeeld door mensen van alle leeftijden, niet door ‘bejaarden’. Golf kun je spelen van 4-jarige leeftijd tot 104-jarige leeftijd zoals de Britse golforganisatie R&A het zegt. Golf is ook voor jeugd een geschikte sport omdat de sport zowel individueel als in teamverband gespeeld kan worden. Lees in dit verband de FAQ “Is golf ook een sport voor jongeren?”

Golf is ook bij uitstek een sport die geschikt is voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. Lees in dit verband de FAQ “Is golf een geschikte sport voor mensen met een beperking?”

Informatie voor golfers:

 • voor beginnende golfers heeft GOLF.NL alles op een rij gezet op de pagina's Beginnen met golf;
 • open golfdagen in het hele land worden vermeld op één centrale plaats: opengolfdag.nl.

Golf is buiten zijn, in de frisse lucht, met familie of vrienden, desgewenst met een competitief element. Goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Golf is even leuk voor mannen en jongens als voor vrouwen en meisjes.

Golf is een prachtige sport omdat je buiten bent in een natuurlijke omgeving. Golf is ook leuk door de grote variatie. Elke golfbaan is anders, elke hole is anders en elke dag is anders. Elke baan heeft zijn eigen uitdagingen en speelervaring. Dat maakt golf uniek: de banen en holes zijn afwisselend, het weer varieert en de bal ligt nooit hetzelfde. Golf is daarnaast pok gevarieerd omdat je de sport zowel individueel als in teamverband kunt spelen. Daarnaast zijn er veel verschillende spelvormen.

Golf is ook flexibel. Je kunt zelf bepalen met wie en hoeveel holes je speelt. Bij negen holes ben je niet langer dan twee uur in de baan, bij achttien holes zo’n vier uur. Juist deze keuze geeft de golfer veel vrijheid en maakt de sport toegankelijk voor iedereen!

Golf is een sport voor iedereen omdat je de sport vanaf jonge leeftijd tot op zeer hoge leeftijd kunt beoefenen. Men kan met de sport beginnen als men vijf is maar ook als men de 50 is gepasseerd. Golf is ook de ideale familiesport. Golf kun je spelen van 4-jarige leeftijd tot 104-jarige leeftijd zoals de Britse golforganisatie R&A het zegt.

Veel mensen zien niets in golf als sport totdat ze ermee kennismaken en de aantrekkingskracht ontdekken. Daarom organiseren veel golfbanen geregeld een open dag. Open dagen van golfclubs zijn te vinden op opengolfdag.nl.

Bijna iedereen kan golf leren, ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking (lees de FAQ “Is golf een geschikte sport voor mensen met een beperking?”) Maar golf heb je niet zomaar onder de knie, het vereist doorzettingsvermogen en je moet er tijd in stoppen. Om de basistechniek te leren - en die eerste goede bal lekker ver te slaan – heeft een beginner les nodig. Een golfleraar (de pro, de teaching professional) leert beginners een goede basistechniek en de basisvaardigheden. Een goede techniek leidt tot resultaat en plezier en voorkomt dat men blessures oploopt.

Golf is zowel een individuele als een teamsport. Men kan ermee beginnen als men vijf is maar ook als men de 50 is gepasseerd. De golfsport is geschikt voor mensen van alle leeftijden en niveaus, mede dankzij het handicapsysteem. Het handicapsysteem maakt het mogelijk om wedstrijden met handicapverrekening te organiseren waarbij spelers van verschillende niveaus evenveel kans hebben om te winnen. In wedstrijden zonder handicapverrekening gaat het om de beste prestatie van een speler of een team. In dit geval speelt de handicap die spelers mogelijk hebben geen rol.

Golf is een precisiesport in de natuur waarbij het erom gaat een kleine bal in zo weinig mogelijk slagen in de hole te krijgen. Je kunt de golfsport individueel beoefenen maar ook in teamverband en golf kun je met én tegen elkaar spelen. 

Voor een goede prestatie is veel vereist: een goede techniek, lenigheid, kracht, een goede conditie, creativiteit, concentratievermogen, baanmanagement en het vermogen om te visualiseren en te improviseren. Topgolfers kunnen een hoge balsnelheid genereren en de bal zuiver raken. Hoe sneller een speler een club (een golfstok) kan swingen, hoe verder de bal gaat. Hoe zuiverder de bal geraakt wordt, hoe meer controle je hebt over het resultaat.

Maar golf is een ideale sport voor mensen van alle leeftijden. Golf is een combinatie van mentale en lichamelijke inspanning is waarbij het niet louter draait om kracht en souplesse, met creativiteit en ervaring kun je ook een goede prestatie leveren. Golf verveelt nooit, want elke baan is anders, elke hole is anders, elke ronde is anders en de bal ligt altijd anders. In elke ronde zijn er slagen die een aparte uitdaging bieden.

En iedereen kan golf spelen op een niveau dat plezier geeft. Voor beginners zijn er afslagplaatsen die de baan minder lang maken dan de baan die gevorderde golfers spelen. Ook op hogere leeftijd kan een speler nog op hoog niveau spelen. De lenigheid en kracht loopt in de loop der jaren af maar met rechte lange slagen en goede korte slagen kan nog steeds een goede score behaald worden.

Een goede basisconditie is belangrijk. Wie moe wordt, raakt de bal minder goed of neemt verkeerde beslissingen. Het goede aan golf is dat je door veel te spelen automatisch een goede basisconditie in stand houdt. In een ronde van negen holes wandel je al snel 4,5 kilometer. (Lees de FAQ “Is golf gezond?”)

Golf is een wedstrijdsport die op ieder niveau kan worden beoefend. Van internationale wedstrijden op topniveau, tot onderlinge vriendschappelijke partijtjes. Het handicapsysteem in golf maakt het mogelijk dat golfers van alle niveaus wedstrijden met en tegen elkaar kunnen spelen. Een recreatieve speler kan winnen van zijn/haar leraar. Zie de FAQ “Hoe werkt het handicapsysteem in golf?”

Golf is dus een leuke en gezonde sport, het is niet “knikkeren voor jongens die niet willen bukken" zoals golf ooit omschreven is. Het is een sport voor jeugd, volwassenen en ouderen. Maar omdat golf tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden, is er een hoog percentage senioren onder de golfers. Het percentage is hoger dan in andere balsporten, want bijvoorbeeld hockey of voetbal kan je maar tot een bepaalde leeftijd doen.

Informatie voor golfers:

 • voor beginnende golfers heeft GOLF.NL alles op een rij gezet op de pagina's Beginnen met golf;
 • open golfdagen in het hele land worden vermeld op één centrale plaats: opengolfdag.nl.

Golf is een van de weinige sporten waaraan mensen met een fysieke of verstandelijke beperking kunnen deelnemen. Mensen met een beperking die golf oppakken, ervaren vaak een aanzienlijke verbetering van hun fysieke en mentale gezondheidstoestand. Veel golfclubs bieden programma’s aan voor mensen met een beperking. De NGF ondersteunt initiatieven van clubs en organisaties die als doel hebben de golfsport toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.

Meer informatie voor media, clubs en banen: Golf met een beperking.


De NGF (de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie) vertegenwoordigt alle golfverenigingen van Nederland. Dat zijn er bijna 275. Het NGF-bestuur volgt een strategisch plan om de golfsport op de lange termijn gezond te houden. Het NGF-bestuur wordt ondersteund door commissies en het 'federatiebureau'. Op het bureau zijn professionals actief bezig met dienstverlening voor de Leden (de golfclubs), golfers, golfbanen, golfprofessionals en andere stakeholders in de golfmarkt. Het Federatiebureau valt onder het NGF-bestuur en wordt aangestuurd door de NGF-directeur. De bestuurs- en commissieleden van de NGF zijn vrijwilligers.  

De NGF werkt onder meer samen met de NVG, de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties. Ongeveer 60% van alle golfbanen in Nederland zijn bij de NVG aangesloten. De NVG is de branche- en werkgeversorganisatie van de Nederlandse golfbanen. De ondernemersorganisatie behartigt de belangen van haar leden, draagt zorg voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling en maakt zich sterk voor de ontwikkeling van golf in Nederland.

De NGF werkt ook samen met de NGA, de Nederlandse Greenkeepers Associatie. Doel van de NGA is het opdoen, ontwikkelen en delen van kennis. De NGA organiseert veel workshops en werkt ook nauw samen met twee opleidingsinstituten: de praktijkopleiding ‘IPC Groene Ruimte’ in Arnhem en de opleiding tot hoofdgreenkeeper aan de HAS hogeschool in Den Bosch.

Verder werkt de NGF nauw samen met de PGA Holland, de golfopleider in Nederland. PGA Holland is de organisatie die de belangen behartigt van de playing en teaching professionals in Nederland. De PGA Holland biedt opleidingen en bijscholingen voor clubprofessionals (golfleraren), en organiseert ook educatiedagen en toernooien. PGA Holland is een internationaal erkende organisatie en aangesloten bij de overkoepelende Confederation of Professional Golf (CPG).

De NGF werkt ook samen met de Vereniging van Golfclub Managers. De vereniging biedt golfbaanmanagers die werkzaam zijn voor een golfclub of -baan een netwerk, sociaal trefpunt en een kenniscentrum om hun werk optimaal te kunnen doen.

Samenwerkingsvormen

De Golfalliantie bestaat uit de NGF, NGA en NVG. De drie organisaties hebben de handen ineen geslagen om de sector te begeleiden bij het afbouwen van pesticidegebruik en de transitie naar duurzaam golfbaanonderhoud. De NVG, NGA en NVG organiseren jaarlijkse verschillende bijeenkomsten waarbij kennis wordt gedeeld. De belangrijkste bijeenkomst is het Nationaal Golf & Groen symposium.

Met Players 1st bieden de NGF, PGA en NVG clubs en banen structurele meting van klanttevredenheid aan. Players 1st is een onderzoeksmethode die baaneigenaren en clubbesturen goed inzicht geeft in wat leden en gastspelers beweegt. Er worden surveys verstuurd naar 1) opzeggers, 2) nieuwe golfers, 3) leden en 4) greenfeespelers.

De NVG en NGF hebben samen het reserveringsplatform GOLFGO ontwikkeld.

De NGF, PGA, NGA en NVG organiseren elk voorjaar het Nationaal Golf Congres & Beurs met als doel clubs en banen te informeren over actuele ontwikkelingen en te inspireren.

Voor mensen die willen beginnen met golf is er een speciale sectie op GOLF.NL: Beginnen met golf.

De clubs en de NGF hechten veel belang aan een goed traject voor beginners. Want hoe meer succesbeleving iemand heeft, hoe langer deze persoon verbonden blijft aan de sport. Het is dus van belang dat nieuwe golfers goed worden opgeleid worden. Voor degelijke beginnerscursussen op de Nederlandse clubs en banen is het platform Golfstart gelanceerd. Iemand die interesse in golf heeft, kan hier een lespakket in zijn of haar omgeving vinden.

Voor beginnende en ervaren golfers heeft GOLF.NL ook een banenzoeker en een clubzoeker. Hier kunnen mensen gericht zoeken naar clubs en banen in hun eigen buurt. Ook kan gezocht worden op plaatsnaam, bijvoorbeeld Maastricht of Emmen.

De NGF heeft in samenwerking met andere organisaties ook een starttijdenplatform ontwikkeld: GOLFGO.