Caddie

Caddie is de plek waar je nuttige informatie vindt over alle zaken waarmee golfclubs en -banen te maken hebben. Je eigen club- en baangegevens beheer je in het besloten deel van Caddie (caddie.ngf.nl). Onbekend met Caddie? Raadpleeg de FAQ.

Duurzaam golfbaanbeheer

Waterbeheer en subsidiemogelijkheden

Financiële ondersteuning bij maatregelen om minder afhankelijk van water te worden

Lees verder