Vrijwilligers in de golfsport

Vrijwilligers stoppen veel tijd in onze sport en dat is goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid, want anders zou er geen golf zijn!

Net als golfclubs en golfbanen wil de NGF een gezonde balans vinden tussen enerzijds de enorme potentie van vele uitstekende vrijwilligers in de organisatie en anderzijds de nodige professionalisering, in haar streven alle golfclubs, -banen en -spelers van dienst te zijn.

Sinds 2016 is golf weer een olympische sport en zal de bekendheid van de sport groeien bij het publiek. De NGF wil golf daarom toegankelijker maken. Hierbij sluiten we aan bij de ambities van NOC*NSF om de sportparticipatie in Nederland te verhogen en de doelstellingen voor de Olympische Spelen te halen.

Vrijwilligers zijn drijvende krachten binnen clubs 

Het NGF-bestuur, (club)bestuurders, vrijwilligers, exploitanten van golfbanen, het federatiebureau, externe partners en verschillende experts: allen zijn betrokken bij golf. Het beleid van de NGF is mede tot stand gekomen dankzij hun medewerking. De NGF zal alles blijven doen en laten wat nodig is voor de gezonde ontwikkeling van golf in Nederland.

Vrijwilligers zijn de drijvende krachten in een club, op verschillende manieren. Vrijwilligers die heel veel tijd stoppen in onze sport, zijn goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van deze vrijwilligers is er geen golf!

Zonder vrijwilligers is er geen golf

Meer dan 25 procent van de Nederlandse bevolking is actief in sportverenigingen en amateursport is de grootste vrijwilligerssector. Maar het vinden van vrijwilligers is moeilijker aan het worden. Dat heeft te maken met twee maatschappelijke trends: individualisering en consumentisme. Hoe vind je als bestuurder vrijwilligers? In het Golfmarkt-artikel Met vrijwilligers naar een sterkere club staan tien tips.

Vrijwilligers op grote toernooien

De NGF is bij grote Nederlandse toernooien zoals het Dutch Open 'sponsor' van de vrijwilligers. De NGF adopteert het Crew Café bij deze evenementen. In het NGF Crew Café kunnen vrijwilligers terecht voor ontbijt, lunch en drankjes. De ruim zevenhonderd vrijwilligers voelen zich ieder jaar thuis en verbonden met het toernooi. 

Ga naar de officiële Facebook-pagina voor alle vrijwilligers van het Dutch Open, het Big Green Egg Open, de Nederlandse wedstrijd van de Challenge Tour en andere events waar de NGF voor vrijwilligers zorgt. Vragen? Stuur een mail aan vrijwilligers@ngf.nl.

Gouden Spelddragers

In 1986 stelde de NGF de Gouden Speld in als onderscheiding voor vrijwilligers die zich in commissies op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Het is dus een blijk van waardering voor grote verdiensten voor de NGF. Han van Swinderen was de eerste Gouden Spelddrager. Lees hier meer.