Golf in Nederland: feiten en cijfers

Wat is golf? Op deze pagina vind je een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen en factsheets met feiten en cijfers over golf in Nederland. Handige informatie voor iedereen die onbekend is met de sport, maar ook voor clubs en banen om de grote waarde van golf op lokaal niveau onder de aandacht te brengen.

De komende weken wordt deze pagina uitgebreid met meer antwoorden op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Golf is een gezonde, sociale buitensport waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, waarvoor regels gelden en die ter ontspanning of competitief gespeeld kan worden. Golf is ook een olympische sport (zie de FAQ “Is golf een olympische sport?).

Golf is zowel een individuele als een teamsport. Men kan ermee beginnen als men vijf is maar ook als men de 50 is gepasseerd. De golfsport is geschikt voor mensen van alle leeftijden en niveaus, mede dankzij het handicapsysteem. Het handicapsysteem maakt het mogelijk om wedstrijden met handicapverrekening te organiseren waarbij spelers van verschillende niveaus evenveel kans hebben om te winnen. In wedstrijden zonder handicapverrekening gaat het om de beste prestatie van een speler of een team. In dit geval speelt de handicap die spelers mogelijk hebben geen rol.

Golf is een precisiesport in de natuur waarbij het erom gaat een kleine bal in zo weinig mogelijk slagen in de hole te krijgen. Je kunt de golfsport individueel beoefenen maar ook in teamverband en golf kun je met én tegen elkaar spelen. 

Voor een goede prestatie is veel vereist: een goede techniek, lenigheid, kracht, een goede conditie, creativiteit, concentratievermogen, baanmanagement en het vermogen om te visualiseren en te improviseren. Topgolfers kunnen een hoge balsnelheid genereren en de bal zuiver raken. Hoe sneller een speler een club (een golfstok) kan swingen, hoe verder de bal gaat. Hoe zuiverder de bal geraakt wordt, hoe meer controle je hebt over het resultaat.

Maar golf is een ideale sport voor mensen van alle leeftijden. Golf is een combinatie van mentale en lichamelijke inspanning is waarbij het niet louter draait om kracht en souplesse, met creativiteit en ervaring kun je ook een goede prestatie leveren. Golf verveelt nooit, want elke baan is anders, elke hole is anders, elke ronde is anders en de bal ligt altijd anders. In elke ronde zijn er slagen die een aparte uitdaging bieden.

En iedereen kan golf spelen op een niveau dat plezier geeft. Voor beginners zijn er afslagplaatsen die de baan minder lang maken dan de baan die gevorderde golfers spelen. Ook op hogere leeftijd kan een speler nog op hoog niveau spelen. De lenigheid en kracht loopt in de loop der jaren af maar met rechte lange slagen en goede korte slagen kan nog steeds een goede score behaald worden.

Een goede basisconditie is belangrijk. Wie moe wordt, raakt de bal minder goed of neemt verkeerde beslissingen. Het goede aan golf is dat je door veel te spelen automatisch een goede basisconditie in stand houdt. In een ronde van negen holes wandel je al snel 4,5 kilometer. (Lees de FAQ “Is golf gezond?”)

Golf is een wedstrijdsport die op ieder niveau kan worden beoefend. Van internationale wedstrijden op topniveau, tot onderlinge vriendschappelijke partijtjes. Het handicapsysteem in golf maakt het mogelijk dat golfers van alle niveaus wedstrijden met en tegen elkaar kunnen spelen. Een recreatieve speler kan winnen van zijn/haar leraar. Zie de FAQ “Hoe werkt het handicapsysteem in golf?”

Golf is dus een sport, het is niet “knikkeren voor jongens die niet willen bukken" zoals golf ooit omschreven is. Het is een sport voor jeugd, volwassenen en ouderen. Maar omdat golf tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden, is er een hoog percentage senioren onder de golfers. Het percentage is hoger dan in andere balsporten, want bijvoorbeeld hockey of voetbal kan je maar tot een bepaalde leeftijd doen.

Golf was in 1900 voor het eerst onderdeel van de Olympische Spelen. De eerste olympische golfwedstrijden werden gespeeld op Golf de Compiègne, 80 kilometer ten noorden van de Franse hoofdstad. Golf was in 1904, bij de Spelen in St Louis, ook een van de olympische sporten. Er werd toen gespeeld op Glen Echo Country Club in Missouri.

Na 1904 verdween golf uit het programma maar sinds 2016 is golf weer een olympische sport. In 2016 plaatste Joost Luiten zicht voor de Olympische Spelen. De Nederlander werd gedeeld 27ste in de wedstrijd voor mannen op de Rio de Janeiro Olympic Golf Course. In 2021 dwong Anne van Dam deelname aan de Spelen in Japan af.

Meer informatie: Golf op de Olympische Spelen

 • Golf is een gezonde, sociale buitensport die geschikt is voor alle leeftijden en niveaus, mede door het handicapsysteem
 • Golf heeft gezondheidsvoordelen op fysiek, mentaal en sociaal gebied
 • Golf spelen vermindert de kans op chronische ziektes zoals diabetes, hartaanvallen, beroertes, borst- en darmkanker en dementie
 • In een 9-holes ronde verbrandt een golfer meer dan 450 calorieën
 • In een ronde van negen holes wandelt een golfer 4 tot 6 kilometer, bij 18 holes is dat 7 tot 10 km
 • Onze gezondheid en ons welzijn is er sterk bij gebaat zijn als we minstens 120 minuten per week in de natuur rondbrengen en de Beweegnorm halen
 • 92 Procent van de Nederlandse golfers tussen de 18 en 54 jaar haalt de Beweegnorm 
 • In de leeftijd 55+ haalt 81 procent van de golfers de Beweegnorm
 • Golf bespaart de maatschappij 17.500 euro per persoon per leven
 • Golfers worden gemiddeld vijf jaar ouder dan niet-golfers
 • Golfbanen bieden stressverminderende elementen zoals water, biodiversiteit, ruimtelijke variatie en lichtpatronen
 • 'Stressvermindering en mentaal welzijn zijn hoofdredenen om te beginnen met golf
 • Bij ouderen is sociale interactie een van de belangrijkste voorwaarden voor gezondheid; golf kan tot op hoge leeftijd gespeeld worden en draagt daarom bij aan bij het voorkomen van sociale isolatie
 • Golf vermindert de kans op angsten, depressies en dementie  
 • De COVID-19-pandemie toont aan dat golf een zeer veilige sport is gedurende een pandemie

Uit tientallen onderzoeken is gebleken dat golf een gezonde sport is voor mensen van alle leeftijden. Een golfer beweegt veel en is in een groene en natuurlijke omgeving. Je bent altijd buiten en je kunt het samen met vrienden, familie en andere mensen doen. Het is een ideale manier om je hoofd leeg maken, om te ontspannen, want je bent er écht even uit.

Ecorys heeft in opdracht van de NGF, NVG en PGA Holland een onderzoek uitgevoerd naar de sociale waarde van golf. Bij de sociale waarde moet bijvoorbeeld aan het gezondheidsaspect van golf gedacht worden maar ook aan sociale integratie. In het onderzoek is onder meer gekeken naar de redenen waarom golfers de sport beoefenen, in hoeverre de sport bijdraagt aan een gezonder leven en welke baten dit met zich meebrengt. De meeste spelers geven aan dat ze voor hun plezier golf spelen, maar ook gezondheid en sociaal contact worden vaak als reden genoemd.

Als mensen door golf de Beweegnorm halen (minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen), dan is dat veel waard. En dat is het geval. In het onderzoek uit 2018 werd vastgesteld dat 92 procent van de Nederlandse golfers tussen de 18 en 54 jaar de Beweegnorm haalt, tegenover 75 procent als men kijkt naar alle sporters in die leeftijden. In de leeftijd 55+ haalt 81 procent van de golfers de Beweegnorm en dat is slechts 50 procent bij alle sporters.

Wat golf een gezonde sport maak, is dat golfers grote afstanden afleggen, veel bewegen en veel calorieën verbranden – en dat tot op hoge leeftijd, want golf kan tot op hoge leeftijd gespeeld worden. Mede omdat ze golf spelen zijn golfers gezonder en minder vaak ziek. Mede omdat ze golf spelen, leven ze langer dan mensen die de beweegrichtlijnen niet halen. Dat resulteert onder meer in lagere zorgkosten en golf bespaart de maatschappij op deze manier 17.500 euro per persoon per leven.

Golf is gezond omdat het een fysieke activiteit met een matige intensiteit is. Dit is een activiteit waarbij je drie tot zes keer meer calorieën verbrandt dan als je stilzit. Spelers zijn buiten in de frisse lucht en leggen een grote afstand af waarbij ze veel energie verbranden. In een ronde van negen holes verbrandt een golfer meer dan 450 calorieën en wandelt men al snel 4 tot 6 kilometer, zonder men het door heeft omdat men in een mooie natuurlijke omgeving loopt en een balsport bedrijft. Golf voelt niet als een taak zoals een fitnessoefening. De lichamelijke gezondheidsvoordelen van golf zijn het grootst als een speler wandelt en een lichte tas draagt of als een golfer een golftrolley gebruikt. De gezondheidsvoordelen zijn veel kleiner als een golfer een buggy gebruikt. In Nederland worden buggy's in het algemeen alleen gebruikt door oudere golfers die een ronde niet meer wandelend kunnen afleggen.

In een onderzoek gepubliceerd in het Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports kwam naar voren dat golfers gemiddeld vijf jaar ouder worden dan niet-golfers. Volgens de Zweedse onderzoekers geldt dit voor golfers van alle geslachten, alle leeftijdsgroepen en alle sociale achtergronden. Golfers leven langer omdat de sport bijdraagt aan mentale gezondheid, sociaal welzijn en het voorkomen van chronische ziektes.

Vanwege de hoge gezondheidswaarde wordt golf aanbevolen door organisaties als het WHO (World Health Organization), het US Department of Health and Human Services en de UK Chief Medical Officers. Wie 150 minuten per week golf speelt en het parcours wandelend aflegt, voldoet aan de WHO-aanbevelingen voor lichamelijke beweging. Een ronde over negen holes duurt twee uur of minder en een ronde over 18 holes duurt 3,5 tot 4,5 uur.

Al voor de uitbraak van de coronapandemie was bekend hoe groot het effect van de natuur op onze gezondheid is. Een onderzoek in 2019 stelde vast dat onze gezondheid en ons welzijn er sterk bij gebaat zijn als we minstens 120 minuten per week in de natuur rondbrengen.

De coronapandemie legde bloot hoe belangrijk beweging, sociale interactie en het vertoeven in een groene en natuurlijke omgeving is voor de fysieke en geestelijke weerstand van mensen. Dit is precies wat golf als sport in de natuur biedt. Golf heeft een positief effect op het lichamelijke én mentale welzijn van mensen. Onderzoek in ‘coronatijd’ bevestigt dat contact met de natuur tot ontspanning en stressvermindering leidt. Het risico op depressies wordt verlaagd. 

In een internationaal onderzoek uit 2020, een onderzoek dat gedaan werd door Syngenta Golf na de uitbraak van corona, gaven nieuwe golfers aan dat stressvermindering een belangrijke reden was waarom ze met de sport golf waren begonnen. 55 Procent van de 250 spelers die aan het onderzoek meededen, noemde ‘mentaal welzijn’ als een hoofdreden om met golf te beginnen. 50 Procent noemde daarnaast ‘de sportuitdaging’ als een hoofdreden, 38 procent ‘lichamelijk welzijn’, 31 procent ‘sociaal welzijn’ en 12 procent ‘de mogelijkheid om aan clubwedstrijden mee te doen’.

In een ander internationaal onderzoek van Syngenta onder ruim 3.000 mensen werden twee hoofdredenen genoemd waarom ze met golf zijn begonnen. 1: buiten zijn. 2: ontspanning en stressvermindering.

Dat je in golf in een groene en natuurlijke omgeving bent is altijd een van de gezondheidsvoordelen van de sport geweest. Tot de coronapandemie uitbrak in 2020 heeft de sport dit positieve effect van de sport wel een plaats in de communicatie gegeven, maar geen prominente plaats. De gezondheidswaarde van golf mag echter beschouwd worden als de grootste waarde van de sport en een goede reden voor iedereen om de sport te beoefenen. 

Dat geldt voor mensen van alle leeftijden want golf kan tot op hoge leeftijd gespeeld worden. Er zijn golfers van 90+ jaar die nog wekelijks spelen. In het al genoemde onderzoek naar de sociale waarde van golf kwam naar voren dat golf tot veel interactie met andere mensen leidt – van alle leeftijden – en dat verhoogt de eigenwaarde en het gevoel van geluk. Dat de sociale waarde van de golfsport groot is, blijkt ook uit buitenlandse onderzoeken. In een recent Engels rapport werd vastgesteld dat golf leidt tot een verbeterde gezondheid, betere werk- en schoolprestaties en een verhoogd welzijn.

Voor ouderen geldt dat sociale interactie een van de belangrijkste voorwaarden voor gezondheid is. In een golfclub en op een golfbaan speel je met vaste vrienden en je ontmoet er nieuwe mensen. Omdat golf tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden, draagt de sport bij aan het voorkomen van sociale isolatie van oudere mensen en het daarmee samenhangende risico op depressie en vervroegde dementie.

Golf draagt bij oudere mensen ook bij aan een betere balans en lichamelijke conditie. Volgens sommige onderzoeken heeft golf ook positieve effecten op de de stofwisseling en de gezondheid van de luchtwegen en het hart.

Het gras op golfbanen, de bomen en de waterpartijen, de ruimte en het gezelschap van andere spelers: golfbanen zijn gezonde rustplaatsen. Golf heeft ook een meditatieve waarde. Bij golf ligt de bal stil en een speler heeft veel tijd om na te denken. Als het niet goed gaat komen er negatieve gedachten op. Een golfer moet hiermee leren omgaan. Golf leert je om niet op te geven omdat slechte slagen heel snel kunnen overgaan in goede slagen.

De uitbraak van het coronavirus maakte ook duidelijk dat golf een zeer veilige sport is in een periode dat er een epidemie op wereldwijde schaal heerst. Golf kan wel, zoals elke sport, tot blessures leiden maar het aantal blessures is vergeleken met andere sporten gering. Wie een warming-up doet, een goede techniek aanleert en met materiaal speelt dat past bij het lichaam, verkleint het risico op blessures. Golfers moeten daarnaast waakzaam zijn voor verbranding omdat ze lange tijd buiten zijn. Ze kunnen het risico vermijden door goede voorzorgsmaatregelen te nemen op het gebied van kleding en zonnebrandcrème. Samengevat: de gezondheidsvoordelen van de sport zijn vele malen groter dan de nadelen.

Ook het bijwonen van een golfwedstrijd heeft gezondheidsvoordelen, zo blijkt uit onderzoek door de R&A. Publiek bij golfwedstrijden zit op tribunes én wandelen mee met hun favoriete spelers terwijl die hun wedstrijdronde spelen. De gemiddelde golftoeschouwer op een toernooidag verbrandt meer dan 1.000 calorieën en legt  ruim 11.000 stappen af. Het algemeen gezondheidsadvies is dat mensen dagelijks 10.000 stappen doen. De gemiddelde toeschouwers is ook urenlang buiten met vrienden en familie in een groene omgeving.

Informatie voor media, clubs en banen: lees meer over het Golf and Health Project van de World Golfd Foundation en ga naar golfandhealth.org.
Informatie voor golfers: golf.nl/beter-golfen/gezondheid.

Bekijk de factsheet "De sociale waarde van golf"

In het kort

 • In Nederland is golf van alle sporten pionier op het gebied van duurzaamheid. Clubs en banen zijn intrinsiek gemotiveerd om golfsport en natuurontwikkeling te verbinden.
 • Golfbanen bestaan voor ongeveer 60 procent uit natuur.
 • De golfsport heeft een internationaal duurzaamheidsprogramma - 'GEO' - dat clubs en banen helpt om bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 • Clubs die het GEO-traject bewandelen, gebruiken een online portal waarin ze vragen beantwoorden, documenten invoeren en data bijhouden. Clubs die het programma en een onafhankelijke audit met succes doorlopen, ontvangen het GEO-certificaat: een internationaal erkend duurzaamheidscertificaat - een keurmerk - waarmee ze aantonen dat ze op alle mogelijke gebieden verantwoord handelen en rekening houden met de natuur, het milieu en de omgeving.
 • De NGF stimuleert dat Nederlandse clubs en banen het GEO-programma doorlopen en oogst daarmee succes. Anno 2021 zitten 130 Nederlandse clubs in het GEO-traject en heeft Nederland ruim 100 banen met het GEO-duurzaamheidskeurmerk. Dat is in aantal en percentueel meer dan elk ander land in de wereld.
 • Golfbanen zijn dankzij GEO actief bezig met het verhogen van de biodiversiteit op hun terreinen. Ook de omgeving heeft daar baat bij: golfbanen vormen een link tussen omliggende gebieden met natuur.
 • Door GEO worden banen ‘toekomstproof’. GEO dwingt clubs en banen om data en cijfers te verzamelen waardoor ze inzicht krijgen waar ze staan en wat voor verbetering vatbaar is.
 • Duurzaamheid in de golfsport kan hard gemaakt worden. Met de data die via GEO verzameld worden, kan bewezen worden dat de golfsport verantwoordelijk omgaat met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord handelt.

Algemeen

Golf is een groene, duurzame sport in de natuur. De Nederlandse golfwereld beheert ruim 10.000 hectare. De golfclubs en de NGF voelen zich daar verantwoordelijk voor en grijpen alle kansen aan om sport en natuur met elkaar te verbinden. De NGF moedigt aan dat clubs het GEO-duurzaamheidsprogramma doorlopen dat leidt tot een duurzaamheidscertificering van de onafhankelijke GEO Foundation.

Golf heeft nog echter steeds een negatief imago. Er is een vooroordeel dat golf een dure, elitaire en exclusieve sport is, een spelletje dat alleen door rijke en oudere mensen gespeeld wordt. Dat klopt niet (zie de FAQ “Is golf exclusief? Is golf een elitaire sport” en de FAQ “Is golf duur?”).

Golf in Nederland kampt wat betreft duurzaamheid ook met een onjuist imago. Bij een groep bestaat het beeld dat golf veel ruimte in beslag neemt die anders ingevuld zou moeten worden, omdat golf een grote negatieve impact zou hebben op het milieu. Dat klopt niet, integendeel.

Alle golfterreinen in Nederland bij elkaar bestrijken een groot gebied en zijn daarmee een factor van belang in ons landschap. Als pionier op het gebied van duurzaamheid, door de golflocaties duurzaam te beheren en de biodiversiteit te verhogen, heeft golf juist een grote positieve invloed op het milieu.

Wat golfbanen onderscheidt van andere sportvelden is dat ze voor een groot deel uit natuur bestaan. Op de gemiddelde baan is de verhouding natuur/manicuur (bebouwing, bunkers, range, fairways, greens, tees, verharding) ongeveer 60 om 40 procent. Omdat golf in de natuur wordt gespeeld en mooie natuur golfers aantrekt, zijn golfbanen intrinsiek gemotiveerd om natuur te behouden en te versterken. Daarmee dragen de golfterreinen bij aan een oplossing voor een wereldwijd probleem: het probleem van de afnemende biodiversiteit.

Omdat de golfsport al jarenlang goed data bijhoudt (onder meer via GEO-duurzaamheidscertificering) is het mogelijk om objectieve uitspraken te doen over de ecologische waarde van golf. Dat wil zeggen: wat golf bijdraagt aan natuurontwikkeling en het behoud ervan.

In een onderzoek naar de ecologische waarde van golf, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de NGF, NVG en PGA Holland, is onder meer gekeken naar de aanwezigheid van bedreigde dier- en plantensoorten op golfbanen, waterverbruik en het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Mede dankzij het GEO-programma voor golfbanen worden de ecologische cijfers van de golfsport elk jaar beter en de algemene conclusie is positief. Het gebruik van water, mest en pesticiden op de golfterreinen neemt af, het aantal beschermde soorten op golfterreinen neemt toe, golf draagt bij aan ontwikkeling en behoud van biodiversiteit. Data tonen het aan.

Het jaarlijkse waterverbruik (voor irrigatiedoeleinden) op golfbanen neemt af. Het jaarlijks waterverbruik per golfbaan lag in 2016 ronde de 14.200 m3 en dat is in vergelijking met de landbouw minimaal. In de afgelopen jaren is ook het gebruik van meststoffen en pesticiden afgenomen. Het gebruik aan pesticiden op sportvelden wordt langzaam maar zeker helemaal verboden en de golfsector loopt daar al jaren op vooruit.

Omdat golfbanen voor een groot deel uit natuur bestaan, zijn er veel mogelijkheden voor natuurontwikkeling en bevordering van de ecologie. Deze mogelijkheden worden ook volop benut. De waardecreatie van golfbanen op ecologisch gebied is extra groot op golfbanen die zijn aangelegd op terreinen die voorheen een bestemming hadden als landbouwgrond.

Informatie voor clubs en banen: Duurzaam beheer.
Informatie voor golfers: golf.nl/beter-golfen/gezondheid.

Voorbeelden van GEO

GEO is veelomvattend.

 • GEO draagt bij aan de afbouw van pesticidegebruik, niet alleen omdat het moet van de overheid maar vooral omdat de clubs het willen.
 • GEO is minder watergebruik (efficiënter gebruik van grondwater of oppervlaktewater voor de beregening van fairways, tees en greens).
 • GEO is ook minder energieverbruik, investeren in duurzame energie (denk aan zonnepanelen en ledverlichting of aan elektrische maaiers in plaats van dieselmaaiers).
 • GEO is ook het verbeteren van afvalstromen.

“Bijeffecten” van het bovenstaande:

 • Kostenbesparingen voor clubs en banen.
 • Duurzame speelkwaliteit. Dat wil zeggen, met duurzaam golfbaanbeheer (“less is more”, werken met de natuur) zijn de spelonderdelen op een golfbaan niet alleen goed in de zomer maar het hele jaar rond.

GEO is ook het versterken en ontwikkelen van de natuur op golfbanen.

 • Meer biodiversiteit is meer balans: meer natuurlijke vijanden van plagen en ziektes waar de golfsport mee te maken heeft.
 • Niet alleen de baan heeft baat bij meer biodiversiteit, ook de omgeving. Een golfbaan vormt een link tussen omliggende gebieden met natuur.

GEO is ook een verbinding maken met de omgeving. Voorbeelden:

 • Waterbuffering (regenwater opvangen in vijvers en bassins): daar heeft de baan zelf profijt van maar de omgeving/regio ook.
 • Biologielessen voor schoolklassen op golfbanen.
 • Golflessen voor kinderen en ouderen in de regio (promotie van beweging in een gezonde leefomgeving).
 • Fietsers en wandelaars welkom heten in het clubhuis en het restaurant en op het terras.
 • Het clubhuis delen: het clubhuis openstellen voor gebruik door verenigingen en organisaties in de regio.
 • Kiezen voor voedselproducten uit de regio en kiezen voor duurzame leveranciers uit de regio.

GEO is ook leden en gasten betrekken bij duurzaamheid. Voorbeelden:

 • Vrijwilligers inzetten bij duurzame projecten.
 • Geen plastic flesjes maar herbruikbare flesjes.
 • Communicatie over alle duurzame stappen die de club zet. Leden en gasten goed uitleggen waarom het gebeurt. Bereiken dat leden en gasten gaan meedenken.

GEO moedigt ook inclusiviteit aan. Voorbeelden:

 • Gasten zijn welkom in het restaurant en op het terras.
 • Mensen van alle leeftijden en afkomst zijn werkzaam voor de club, ook mensen met een fysieke of verstandelijke beperking (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt).

GEO is ook aandacht voor de gezondheid en de persoonlijke ontwikkeling van het personeel. Een voorbeeld:

 • Een vitaliteitsbudget om te besteden aan persoonlijke trainingen, fietsplannen, bedrijfsfitness en fruit op het werk.

Bekijk de factsheet "De ecologische waarde van golf"

Dat golf de Nederlandse economie stimuleert is een understatement. Dat blijkt uit een onderzoek naar de economische waarde van golf, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de NGF, NVG en PGA Holland. In dit onderzoek uit 2019 is de toegevoegde waarde van golf op economisch gebied geschat op 466 miljoen euro. Dit bedrag is een afgeleide van de totale opbrengsten van alle golfbanen, de totale kosten, de totale investeringen, het aantal mensen dat werkzaam is op golfbanen en de uitgaven per golfer.

Het aantal fte op 9-holesbanen is gemiddeld vier. Op 18-holes banen ligt het gemiddelde op 11 fte en op 27-holes banen is dat 17 fte. In totaal (op de 230 banen in Nederland) is het aantal fte ongeveer 2.180. Voor clubs en banen vormt het lidmaatschapsgeld de grootste bron van inkomsten (gemiddeld 57 procent) gevolgd door catering (17 procent) en greenfees (14 procent). De kosten bestaan vooral uit salarissen (48 procent) en baanonderhoud (23 procent). Onderdeel van het onderzoek was een enquête onder golfers waarin is gepeild hoeveel beoefenaars jaarlijks uitgeven aan hun sport golf. Na een correctie van de enquêteresultaten mag geconcludeerd worden dat een golfer gemiddeld 1.500 euro spendeert.

Is 1.500 euro gemiddeld veel ten opzichte van wat andere sporters uitgeven? Dat is moeilijk te zeggen want in Nederland is er door andere sporten geen vergelijkend onderzoek gedaan. In Duitsland wel. Volgens een Duits onderzoek geeft een beoefenaar van de paardensport per jaar het meest uit (bijna 8.000 euro) gevolgd door een zeiler (3.130 euro) en een golfer (3.120 euro).

Bekijk de factsheet "De economische waarde van golf"

Golf is wereldwijd een grote sport. Dat komt door de grote aantrekkingskracht van golf en omdat men ermee kan beginnen als men vijf is maar ook als men de 50 is gepasseerd. 

Golf wordt gespeeld in 209 van de 249 landen. In de hele wereld zijn er ongeveer 39.000 golfbanen. In deze definitie telt elke baan met 9 of 18 holes als één baan. In de hele wereld zijn er ongeveer 60 miljoen golfers. In deze definitie wordt een golfer omschreven als iemand die minstens twee ronden per jaar speelt.

Golf is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw ook een van de grootste sporten van Nederland. In Nederland zijn er ongeveer 380.000 geregistreerde golfspelers en 230 golflocaties. Daarmee staat Nederland in de top 20 van golflanden wat betreft het aantal banen.

Enkele jaren lang was golf wat betreft het aantal geregistreerde beoefenaars sport nummer 3 van Nederland (achter voetbal en tennis). Nu is golf met ongeveer 380.000 geregistreerde golfers van ons land sport nummer 4 (achter voetbal, tennis en vissen).

Meer informatie: ledentallenrapportage van NOC*NSF en het tweejaarlijkse rapport Golf Around the World van de R&A

Er zijn in Nederland ongeveer 230 golfbanen en ongeveer 275 golfclubs. Golf is toegankelijk voor iedereen. Er zijn lidmaatschappen voor elke portemonnee en de prijs van een los rondje golf varieert tussen de 10 euro voor 9 holes en bedragen van 100+ euro voor een ronde van 18 holes. Lees meer in de FAQ “Is golf duur?”

Golf is een van de weinige sporten waaraan mensen met een fysieke of verstandelijke beperking kunnen deelnemen. Mensen met een beperking die golf oppakken, ervaren vaak een aanzienlijke verbetering van hun fysieke en mentale gezondheidstoestand. Veel golfclubs bieden programma’s aan voor mensen met een beperking. De NGF ondersteunt initiatieven van clubs en organisaties die als doel hebben de golfsport toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.

Meer informatie voor media, clubs en banen: Golf met een beperking.