Medewerkers en organisatie

De NGF wordt ondersteund door het Federatiebureau waar dagelijks meer dan 30 professionals actief bezig zijn met dienstverlening voor de Leden (de golfclubs), golfers, golfbanen, golfprofessionals en andere stakeholders in de golfmarkt. Het Federatiebureau valt onder het NGF-bestuur en wordt aangestuurd door de NGF-directeur.

NGF Bestuur & directie

Staf

Secretariaat

Breedtesport

Marketing en Communicatie

GOLF.NL

Handicap & Regels

Duurzaam beheer & Agronomie

Topsport

Coachingsteam Topgolf

Freelancers