Medewerkers

De NGF bestaat niet zonder vrijwilligers, maar wordt daarbij ook ondersteund door het Federatiebureau waar dagelijks meer dan 30 mensen actief bezig zijn met de dienstverlening richting haar Leden (de golfclubs), golfbanen, golfprofessionals en andere stakeholders binnen de golfmarkt. Het Federatiebureau valt onder het NGF-Bestuur en wordt dagelijks aangestuurd door haar directeur.

NGF Bestuur & directie

Staf

Secretariaat

Breedtesport

Marketing en Communicatie

GOLF.NL

Handicap & Regels

Duurzaam beheer & Agronomie

Topsport

Coachingsteam Topgolf